Oblater og merkater (8)

Stopped 16/12-04
Obj.DescriptionPrice
39019PAX - Norge. (**).NOK 6,-
39020SELSKABET FOR SKIBBRUDNES REDNING - 5 øre rød 1904. (*).NOK 15,-
39021NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 3 øre rød 1904. (**).NOK 15,-
39022NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 5 øre blå 1904. (*).Unsold
39023NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 5 øre mørk blå grovtagget. (**).Unsold
39024NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 10 øre mørk blå 1932. (**).NOK 12,-
39025NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 10 øre blå 1932. (**).Unsold
39026HJÆLP FOR FATTIGE OG ARBEIDSLØSE - 1904. (**).NOK 10,-
39027HJELP TIL ARBEIDE - 1904. (**).NOK 28,-
39028DEN NORSKE HANDELSSTANDS UNDERSTØTTELSESFORENING - 1906 (*)..NOK 20,-
39029HJÆLP FOR FATTIGE OG ARBEIDSLØSE - 1906. (*).NOK 12,-
39030DEN SKANDINAVISKE FISKERIUTSTILLING i Trondhjem 1908. (*).NOK 32,-
39031BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - tysk tekst. (*).NOK 32,-
39032BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Statsporten. (*).NOK 27,-
39033BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Mariakirken. (*).NOK 27,-
39034BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Håkonshallen. (*).NOK 33,-
39035BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Bryggen. (*).NOK 27,-
39036BORT MED RUSDRIKKENE - Asbjørn Kloster 1910. (**).NOK 20,-
39037ALT FOR NORGE - BRUG NORSKE VARER. (*).NOK 32,-
39038N.T.U.S. - 1911. (**).NOK 11,-
39039PLEIESTIFTELSEN FOR SMAABØRN - 1912. (**).NOK 11,-
39040DE NORSKE BOGHANDLERES UNDERSTØTTELSESFOND - 1913. (*).NOK 75,-
39041ALDERSFONDET H.F.C. - 10 øre grønn 1914. (**).NOK 28,-
39042NED MED MILITARISMEN - LEVE SOCIALISMEN - 1914. (**).NOK 27,-
39043NORGE 1914 - LEVE SOCIALISMEN - CENSUR - 1914. (**).NOK 10,-
39044NORGE 1814-1914 - Jeg vil værge mit land. (**).NOK 22,-
39045Til indtægt for socialt arbeide i Christiania. (**).NOK 27,-
39046NORGES JUBILÆUMSUTSTILLING KRISTIANIA - 1914. (**).Unsold
39047NORGES JUBILÆUMSUTSTILLING KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 22,-
39048NORWEGENS HUNDERTJAHR AUSSTELLUNG KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 38,-
39049EXPOSITION DU CENTENAIRE EN NORVEGE KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 26,-
39050CENTENARY EXHIBITION OF NORWAY KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 17,-
39051DEN NORSKE UKE - 1914. (**).NOK 10,-
39052STØT NORSK INDUSTRI - KJØP NORSKE VARER - 1914. (*).NOK 12,-
39053FRILYND UNGDOM - 1915. (**).NOK 11,-
39054VERN OM DYRENE - 1916. (**).NOK 11,-
39055BRUK NORSKE VARER. (!).Unsold
39056NORSK HOTELLFORENING - Bergen Valkendorfstaarn - grønn 1916. (*).NOK 44,-
39057NORSK HOTELLFORENING - Skjeggedalsfos Hardanger - rød 1916. (*).NOK 47,-
39058NORSK HOTELLFORENING - Strynsvandet ved Hjelle - fiolett 1916 (*)..NOK 91,-
39059NORSK HOTELLFORENING - Romsdalshorn - rød 1916. (*).NOK 42,-
39060NORSK HOTELLFORENING - Stavanger Domkirke - grønn 1916. (*).NOK 61,-
39061NORSK HOTELLFORENING - Trondhjem Domkirke - blå 1916. (*).NOK 335,-
39062NORSK HOTELLFORENING - Hitterdals Kirke - blå 1916. (*).NOK 105,-
39063NORSK HOTELLFORENING - Mesnafossen - rød 1916. (*).NOK 47,-
39064NORSK HOTELLFORENING - Christiania Akershus - grønn 1916. (*).NOK 37,-
39065NORSK HOTELLFORENING - Nordkap - fiolett - 1916. (*).NOK 47,-
39066TØNSBERG OG OMEGNS AUTOMOBILKOMPANI - 10 øre rødlig. (**).NOK 8,-
39067KARMA OG REINKARNATION LEGION - Reinkarnation og Karma - grønn 1917. (**).NOK 17,-
39068KARMA OG REINKARNATION LEGION - Reinkarnation - blå 1917. (*).NOK 34,-
39069KARMA OG REINKARNATION LEGION - Guds Tanke - blå 1917. (**).NOK 23,-
39070KARMA OG REINKARNATION LEGION - Sjælen utvikles - fiolett 1917. (*).NOK 18,-
39071KARMA OG REINKARNATION LEGION - Synd - grønn 1917. (*).NOK 18,-
39072KARMA OG REINKARNATION LEGION - Reinkarnation betyr... - fiolett 1917. (**).NOK 18,-
39073KARMA OG REINKARNATION LEGION - At tjene - fiolett 1917. (**).NOK 18,-
39074OSLO 1624-1924 - fransk tekst. (*).NOK 121,-
39075KRA. FILATELIST-KLUB UTSTILLING 1918. (*).NOK 12,-
39076DEN NORSKE RIKSTELEGRAF. (*)NOK 44,-
39077N.K.U.F. - 1930. (**).NOK 10,-
39078I kjærleik varm og mild me legg vår vilje til - 1930. (**).NOK 12,-
39079I.O.G.T. - blå. (!).NOK 22,-
39080I.O.G.T. - lys blå. (**).NOK 7,-
39081NORGES VANFØRELAG - 1932. (**).NOK 11,-
39082Norway - Xth Olympiad Los Angeles 1932. (*).NOK 92,-
39083NORGE - Olympiaden 1936. (!).NOK 35,-
39084NASJONALHJELPEN. (o).Unsold
39085DEN NORSKE LEGION - 1940. (**).NOK 10,-
39086GJENREISNINGSFONDET Norges Finnemisjonsselskap (*).Unsold
39087I.V.STVGR. - 1949. (**).NOK 11,-
39088ST.OLAV LONDON 1927-1952. (!).NOK 12,-
39089NORWEX 1955. (**).Unsold
39090TIL KAMP MOT KREFTEN - grønn/brun. (!).Unsold
39091TIL KAMP MOT KREFTEN - blå/brun. (!).NOK 12,-
39092EN VERDEN. (**).NOK 12,-
39093HJELP BARNA TIL Å VINNE FREDEN - sort/brun. (**).Unsold
39094HJELP BARNA TIL Å VINNE FREDEN - sort/blå. (!).NOK 12,-
39095BEGRENSNING av bilimporten bremser utviklingen. (**).NOK 31,-
39096EDRUELIGHET SKAPER TRYGG TRAFIKK. (**).NOK 37,-
39097BØKER ER DEN BESTE JULEGAVE. (**).NOK 52,-
39098NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - Godt norsk mål. (**).Unsold
39099NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - Ivar Aasen. (**).NOK 15,-
39100NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - Hulda Garborg. (**).Unsold
39101NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - Per Sivle. (**).NOK 13,-
39102NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - Olaf Duun. (**).NOK 13,-
39103NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - Anders Hovden. (**).NOK 10,-
39104NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - A.O. Vinje. (**).NOK 13,-
39105FOLKESANATORIUM for nervøse. (!).NOK 12,-
39106FOLKESANATORIUM for nervøse. (!).Unsold
39107FOLKESANATORIUM for nervøse. (o).Unsold
39108VAREMESSEN FREDRIKSTAD. (!).NOK 32,-
39109KORTEVAREHANDLERNES FORENING - Kristiania (!).NOK 180,-
39110FRIMEX Reykjavik 1958 (**).NOK 34,-
39111ROALD AMUNDSEN AM SUDPOL - tekst i limet på baksiden (**).NOK 125,-