Færøyene - FDC 1975-1997

Stopped 04/05-05
Obj.DescriptionPrice
42536AFA 1/14 - Bruksmerker - 30.1.75 på 12 uadresserte konvolutter. (120.-).NOK 35,-
42537AFA 15/17 - Selvstendig postvesen - 1.4.76 på 3 uadresserte konvolutter. (60.-).NOK 25,-
42538AFA 18/21 - Fiskefartøyer - 28.4.77 på 4 uadresserte konvolutter. (70.-).Unsold
42539AFA 22/24 - Fugler - 29.9.77 på 3 uadresserte konvolutter. (15.-).NOK 8,-
42540AFA 24/29 - Mykines - 26.1.78 på 5 uadresserte konvolutter. (20.-).NOK 6,-
42541AFA 30/32 - Sjøfugler - 13.4.78 på 3 uadresserte konvolutter. (22.-).NOK 6,-
42542AFA 33 - K.F.U.K - 7.12.78 på uadressert konvolutt. (10.-).NOK 3,-
42543AFA 34/35 - Landsbiblioteket - 7.12.78 på 2 uadresserte konvolutter. (15.-).NOK 8,-
42544AFA 36 - Vær - 19.3.79 på uadressert konvolutt. (40.-).Unsold
42545AFA 37/38 - Europamerker - 7.5.79 på 2 uadresserte konvolutter. (15.-).NOK 8,-
42546AFA 39/41 - Internasjonalt barneår - 1.10.79 på 3 uadresserte konvolutter. (15.-).NOK 8,-
42547AFA 42/46 - Fjellblomster - 17.3.80 på 5 uadresserte konvolutter. (30.-).NOK 8,-
42548AFA 47/48 - Europamerker - 6.10.80 på 2 uadresserte konvolutter. (12.-).NOK 4,-
42549AFA 49/52 - Altertavler - 6.10.80 på 4 uadresserte konvolutter. (18.-).NOK 5,-
42550AFA 53/56 - Det gamle Torshavn - 2.3.81 på 4 uadresserte konvolutter. (18.-).NOK 5,-
42551AFA 57/58 - Europamerker - 1.6.81 på 2 uadresserte konvolutter. (12.-).NOK 4,-
42552AFA 59/63 - Historiske skrifter - 19.10.81 på 5 uadresserte konvolutter. (50.-).Unsold
42553AFA 64/65 - Europamerker - 15.3.82 på 2 uadresserte konvolutter. (12.-).NOK 4,-
42554AFA 66/68 - Bygder - 7.6.82 på 3 uadresserte konvolutter. (20.-).NOK 6,-
42555AFA 69/72 - Dansevisen - 27.9.82 på 4 uadresserte konvolutter. (30.-).NOK 8,-
42556AFA 73/75 - Gamle dampskip - 21.2.83 på 3 uadresserte konvolutter. (30.-).NOK 8,-
42557AFA 76/77 - Sjakk - hefteblokk - 2.5.83 på uadressert konvolutt. (120.-).NOK 32,-
42558AFA 78/79 - Europamerker - 6.6.83 på 2 uadresserte konvolutter. (22.-).NOK 6,-
42559AFA 80/83 - Fisk - 19.9.83 på 4 uadresserte konvolutter. (45.-).Unsold
42560AFA 84/86 - Nordens hus - miniark - 4.11.83 på uadressert konvolutt. (110.-).NOK 27,-
42561AFA 87/90 - Altertavler II - 31.1.84 på 4 uadresserte konvolutter. (30.-).NOK 8,-
42562AFA 91/92 - Europamerker - 2.4.84 på 2 uadresserte konvolutter. (25.-).NOK 7,-
42563AFA 93/96 - Forfattere - 28.5.84 på 4 uadresserte konvolutter. (30.-).NOK 8,-
42564AFA 97/99 - Slupper - 10.9.84 på 3 uadresserte konvolutter. (50.-).Unsold
42565AFA 100/105 - Eventyr - 29.10.84 på 6 uadresserte konvolutter. (320.-).Unsold
42566AFA 106/109 - Stanleys reise - 4.2.85 på 4 uadresserte konvolutter. (50.-).Unsold
42567AFA 110/111 - Europamerker - 1.4.85 på 2 uadresserte konvolutter. (35.-).NOK 10,-
42568AFA 112/114 - Malerier - 3.6.85 på 3 uadresserte konvolutter. (50.-).Unsold
42569AFA 115/118 - Fyrtårn - 23.9.85 på 4 uadresserte konvolutter. (75.-).Unsold
42570AFA 119/123 - Flytyper - 28.10.85 på 5 uadresserte konvolutter. (125.-).Unsold
42571AFA 124/127 - Kvad - 3.2.86 på 4 uadresserte konvolutter. (60.-).Unsold
42572AFA 128/129 - Europamerker - 7.4.86 på 2 uadresserte konvolutter. (50.-).Unsold
42573AFA 130/132 - Amnesty International - 2.6.86 på 3 uadresserte konvolutter. (45.-).Unsold
42574AFA 133/135 - Hafnia 87 - miniark - 29.8.86 på uadressert konvolutt. (110.-).Unsold
42575AFA 136/138 - Gamle broer - 13.10.86 på 3 uadresserte konvolutter. (100.-).Unsold
42576AFA 139/142 - Gamle bondegårder - 9.2.87 på 4 uadresserte konvolutter. (90.-).Unsold
42577AFA 143/144 - Europamerker - 6.4.87 på 2 uadresserte konvolutter. (35.-).NOK 10,-
42578AFA 145/147 - Trålere - 1.6.87 på 3 uadresserte konvolutter. (75.-).NOK 19,-
42579AFA 148/152 - Hestur - 7.9.87 på 5 uadresserte konvolutter. (80.-).NOK 21,-
42580AFA 153 - Hafnia 87 - miniark - 16.10.87 på uadressert konvolutt. (35.-).NOK 10,-
42581AFA 154/155 - Torshavn - 16.10.87 på 2 uadresserte konvolutter. (55.-).Unsold
42582AFA 156/159 - Blomster - 8.2.88 på 4 uadresserte konvolutter. (70.-).Unsold
42583AFA 160/161 - Europamerker - 11.4.88 på 2 uadresserte konvolutter. (50.-).Unsold
42584AFA 162/165 - Forfattere - 6.6.88 på 4 uadresserte konvolutter. (80.-).Unsold
42585AFA 166/168 - Julemøtet i Torshavn - 5.9.88 på 3 uadresserte konvolutter. (75.-).Unsold
42586AFA 169/172 - Magnuskatedralen - 17.10.88 på 4 uadresserte konvolutter. (90.-).Unsold
42587AFA 173/175 - Torshavn Kirke - 6.2.89 på 3 uadresserte konvolutter. (80.-).Unsold
42588AFA 176/177 - Folkedrakter - 10.4.89 på 2 uadresserte konvolutter. (35.-).NOK 10,-
42589AFA 178/179 - Europamerker - 10.4.89 på 2 uadresserte konvolutter. (45.-).Unsold
42590AFA 180/183 - Øy-lekene - 5.6.89 på 4 uadresserte konvolutter. (70.-).Unsold
42591AFA 184/187 - Suderøy - 2.10.89 på 4 uadresserte konvolutter. (70.-).Unsold
42592AFA 188/191 - Fiskeindustri - 5.2.90 på 4 uadresserte konvolutter. (70.-).Unsold
42593AFA 192/193 - Europamerker - 9.4.90 på 2 uadresserte konvolutter. (45.-).Unsold
42594AFA 194/196 - Flagget - miniark - 9.4.90 på uadressert konvolutt. (50.-).NOK 14,-
42595AFA 197/200 - Hvaler - 6.6.90 på 4 uadresserte konvolutter. (85.-).Unsold
42596AFA 201/204 - Malerier fra Nolsøy - 8.10.90 på 4 uadresserte konvolutter. (70.-).Unsold
42597AFA 205/208 - Anthropochora - 4.2.91 på uadressert konvolutt. (95.-).NOK 25,-
42598AFA 209/210 - Europamerker - 8.4.91 på uadressert konvolutt. (50.-).NOK 13,-
42599AFA 211/212 - Torshavn - 8.4.91 på uadressert konvolutt. (35.-).Unsold
42600AFA 213/214 - Norden - 3.6.91 på uadressert konvolutt. (30.-).NOK 9,-
42601AFA 215/216 - Fugler - 3.6.91 på uadressert konvolutt. (25.-).NOK 7,-
42602AFA 217/220 - Malerier - 7.10.91 på uadressert konvolutt. (90.-).Unsold
42603AFA 221/224 - Postbåter - 10.2.92 på uadressert konvolutt. (55.-).Unsold
42604AFA 225/226 - Europamerker - 6.4.92 på uadressert konvolutt. (35.-).NOK 10,-
42605AFA 225a/226a - Europamerker - miniark - 6.4.92 på uadressert konvolutt. (85.-).Unsold
42606AFA 227/228 - Steinarter - 9.6.92 på uadressert konvolutt. (35.-).NOK 8,-
42607AFA 229/230 - Kobber - 9.6.92 på uadressert konvolutt. (25.-).NOK 8,-
42608AFA 231/234 - Nordagøta - 5.10.92 på uadressert konvolutt. (80.-).Unsold
42609AFA 235/237 - Norden - 8.2.93 på uadressert konvolutt. (45.-).NOK 12,-
42610AFA 235a/237a - Norden - miniark - 8.2.93 på uadressert konvolutt. (55.-).NOK 14,-
42611AFA 238/239 - Europamerker - 5.4.93 på uadressert konvolutt. (35.-).NOK 8,-
42612AFA 240/241 - Norden - 5.4.93 på uadressert konvolutt. (25.-).NOK 9,-
42613AFA 242/243 - Færøyske hester - 7.6.93 på uadressert konvolutt. (75.-).Unsold
42614AFA 244/247 - Sommerfugler - 4.10.93 på uadressert konvolutt. (70.-).NOK 18,-
42615AFA 248/251 - Fisk - 7.1.94 på uadressert konvolutt. (65.-).Unsold
42616AFA 252/253 - Europa - 18.4.94 på uadressert konvolutt. (35.-).NOK 9,-
42617AFA 252a/253a - Europa - miniark - 18.4.94 på uadressert konvolutt. (50.-).NOK 16,-
42618AFA 254/255 - Fårehunder - 6.6.94 på uadressert konvolutt. (30.-).NOK 8,-
42619AFA 256/257 - Navigasjonsskolen - 6.6.94 på uadressert konvolutt. (40.-).Unsold
42620AFA 258/261 - Kvad - 19.9.94 på uadressert konvolutt. (55.-).Unsold
42621AFA 262/263 - Julefrimerker - 31.10.94 på uadressert konvolutt. (30.-).NOK 8,-
42622AFA 262/263 - Julefrimerker - hefteblokk - 31.10.94 på uadressert konvolutt. (140.-).NOK 37,-
42623AFA 264/267 - Cikader - 6.2.95 på uadressert konvolutt. (75.-).Unsold
42624AFA 270/271 - Europamerker - 10.4.95 på uadressert konvolutt. (45.-).Unsold
42625AFA 272/274 - Nordisk billedkunst - 12.6.95 på uadressert konvolutt. (50.-).Unsold
42626AFA 275/276 - Ravner - 12.6.95 på uadressert konvolutt. (30.-).NOK 8,-
42627AFA 275/276 - Ravner - hefteblokk - 31.10.94 på uadressert konvolutt. (145.-).NOK 37,-
42628AFA 277/279 - Gamle folkelivsbilder - 15.9.95 på uadressert konvolutt. (95.-).NOK 24,-
42629AFA 280 - St.Olaf den hellige - 15.9.95 på uadressert konvolutt. (35.-).NOK 9,-
42630AFA 281/282 - Julefrimerker - 9.11.95 på uadressert konvolutt. (35.-).NOK 9,-
42631AFA 281/282 - Julefrimerker - hefteblokk - 9.11.95 på uadressert konvolutt. (190.-).NOK 51,-
42632AFA 283 - Rising og Kellingin - 2.1.96 på uadressert konvolutt. (15.-).NOK 5,-
42633AFA 284/287 - Tangplanter - 12.2.96 på uadressert konvolutt. (85.-).NOK 22,-
42634AFA 288/289 - Europamerker - 15.4.96 på uadressert konvolutt. (40.-).Unsold
42635AFA 290/291 - Invasjonsfugler - 15.4.96 på uadressert konvolutt. (25.-).NOK 9,-
42636AFA 290/291 - Invasjonsfugler - hefteblokk - 15.4.96 på uadressert konvolutt. (120.-).NOK 35,-
42637AFA 292/294 - Nordatlantex 96 - miniark - 7.6.96 på uadressert konvolutt. (40.-).Unsold
42638AFA 295/296 - Havbunn og bunnforhold - 7.6.96 på uadressert konvolutt. (60.-).Unsold
42639AFA 297/299 - Janus Kamban - 16.9.96 på uadressert konvolutt. (50.-).Unsold
42640AFA 300/301 - Christianskirken i Klaksvik - 4.11.96 på uadressert konvolutt. (35.-).NOK 11,-
42641AFA 300/301 - Christianskirken i Klaksvik - hedgeblokk - 4.11.96 på uadressert konvolutt. (190.-).NOK 131,-
42642AFA 302 - Dronning Margrethe - miniark - 14.1.97 på uadressert konvolutt. (15.-).NOK 10,-
42643AFA 303/306 - Sopper - 17.2.97 på uadressert konvolutt. (85.-).NOK 42,-
42644AFA 307/308 - Invasjonsfugler - 17.2.97 på uadressert konvolutt. (25.-).NOK 9,-
42645AFA 307/308 - Invasjonsfugler - hefteblokk - 17.2.97 på uadressert konvolutt. (115.-).NOK 86,-