Norske frimerker 1886-1909 (NK 49-95).

Stopped 30/12-04
Obj.DescriptionPrice
39404NK 49 I - 1 øre 20 mm. (175.-).NOK 115,-
39405NK 49 II - 1 øre 20 mm. (75.-).NOK 60,-
39406NK 50 a - 2 øre 20 mm. (65.-).NOK 47,-
39407NK 50 b - 2 øre 20 mm. (65.-).NOK 34,-
39408NK 50 c - 2 øre 20 mm. (100.-).NOK 77,-
39409NK 51 I - 3 øre 20 mm. (400.-).NOK 350,-
39410NK 51 II a - 3 øre 20 mm. (160.-).NOK 73,-
39411NK 51 II c - 3 øre 20 mm. (170.-).NOK 170,-
39412NK 51 III a - 3 øre 20 mm. (65.-).NOK 42,-
39413NK 51 III b - 3 øre 20 mm. (80.-).NOK 80,-
39414NK 51 IV a - 3 øre 20 mm. (80.-).NOK 91,-
39415NK 51 IV b - 3 øre 20 mm. (45.-).NOK 47,-
39416NK 52 I - 5 øre 20 mm. (35.-).NOK 27,-
39417NK 52 II a - 5 øre 20 mm. (50.-).NOK 38,-
39418NK 52 II b - 5 øre 20 mm. (15.-).NOK 40,-
39419NK 52 II c - 5 øre 20 mm. (75.-).NOK 120,-
39420NK 52 III a - 5 øre 20 mm. (30.-).NOK 23,-
39421NK 52 III b - 5 øre 20 mm. (25.-).NOK 30,-
39422NK 52 IV - 5 øre 20 mm. (15.-).NOK 13,-
39423NK 53 I - 10 øre 20 mm. (50.-).NOK 32,-
39424NK 53 II a - 10 øre 20 mm. (35.-).NOK 29,-
39425NK 53 II b - 10 øre 20 mm. (35.-).NOK 17,-
39426NK 53 II d - 10 øre 20 mm. (15.-).NOK 18,-
39427NK 53 III a - 10 øre 20 mm.(15.-).NOK 8,-
39428NK 53 III b - 10 øre 20 mm.(10.-).NOK 20,-
39429NK 53 III c - 10 øre 20 mm.(15.-).NOK 6,-
39430NK 53 IV a - 10 øre 20 mm. (70.-).NOK 71,-
39431NK 53 IV b - 10 øre 20 mm. (10.-).NOK 4,-
39432NK 53 IV c - 10 øre 20 mm. (60.-).NOK 37,-
39433NK 53 V - 10 øre 20 mm. (20.-).NOK 8,-
39434NK 53 VI - 10 øre 20 mm. (10.-).NOK 6,-
39435NK 53 VII - 10 øre 20 mm - type 1. (15.-).NOK 7,-
39436NK 53 VII - 10 øre 20 mm - type 2. (200.-).NOK 68,-
39437NK 53 VIII - 10 øre 20 mm. (130.-).NOK 121,-
39438NK 54 I - 20 øre 20 mm. (35.-).NOK 14,-
39439NK 54 II a - 20 øre 20 mm. (20.-).NOK 8,-
39440NK 54 II c - 20 øre 20 mm. (125.-).Unsold
39441NK 54 II d - 20 øre 20 mm. (125.-).NOK 42,-
39442NK 54 II e - 20 øre 20 mm. (120.-).Unsold
39443NK 54 III - 20 øre 20 mm. (25.-).NOK 10,-
39444NK 54 IV - 20 øre 20 mm. (15.-).NOK 8,-
39445NK 54 V - 20 øre 20 mm. (15.-).Unsold
39446NK 55 - 25 øre 20 mm - pent merke. (100.-).NOK 36,-
39447NK 56 - 3 øre Centraltrykkeriet fintagget. (100.-).NOK 50,-
39448NK 57 - 10 øre Centraltrykkeriet fintagget. (15.-).NOK 17,-
39449NK 58 A - 20 øre Centraltrykkeriet fintagget. (65.-).NOK 45,-
39450NK 58 B - 20 øre Centraltrykkeriet fintagget. (120.-).NOK 50,-
39451NK 59 - 1 øre Centraltrykkeriet grovtagget. (170.-).NOK 162,-
39452NK 60 - 3 øre Centraltrykkeriet grovtagget. (200.-).NOK 131,-
39453NK 61 x - 5 øre Centraltrykkeriet grovtagget - type 1. (12.-).NOK 13,-
39454NK 61 x - 5 øre Centraltrykkeriet grovtagget - type 2. (225.-).NOK 115,-
39455NK 61 y - 5 øre Centraltrykkeriet grovtagget - stående vannmerke i stilling 5. (350.-).NOK 353,-
39456NK 62 - 10 øre Centraltrykkeriet grovtagget. (8.-).NOK 17,-
39457NK 63 - 20 øre Centraltrykkeriet grovtagget. (80.-).NOK 45,-
39458NK 64 x - 50 øre Centraltrykkeriet grovtagget. (180-).NOK 151,-
39459NK 65 - 1 øre Knudsen grovtagget. (150.-).NOK 53,-
39460NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget. (35.-).NOK 42,-
39461NK 67 - 5 øre Knudsen grovtagget. (8.-).NOK 9,-
39462NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget. (8.-).NOK 5,-
39463NK 69 - 20 øre Knudsen grovtagget. (25.-).NOK 30,-
39464NK 70 - 25 øre Knudsen grovtagget. (180.-).NOK 72,-
39465NK 71 - 35 øre Knudsen grovtagget. (180.-).NOK 61,-
39466NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget. (140.-).NOK 121,-
39467NK 73 X - 1 øre Knudsen fintagget med liggende vannmerke. (15.-).NOK 18,-
39468NK 74 X - 2 øre Knudsen fintagget med liggende vannmerke. (10.-).NOK 20,-
39469NK 74 Y - 2 øre Knudsen fintagget med stående vannmerke. (40.-).NOK 80,-
39470NK 75 Y - 3 øre Knudsen fintagget med stående vannmerke. (200.-).NOK 220,-
39471NK 76 Y - 5 øre Knudsen fintagget med stående vannmerke. (16.-).NOK 17,-
39472NK 78 - 15 øre Knudsen fintagget. (70.-).NOK 28,-
39473NK 79 Y - 20 øre Knudsen fintagget med stående vannmerke. (20.-).NOK 60,-
39474NK 80 X - 25 øre Knudsen fintagget med liggende vannmerke. (20.-).NOK 25,-
39475NK 80 Y - 25 øre Knudsen fintagget med stående vannmerke. (60.-).NOK 62,-
39476NK 81 - 30 øre Knudsen fintagget. (20.-).NOK 21,-
39477NK 82 - 35 øre Knudsen fintagget. (50.-).NOK 25,-
39478NK 83 X - 50 øre Knudsen fintagget med liggende vannmerke. (15.-).NOK 22,-
39479NK 83 Y - 50 øre Knudsen fintagget med stående vannmerke. (80.-).NOK 80,-
39480NK 84 X - 60 øre Knudsen fintagget med liggende vannmerke. (100.-).NOK 76,-
39481NK 84 Y - 60 øre Knudsen fintagget med stående vannmerke. (100.-).NOK 111,-
39482NK 85 I - 1.00 kr på 2 skill 2. (325.-). NOK 156,-
39483NK 86 I - 1.50 kr på 2 skill 2. (675.-). NOK 376,-
39484NK 87 I - 2.00 kr på 2 skill 2. (575.-). NOK 376,-
39485NK 88 - 30 øre på 7 skilling. (70.-).NOK 52,-
39486NK 89 - 1.00 kr Haakon 1907. (250.-). NOK 89,-
39487NK 90 - 1.50 kr Haakon 1907. (600.-). NOK 430,-
39488NK 91 - 2.00 kr Haakon 1907. (900.-). NOK 325,-
39489NK 92 a - 15 øre på 4 skilling. (80.-).NOK 41,-
39490NK 92 b - 15 øre på 4 skilling. (35.-).NOK 18,-
39491NK 93 - 1.00 kr Haakon 1909. (1.000.-). NOK 447,-
39492NK 94 - 1.50 kr Haakon 1909. (3.200.-). NOK 1906,-
39493NK 95 - 2.00 kr Haakon 1909. (60.-). NOK 52,-