NORGE - Stemplete krigsmerker.

Stopped 06/04-05
Obj.DescriptionPrice
41714NK 213 - 1.00 kr Haakon 1937.NOK 22,-
41715NK 214 - 1.50 kr Haakon 1937.NOK 40,-
41716NK 215 - 2.00 kr Haakon 1937.NOK 70,-
41717NK 216 - 5.00 kr Haakon 1937.NOK 385,-
41718NK 225 - 10 øre Dronning Maud.NOK 30,-
41719NK 226 - 15 øre Dronning Maud.NOK 30,-
41720NK 227 - 20 øre Dronning Maud.NOK 29,-
41721NK 228 - 30 øre Dronning Maud.NOK 58,-
41722NK 233 - 10 øre Nansen II.NOK 42,-
41723NK 234 - 15 øre Nansen II.NOK 65,-
41724NK 235 - 20 øre Nansen II.NOK 167,-
41725NK 265 - 30 øre Nansen II.NOK 72,-
41726NK 254 - 15 øre Hålogaland.NOK 64,-
41727NK 255 - 10 øre Redningsselskapet.NOK 19,-
41728NK 256 - 15 øre Redningsselskapet.NOK 324,-
41729NK 257 - 20 øre Redningsselskapet.NOK 240,-
41730NK 258 - 30 øre Redningsselskapet.NOK 60,-
41731NK 259 - 20 øre Legion - med del av førstedagsstempel.NOK 391,-
41732NK 260 - 1.00 kr Universitetet - med del av førstedagsstempel.NOK 335,-
41733NK 261 - 1 øre V-merke med vannmerke.NOK 141,-
41734NK 262 - 2 øre V-merke med vannmerke.NOK 237,-
41735NK 264 - 5 øre V-merke med vannmerke.NOK 42,-
41736NK 265 - 7 øre V-merke med vannmerke.NOK 53,-
41737NK 266 - 10 øre V-merke med vannmerke.NOK 131,-
41738NK 267 - 14 øre V-merke med vannmerke.NOK 27,-
41739NK 268 a - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 39,-
41740NK 268 b - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 37,-
41741NK 269 - 30 øre V-merke med vannmerke.NOK 45,-
41742NK 270 - 35 øre V-merke med vannmerke.NOK 10,-
41743NK 271 - 40 øre V-merke med vannmerke.NOK 49,-
41744NK 272 - 50 øre V-merke med vannmerke. Attest : Moldenhauer.NOK 2350,-
41745NK 273 - 60 øre V-merke med vannmerke.NOK 10,-
41746NK 274 - 1 øre V-merke.NOK 16,-
41747NK 275 - 2 øre V-merke.NOK 69,-
41748NK 276 - 3 øre V-merke.NOK 27,-
41749NK 277 - 5 øre V-merke.NOK 13,-
41750NK 278 - 7 øre V-merke.NOK 161,-
41751NK 279 - 10 øre V-merke.NOK 11,-
41752NK 280 - 12 øre V-merke.NOK 136,-
41753NK 281 - 15 øre V-merke.NOK 50,-
41754NK 282 - 20 øre V-merke.NOK 11,-
41755NK 283 - 25 øre V-merke.NOK 10,-
41756NK 284 - 30 øre V-merke.NOK 130,-
41757NK 285 - 35 øre V-merke.NOK 10,-
41758NK 286 - 40 øre V-merke.NOK 25,-
41759NK 287 - 50 øre V-merke.NOK 16,-
41760NK 288 - 60 øre V-merke.NOK 49,-
41761NK 289 - 1.00 kr V-merke.NOK 21,-
41762NK 290 - 1.50 kr V-merke.NOK 25,-
41763NK 291 - 2.00 kr V-merke.NOK 310,-
41764NK 292 - 5.00 kr V-merke. En litt lav tagg.NOK 161,-
41765NK 293 - 10 øre Hvit V.NOK 205,-
41766NK 300 - 20 øre Quisling.NOK 251,-
41767NK 301 - 20 øre Quisling 1.2.42.NOK 195,-
41768NK 306 - 20 øre Rikstinget.NOK 15,-
41769NK 309 - 20 øre Postforening.NOK 10,-
41770NK 310 - 30 øre Postforening.NOK 15,-
41771NK 318 - 20 øre Frontkjemper.NOK 95,-
41772NK 319 - 10 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.NOK 31,-
41773NK 320 - 20 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.NOK 37,-
41774NK 321 - 40 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.NOK 41,-
41775NK 322 - 10 øre Krigsforlis.NOK 46,-
41776NK 323 - 15 øre Krigsforlis.NOK 56,-
41777NK 324 - 20 øre Krigsforlis.NOK 50,-
41778NK 325 - 40 øre Gran.NOK 25,-
41779NK 326 - 5 øre Landshjelp II.NOK 20,-
41780NK 327 - 10 øre Landshjelp II.NOK 42,-
41781NK 328 - 15 øre Landshjelp II.NOK 19,-
41782NK 329 - 20 øre Landshjelp II.NOK 62,-
41783TM 48 - 5 øre Solkors.NOK 24,-
41784TM 49 - 7 øre Solkors.NOK 10,-
41785TM 50 - 10 øre Solkors.NOK 26,-
41786TM 51 - 15 øre Solkors.NOK 158,-
41787TM 52 - 20 øre Solkors.NOK 10,-
41788TM 53 - 25 øre Solkors.NOK 175,-
41789TM 54 - 30 øre Solkors.NOK 108,-
41790TM 55 - 35 øre Solkors.NOK 82,-
41791TM 56 - 40 øre Solkors.NOK 10,-
41792TM 57 - 60 øre Solkors.NOK 98,-
41793TM 58 - 1 Kr Solkors.NOK 81,-