Stemplete krigsmerker

Stopped 22/12-04
Obj.DescriptionPrice
39167NK 213 - 1.00 kr Haakon 1937.NOK 20,-
39168NK 214 - 1.50 kr Haakon 1937.NOK 110,-
39169NK 215 - 2.00 kr Haakon 1937.NOK 145,-
39170NK 216 - 5.00 kr Haakon 1937.NOK 240,-
39171NK 225 - 10 øre Dronning Maud.NOK 135,-
39172NK 226 - 15 øre Dronning Maud.NOK 87,-
39173NK 227 - 20 øre Dronning Maud.NOK 85,-
39174NK 228 - 30 øre Dronning Maud - med del av førstedagsstempel.NOK 31,-
39175NK 254 - 15 øre Hålogaland - med del av førstedagsstempel.NOK 25,-
39176NK 259 - 20 øre Legion - med del av førstedagsstempel.NOK 365,-
39177NK 260 - 1.00 kr Universitetet - med del av førstedagsstempel.NOK 300,-
39178NK 261 - 1 øre V-merke med vannmerke.NOK 65,-
39179NK 262 - 2 øre V-merke med vannmerke.NOK 70,-
39180NK 264 - 5 øre V-merke med vannmerke.NOK 96,-
39181NK 265 - 7 øre V-merke med vannmerke.NOK 105,-
39182NK 266 - 10 øre V-merke med vannmerke.NOK 222,-
39183NK 267 - 14 øre V-merke med vannmerke.NOK 95,-
39184NK 268 a - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 47,-
39185NK 268 b - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 31,-
39186NK 269 - 30 øre V-merke med vannmerke.NOK 80,-
39187NK 270 - 35 øre V-merke med vannmerke.NOK 20,-
39188NK 271 - 40 øre V-merke med vannmerke.NOK 32,-
39189NK 273 - 60 øre V-merke med vannmerke.NOK 21,-
39190NK 274 - 1 øre V-merke.NOK 20,-
39191NK 275 - 2 øre V-merke.NOK 135,-
39192NK 276 - 3 øre V-merke.NOK 38,-
39193NK 277 - 5 øre V-merke.NOK 10,-
39194NK 278 - 7 øre V-merke.NOK 40,-
39195NK 279 - 10 øre V-merke.NOK 10,-
39196NK 280 - 12 øre V-merke.NOK 113,-
39197NK 281 - 15 øre V-merke.NOK 69,-
39198NK 282 - 20 øre V-merke.NOK 10,-
39199NK 283 - 25 øre V-merke.NOK 20,-
39200NK 284 - 30 øre V-merke.NOK 10,-
39201NK 285 - 35 øre V-merke.NOK 10,-
39202NK 286 - 40 øre V-merke.NOK 15,-
39203NK 287 - 50 øre V-merke.NOK 17,-
39204NK 288 - 60 øre V-merke.NOK 75,-
39205NK 289 - 1.00 kr V-merke.NOK 10,-
39206NK 290 - 1.50 kr V-merke.NOK 90,-
39207NK 291 - 2.00 kr V-merke.NOK 301,-
39208NK 292 - 5.00 kr V-merke.NOK 512,-
39211NK 301 - 20 øre Quisling 1.2.42.NOK 150,-
39212NK 302 - 10 øre Nordraak.NOK 70,-
39213NK 306 - 20 øre Rikstinget.NOK 85,-
39214NK 309 - 20 øre Postforening.NOK 55,-
39215NK 310 - 30 øre Postforening.NOK 36,-
39216NK 318 - 20 øre Frontkjemper.NOK 41,-
39217NK 319 - 10 øre Landshjelp I.NOK 65,-
39218NK 320 - 20 øre Landshjelp I.NOK 61,-
39219NK 321 - 40 øre Landshjelp I.NOK 52,-
39220NK 322 - 10 øre Krigsforlis.NOK 52,-
39221NK 323 - 15 øre Krigsforlis.NOK 63,-
39222NK 324 - 20 øre Krigsforlis.NOK 120,-
39223NK 325 - 40 øre Gran.NOK 51,-
39224NK 326 - 5 øre Landshjelp II.NOK 85,-
39225NK 327 - 10 øre Landshjelp II.NOK 26,-
39226NK 328 - 15 øre Landshjelp II.NOK 20,-
39227NK 329 - 20 øre Landshjelp II.NOK 625,-
39228TM 48 - 5 øre Solkors.NOK 22,-
39229TM 49 - 7 øre Solkors.NOK 23,-
39230TM 50 - 10 øre Solkors.NOK 20,-
39231TM 51 - 15 øre Solkors.NOK 124,-
39232TM 52 - 20 øre Solkors.NOK 20,-
39233TM 53 - 25 øre Solkors.NOK 83,-
39234TM 54 - 30 øre Solkors.NOK 156,-
39235TM 55 - 35 øre Solkors.NOK 86,-
39236TM 56 - 40 øre Solkors.NOK 20,-
39237TM 57 - 60 øre Solkors.NOK 59,-
39238TM 58 - 1 Kr Solkors.NOK 115,-