Norske Førstedagsbrev (42) (1932-1966)

Stopped 08/11-04
Obj.DescriptionPrice
37999NK 185/188 - Bjørnson - Oslo 8.XII.32. (1.750.-).NOK 1000,-
38000NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - Oslo 20.4.38 på meget pen liten rekommandert konvolutt. (900.-).NOK 745,-
38001NK 223/224 - Nordkapp II - Oslo 20.6.38. (1.400.-).NOK 790,-
38002NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).NOK 185,-
38003NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. (325.-).NOK 245,-
38004NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 92,-
38005NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).NOK 50,-
38006NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).NOK 490,-
38007NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.42. (500.-).NOK 335,-
38008NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-).NOK 35,-
38009NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).NOK 38,-
38010NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42. (400.-).NOK 235,-
38011NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).NOK 44,-
38012NK 306 - Rikstinget - Oslo 26.9.42. (50.-).NOK 67,-
38013NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).NOK 6,-
38014NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (30.-).NOK 15,-
38015NK 311/313 - Nordkapp III - Oslo 1.4.43. (149.-).NOK 76,-
38016NK 314/317 - Grieg - Bergen og Oslo 15.6.43. (50.-).NOK 24,-
38017NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (50.-).NOK 20,-
38018NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (175.-).NOK 145,-
38019NK 322/324 - Krigsforlis - Oslo 20.5.44. (190.-).NOK 145,-
38020NK 325 - Gran - Gjøvik 30.7.44. (40.-).NOK 67,-
38021NK 326/329 - Landshjelp II - Haugesund 1.12.44. (230.-).Unsold
38022NK 330 - Hertugkrone - Oslo Majorstua 15.2.45. (600.-).NOK 391,-
38023NK 333/338 - Londonserien - Norsk Skipspost Handelsflåten 1 JAN 43 på sensurert konvolutt. (1.000.-).NOK 1015,-
38024NK 339/341 - Wergeland - Kristiansand 12.7.1945. (120.-).NOK 142,-
38025NK 342 - Røde Kors - Oslo Bko 22.9.45. (130.-).NOK 129,-
38026NK 343/344 - Folkemuseum - Kristiansand 19.12.45. (140.-).NOK 81,-
38027NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Oslo 4.3.46. (160.-).NOK 70,-
38028NK 349 - Little Norway - Kristiansand 28.3.46. (150.-).NOK 149,-
38029NK 350/353 - Haakon kronemerker - Gjøvik 7.6.46. Konvolutten har avsmittet stempelsverte i høyre del. (1.200.-).NOK 1001,-
38030NK 354 og 356 - 25 og 40 øre Løve - 1.10.46. (1.500.-).NOK 1160,-
38031NK 357/358 - 55 og 80 øre Løve - Oslo 4.11.49 (stempelet feilstilt - stempelet var kun i bruk i 1946). (750.-).NOK 502,-
38032NK 359/369 - Postjubileum - Bergen-Vognstølen 15.4.47 på stor konvolutt. (350.-).NOK 345,-
38033NK 370 - Petter Dass - Oslo 1.7.47. (140.-).NOK 130,-
38034NK 371 - Haakon VII 75 år - Oslo 2.8.47. (140.-).Unsold
38035NK 372/373 - Skogselskap - Oslo 15.6.48. (250.-).NOK 201,-
38036NK 374 - Røde Kors provisorie - Kristiansand 1.12.48. (230.-).NOK 195,-
38037NK 375 - 25 på 20 øre Løve - Sande i Vestfold 15/3-49. (1.000.-).NOK 501,-
38038NK 377/379 - Kielland - Kristiansand 9.5.49. (250.-).NOK 226,-
38039NK 355 - 30 øre grå Løve - Oslo-Solli 13.7.49 på postkort sendt til Danmark. (10.000.-).NOK 6000,-
38040NK 380/382 - UPU - Kristiansand 8.10.49. (200.-).NOK 151,-
38041NK 383/385 - Oslo 900 år - Akershus Slott 15.5.50. (150.-).NOK 110,-
38042NK 386/387 - Polio - Kristiansand 15.8.50. (250.-).NOK 170,-
38043NK 404/406 - Garborg - Grimstad 25.1.51. (220.-).NOK 80,-
38044NK 395, 397 og 397/400 - 30, 35, 45, 50 og 55 øre Haakon - Oslo 10.2.51. (1.400.-).NOK 975,-
38045NK 391 og 403 - 20 øre Posthorn og 80 øre Haakon - Oslo 10.3.51. (1.400.-).NOK 895,-
38046NK 402 - 60 øre Haakon - Nordisk frimerkeutstilling Oslo 25.8.51. (75.-).NOK 60,-
38047NK 407/409 - OL 1952 - Kristiansand 1.10.51. (190.-).NOK 95,-
38048NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Hvittingfoss 2.8.52. (50.-).NOK 47,-
38049NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (120.-).NOK 65,-
38050NK 415/417 - Nordkapp IV - Oslo-Homansby 15.6.53. (450.-).NOK 290,-
38051NK 418 - Kirkejubileum - Oslo 15.7.53. (270.-).NOK 142,-
38052NK 419/421 - Jernbanejubileum - Oslo 30.4.54. (150.-).NOK 60,-
38053NK 422/424 - Telegrafjubileum - Oslo 10.12.54. (100.-).NOK 92,-
38054NK 425/427 - Frimerkejubileum - Oslo 3.1.55. (30.-).NOK 11,-
38055NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).NOK 275,-
38056NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerket Oslo 1.11.55. (75.-).NOK 75,-
38057NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Bestun 2.1.56. (325.-).NOK 201,-
38058NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo 25.11.55. (35.-).NOK 18,-
38059NK 441/442 - Martha - Bryn 28.3.56. (80.-).NOK 29,-
38060NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (37.-).NOK 11,-
38061NK 445/447 - Nordkapp V - Oslo 6.5.57. (160.-).NOK 52,-
38062NK 448/450 - Geofysisk år - Kristiansand 1.7.57. (55.-).NOK 19,-
38063NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (55.-).Unsold
38064NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo 1.4.58. (10.-).NOK 11,-
38065NK 453 - 25 øre Olav - Oslo-Majorstua 6.5.58. (950.-).NOK 601,-
38066NK NK 469/473 - Olav Kronemerker - Oslo-Torshov 12.1.59. (1.000.-).Unsold
38067NK 474 - Asbjørn Kloster - Oslo 2.2.59. (55.-).NOK 52,-
38068NK 467 - 85 øre Olav - Oslo 16.3.59. (800.-).NOK 585,-
38069NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (65.-).NOK 23,-
38070NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo Majorstua 1.10.59. (65.-).NOK 30,-
38071NK 479/480 - Blomster - Oslo 12.1.60. (95.-).NOK 60,-
38072NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Oslo 26.2.60. (50.-).Unsold
38073NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).NOK 125,-
38074NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).NOK 50,-
38075NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 20,-
38076NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 12,-
38077NK 492/495 - Idrett - Oslo 15.3.61. (37.-).NOK 27,-
38078NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).NOK 12,-
38079NK 497/498 - Universitetet - Oslo 2.9.1961. (33.-).Unsold
38080NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).Unsold
38081NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).NOK 22,-
38082NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).NOK 11,-
38083NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).NOK 9,-
38084NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).NOK 27,-
38085NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).NOK 9,-
38086NK 454, 457 og 462 - 25, 35 og 50 øre Olav - Oslo 2.7.62. (950.-).NOK 955,-
38087NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).NOK 8,-
38088NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).NOK 10,-
38089NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).NOK 8,-
38090NK 532/535. F.A.O. - Oslo 21.3.63. (28.-).NOK 22,-
38091NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-).NOK 12,-
38092NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (35.-).Unsold
38093NK 520 og 524 - 35 og 60 øre ståltrykk - Oslo 14.6.63. (15.-).NOK 12,-
38094NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).NOK 6,-
38095NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).NOK 8,-
38096NK 542/544 - Tekstil - Oslo 24.9.63. (21.-).NOK 8,-
38097NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).NOK 25,-
38098NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).Unsold
38099NK 549/550 - Arbeidersamfund - Oslo 17.2.64. (10.-).Unsold
38100NK 551/552 - Guldberg og Waage - Oslo 11.3.64. (22.-).Unsold
38101NK 553/554 - Grunnlovsjubileum - Oslo 11.5.64. (19.-).Unsold
38102NK 555/556 - Sjømannsmisjon - Oslo 17.8.64. (23.-).NOK 8,-
38103NK 557 - Europa 1964 - Oslo 14.9.64. (25.-).NOK 10,-
38104NK 558/559 - Folkehøyskole - Oslo 31.10.64. (25.-).NOK 15,-
38105NK 519 og 525 - 30 og 60 øre bruksmeker - Oslo 9.11.64. (500.-).NOK 316,-
38106NK 560/561 - U.I.T. - Oslo 1.4.65. (17.-).NOK 6,-
38107NK 562/563 - Frigjøringen - Oslo 8.5.65. (13.-).NOK 5,-
38108NK 564/565 - Røde Kors - Oslo 4.6.65. (35.-).NOK 13,-
38109NK 566/567 - Europa 1965 - Oslo 25.9.65. (17.-).NOK 7,-
38110NK 568/569 - Harmonien - Bergen 25.20.65. (17.-).NOK 10,-
38111NK 570 - Rondane - Oslo 29.11.65. (13.-).NOK 5,-
38112NK 571/574 - VM på ski - Oslo 8.2.66. (45.-).NOK 16,-