Engrosauksjon - norske sedler, mynt, sølvmynt og jubileumsmynt.

Stopped 05/04-05
Obj.DescriptionPrice
416714 stk 5 øre Oscar - 1876, 1896, 1899 og 1902. Varierende kvalitet.NOK 100,-
416725 stk 25 øre Oscar - 1876 og 1896 (4). Dårlig kvalitet.NOK 51,-
416735 stk 25 øre Oscar - 1899, 1900, 1901, 1902 og 1904. Varierende kvalitet.NOK 116,-
416745 stk 25 øre 1915. Varierende kvalitet.NOK 123,-
416755 stk 25 øre 1919. Varierende kvalitet.NOK 165,-
416765 stk 50 øre Oscar - 1877, 1893, 1895, 1896, 1899 og 1901. Kvalitet rundt 1/1-.NOK 326,-
416775 stk 50 øre 1918. Ca. kvalitet 1.NOK 200,-
416785 stk 50 øre 1919. Ca. kvalitet 1.NOK 167,-
4167920 stk. 5 kroner Kronemynt 1975. Varierende kvalitet.Unsold
4168010 stk. 5 kroner Utvandringsjubileet 1975. Varierende kvalitet.Unsold
4168120 stk. 5 kroner Hæren 1978. Varierende kvalitet.Unsold
4168210 stk. 5 kroner Den Kongelige Mynt 1986. Varierende kvalitet.NOK 57,-
4168310 stk. 5 kroner Sølvskatten 1991. Varierende kvalitet.NOK 57,-
4168410 stk. 5 kroner Fram 1996. Varierende kvalitet.Unsold
4168510 stk. 5 kroner Posten 1997. Varierende kvalitet.Unsold
4168610 stk. 10 kroner Eidsvoll 1964. Varierende kvalitet.NOK 200,-
4168710 stk. 25 kroner Frigjøring 1970. Varierende kvalitet.NOK 327,-
4168810 stk. 50 kroner Kong Olav 1978. Varierende kvalitet.NOK 555,-
416895 stk. 100 kroner Kong Olav 1982. Varierende kvalitet.NOK 570,-
416905 stk. 200 kroner Akershus 1980. Varierende kvalitet.NOK 1211,-
4169113 kilo 50 øre og 1 krone med hull 1925-1951. Ikke gjennomgått av oss. Anslått pålydende verdi : kr. 2000.NOK 3500,-
4169220 stk. 10 kr brun (4. utgave) 1970/1973. Varierende kvalitet.NOK 350,-
4169320 stk. 10 kr blå (5. utgave) 1975/1984. Varierende kvalitet.NOK 300,-