Norske Førstedagsbrev (43) (1928-1964)

Stopped 15/12-04
Obj.DescriptionPrice
38866NK 159/162 - Ibsen - Oslo 20.III.28. (2.750.-).NOK 1575,-
38867NK 185/188 - Bjørnson - Oslo 8.XII.32. (1.750.-).NOK 960,-
38868NK 193/196 - Nansen I - Oslo 13.12.35. Konvolutten har to loddrette brekker og en svak loddrett brekk. Ingen av dem berører merker. (9.000.-).NOK 4950,-
38869NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - Oslo 20.4.38 på tre små prima kort. (900.-).NOK 685,-
38870NK 223/224 - Nordkapp II - Oslo 20.6.38. (1.400.-).NOK 710,-
38871NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).NOK 241,-
38872NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. (325.-).NOK 175,-
38873NK 254 - Hålogaland - vannrett par - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 52,-
38874NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).NOK 65,-
38875NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).NOK 305,-
38876NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.42. (500.-).Unsold
38877NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-).NOK 61,-
38878NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41 - parstykker på tre konvolutter. (90.-).NOK 36,-
38879NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42. (400.-).NOK 205,-
38880NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).NOK 30,-
38881NK 306 - Rikstinget - Oslo 26.9.42. (50.-).NOK 61,-
38882NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).NOK 7,-
38883NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (30.-).NOK 15,-
38884NK 311/313 - Nordkapp III - Oslo 1.IV.43. (140.-).NOK 76,-
38885NK 314/317 - Grieg - Bergen og Oslo 15.6.43. (50.-).NOK 28,-
38886NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (50.-).NOK 26,-
38887NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (175.-).NOK 81,-
38888NK 322/324 - Krigsforlis - Oslo 20.5.44. (190.-).NOK 305,-
38889NK 325 - Gran - Oslo 30.7.44. (40.-).NOK 37,-
38890NK 326/329 - Landshjelp II - Oslo 1.12.44. (230.-).NOK 120,-
38891NK 330 - Hertugkrone - Oslo 15.2.45. (600.-).NOK 326,-
38892NK 339/341 - Wergeland - Oslo Elisenberg 12.7.1945. (120.-).NOK 95,-
38893NK 342 - Røde Kors - Oslo 22.9.45. (130.-).NOK 67,-
38894NK 343/344 - Folkemuseum - Oslo 19.12.45. (140.-).NOK 72,-
38895NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Oslo 4.3.46. (160.-).NOK 61,-
38896NK 349 - Little Norway - Oslo 28.3.46. (150.-).NOK 85,-
38897NK 350/353 - Haakon Kronemerker 1946 - Oslo 7.6.46. (1.200.-).NOK 1011,-
38898NK 354 og 356 - 25 og 40 øre Løve 1946 - Oslo 1.1.46. (1.500.-).NOK 881,-
38899NK 357/358 - 55 og 80 øre Løve 1946 - Oslo 4.11.46 på to pene konvolutter. (750.-).NOK 376,-
38900NK 359/369 - Postjubileum - Postmuseet 15.4.47 på stor spesialkonvolutt. (350.-).NOK 356,-
38901NK 370 - Petter Dass - Sande i Vestfold 1.7.47. (140.-).NOK 66,-
38902NK 371 - Haakon VII 75 år - Oslo 2.8.47. (140.-).NOK 60,-
38903NK 372/373 - Skogselskap - Oslo 15.6.48. (250.-).NOK 125,-
38904NK 374 - Røde Kors provisorie - Oslo 1.12.48. (230.-).NOK 107,-
38905NK 375 - 25 på 20 øre Løve - Oslo 15/3-49. (1.000.-).Unsold
38906NK 377/379 - Kielland - Oslo 9.5.49. (250.-).NOK 115,-
38907NK 380/382 - UPU - Oslo-Torshov 8.10.49. (200.-).NOK 106,-
38908NK 376 - 45 på 40 øre Løve - Oslo 1/3-49. (2.200.-).NOK 2300,-
38909NK 383/385 - Oslo 900 år - Akershus Slott 15.5.50. (150.-).NOK 104,-
38910NK 386/387 - Polio - Oslo 15.8.50. (250.-).NOK 105,-
38911NK 388/389 og 393 - 10 og 15 øre Posthorn samt 25 øre Haakon - Oslo 18.12.50. (1.900.-).NOK 1112,-
38912NK 404/406 - Garborg - Oslo-Torshov 25.1.51. (220.-).NOK 110,-
38913NK 395 og 397/400 - 30, 35, 45, 50 og 55 øre Haakon - Oslo 10.2.51. (1.400.-).NOK 701,-
38914NK 391 og 403 - 20 øre Postho0rn og 80 øre Haakon - Oslo 10.3.51. (1.400.-)NOK 710,-
38915NK 402 - 60 øre Haakon - Nordisk frimerkeutstilling Oslo 25.8.51. (75.-).NOK 57,-
38916NK 396 - 30 øre rød Haakon - Oslo 1.10.51. (850.-).Unsold
38917NK 407/409 - OL 1952 - Holmenkollbakken 1.10.51. (190.-).NOK 160,-
38918NK 410 - 30 øre på 25 øre Haakon - Oslo 7.12.51. (1.200.-).NOK 650,-
38919NK 401 - 55 øre blå Haakon - Oslo 28.1.52. (3.000.-).NOK 1957,-
38920NK 390 og 392 - 15 og 20 øre Posthorn - Oslo 3.6.52. (850.-).Unsold
38921NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Oslo 2.8.52. (50.-).NOK 39,-
38922NK 413 - 20 øre på 15 øre Posthorn - Oslo 18.11.52. (850.-).NOK 427,-
38923NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (120.-).NOK 55,-
38924NK 415/417 - Nordkapp IV - Nordkapp 15.6.53. (450.-).NOK 230,-
38925NK 418 - Kirkejubileum - Oslo 15.7.53. (270.-).NOK 170,-
38926NK 419/421 - Jernbanejubileum - Oslo-Torshov 30.4.54. (150.-).NOK 76,-
38927NK 422/424 - Telegrafjubileum - Oslo 10.12.54. (100.-).NOK 130,-
38928NK 425/427 - Frimerkejubileum - Oslo 3.1.55. (30.-).NOK 25,-
38929NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).NOK 150,-
38930NK 433 - 40 øre Haakon - Oslo 26.9.55. (2.700.-).NOK 1508,-
38931NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerket Oslo 1.11.55. (75.-).NOK 45,-
38932NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo 25.11.55. (35.-).NOK 45,-
38933NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo 2.1.56. (325.-).NOK 135,-
38934NK 436 - 70 øre Haakon - Oslo-Mjorstua 25.2.56. (1.100.-).Unsold
38935NK 441/442 - Martha - Oslo-Grunerløkka 28.3.56. (80.-).NOK 48,-
38936NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (37.-).NOK 15,-
38937NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (160.-).NOK 88,-
38938NK 434 og 437 - 50 og 75 øre Haakon - Oslo-Majorstua 1.7.57. (2.000.-).NOK 1355,-
38939NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57. (55.-).NOK 30,-
38940NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (55.-).NOK 23,-
38941NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo 1.4.58. (10.-).NOK 10,-
38942NK 460 - 45 øre Olav - Oslo-Majorstua 15.9.58. (950.-).Unsold
38943NK 474 - Asbjørn Kloster - Oslo 2.2.59. (55.-).NOK 33,-
38944NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (65.-).NOK 23,-
38945NK 455 og 463 - 30 og 55 øre Olav - Norstrand 1.IX.59. (950.-).NOK 430,-
38946NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo 1.10.59. (65.-).NOK 31,-
38947NK 479/480 - Blomster - Oslo 12.1.60. (95.-).NOK 50,-
38948NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Oslo 26.2.60. (50.-).NOK 55,-
38949NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).NOK 57,-
38950NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).NOK 56,-
38951NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 16,-
38952NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 12,-
38953NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).NOK 22,-
38954NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).NOK 20,-
38955NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).NOK 20,-
38956NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).NOK 16,-
38957NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).NOK 16,-
38958NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).NOK 22,-
38959NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).NOK 14,-
38960NK 459 og 464 - 40 og 60 øre Olav - Oslo 12.11.62. (1.000.-).Unsold
38961NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).NOK 16,-
38962NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).NOK 25,-
38963NK 532/535. F.A.O. - Oslo 21.3.63. (28.-).NOK 18,-
38964NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-).NOK 14,-
38965NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (35.-).NOK 22,-
38966NK 520 og 524 - 35 og 60 øre ståltrykk - Oslo 14.6.63. (15.-).NOK 11,-
38967NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).NOK 32,-
38968NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).NOK 15,-
38969NK 542/544 - Tekstil - Oslo 24.9.63. (21.-).NOK 13,-
38970NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).NOK 30,-
38971NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).NOK 22,-
38972NK 519 og 525 - 30 og 60 øre bruksmerker - Oslo 9.11.64. (500.-).NOK 251,-