Norske Førstedagsbrev (41) (1939-1966)

Stopped 05/10-04
Obj.DescriptionPrice
37583NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).NOK 325,-
37584NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40 på sensurert konvolutt sendt til Finland. (325.-).NOK 540,-
37585NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 45,-
37586NK 254 - Hålogaland - 6-blokk stemplet Hålogaland utstilling 16.5.41. Merkeverdi alene : 450.-.NOK 450,-
37587NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).NOK 82,-
37588NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.42. (500.-).NOK 413,-
37589NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-).NOK 56,-
37590NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).NOK 56,-
37591NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42. (400.-).NOK 302,-
37592NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).NOK 50,-
37593NK 306 - Rikstinget - Notodden 26.9.42. (50.-).NOK 55,-
37594NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).NOK 15,-
37595NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (30.-).NOK 45,-
37596NK 311/313 - Nordkapp III - Oslo 1.4.43. (140.-).NOK 106,-
37597NK 314/317 - Grieg - Bergen og Oslo 15.6.43. (50.-).NOK 47,-
37598NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (50.-).NOK 20,-
37599NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (175.-).NOK 113,-
37600NK 325 - Gran - Tønsberg 30.7.44. (40.-).NOK 39,-
37601NK 326/329 - Landshjelp II - Oslo 1.12.44. (230.-).NOK 147,-
37602NK 339/341 - Wergeland - Egersund 12.7.1945. (120.-).NOK 54,-
37603NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Oslo 4.3.46. (160.-).NOK 57,-
37604NK 349 - Little Norway - Oslo Rodeløkka 28.3.46. (150.-).NOK 250,-
37605NK 370 - Petter Dass - Sande i Vestfold 1.7.47. (140.-).NOK 122,-
37606NK 371 - Haakon VII 75 år - Brevik 2.8.47. (140.-).NOK 99,-
37607NK 372/373 - Skogselskap - Sande i Vestfold 15.6.48 på to pene konvolutter. (250.-).NOK 101,-
37608NK 374 - Røde Kors provisorie - Hvittingfoss 1.XII.48. (230.-).NOK 292,-
37609NK 375 - 25 på 20 øre Løve - Oslo Sande i Vestfold 15/3-49. (1.000.-).NOK 891,-
37610NK 377/379 - Kielland - Sande i Vestfold 9.5.49 på tre pene konvolutter. (250.-).NOK 120,-
37611NK 380/382 - UPU - Sande i Vestfold 8.10.49 på tre pene konvolutter. (200.-).NOK 101,-
37612NK 383/385 - Oslo 900 år - Sande i Vestfold 15.5.50 på tre pene konvolutter. (150.-).NOK 76,-
37613NK 386/387 - Polio - Sande i Vestfold 15.8.50 på to pene konvolutter. (250.-).NOK 100,-
37614NK 404/406 - Garborg - Sande i Vestfold 25.1.51 på tre pene konvolutter. (220.-).NOK 76,-
37615NK 396 - 30 øre rød Haakon - Oslo 1.10.51. (850.-).NOK 670,-
37616NK 407/409 - OL 1952 - Holmenkollbakken 1.10.51. (190.-).NOK 65,-
37617NK 410 - 30 øre på 25 øre Haakon - Oslo 7.12.51. (1.200.-).NOK 910,-
37618NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Gjøvik 2.8.52. (50.-).NOK 55,-
37619NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (120.-).NOK 75,-
37620NK 418 - Kirkejubileum - Sande i Vestfold 15.7.53. (270.-).NOK 178,-
37621NK 419/421 - Jernbanejubileum - Oslo 30.4.54. (150.-).NOK 126,-
37622NK 422/424 - Telegrafjubileum - Sande i Vestfold 10.12.54 på tre pene konvolutter. (100.-).NOK 66,-
37623NK 425/427 - Frimerkejubileum - Ljan 3.1.55. (30.-).NOK 27,-
37624NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).NOK 176,-
37625NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerkert Oslo 1.11.55. (75.-).NOK 85,-
37626NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo 2.1.56. (325.-).NOK 271,-
37627NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo 25.11.55. (35.-).NOK 32,-
37628NK 441/442 - Martha - Slemdal 28.3.56. (80.-).NOK 28,-
37629NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (37.-).NOK 18,-
37630NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (160.-).NOK 76,-
37631NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57. (55.-).NOK 42,-
37632NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (55.-).NOK 31,-
37633NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo 1.4.58. (10.-).NOK 10,-
37634NK NK 469/473 - Olav Kronemerker - Oslo 12.1.59 på to pene uadresserte konvolutter. (1.000.-).NOK 925,-
37635NK 474 - Asbjørn Kloster - Oslo 2.2.59. (55.-).NOK 50,-
37636NK 467 - 85 øre Olav - Oslo 16.3.59. (800.-).NOK 555,-
37637NK 475/476 - Norges Vel - Tønsberg 26.5.59. (65.-).NOK 52,-
37638NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo 1.10.59. (65.-).NOK 52,-
37639NK 461 og 468 - 50 og 90 øre Olav - Norstrand 10.XI.59. (900.-).NOK 895,-
37640NK 479/480 - Blomster - Oslo 12.1.60. (95.-).NOK 75,-
37641NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Oslo 26.2.60. (50.-).NOK 43,-
37642NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).NOK 195,-
37643NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).NOK 75,-
37644NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 21,-
37645NK 456 - 35 øre Olav - Oslo 27.10.60. (800.-).NOK 650,-
37646NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 14,-
37647NK 492/495 - Idrett - Oslo 15.3.61. (37.-).NOK 24,-
37648NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).NOK 27,-
37649NK 497/498 - Universitetet - Oslo 2.9.1961. (33.-).NOK 22,-
37650NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).NOK 26,-
37651NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).NOK 42,-
37652NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).NOK 21,-
37653NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).NOK 17,-
37654NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).NOK 35,-
37655NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).NOK 14,-
37656NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).NOK 22,-
37657NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).NOK 12,-
37658NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).NOK 15,-
37659NK 532/535. F.A.O. - Oslo 21.3.63. (28.-).NOK 24,-
37660NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-).NOK 21,-
37661NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (35.-).NOK 44,-
37662NK 520 og 524 - 35 og 60 øre ståltrykk - Oslo 14.6.63. (15.-).NOK 18,-
37663NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).NOK 10,-
37664NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).NOK 32,-
37665NK 542/544 - Tekstil - Oslo 24.9.63. (21.-).NOK 21,-
37666NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).NOK 25,-
37667NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).NOK 27,-
37668NK 549/550 - Arbeidersamfund - Oslo 17.2.64. (10.-).NOK 7,-
37669NK 553/554 - Grunnlovsjubileum - Oslo 11.5.64. (19.-).NOK 32,-
37670NK 557 - Europa 1964 - Oslo 14.9.64. (25.-).NOK 17,-
37671NK 558/559 - Folkehøyskole - Oslo 31.10.64. (25.-).NOK 22,-
37672NK 519 og 525 - 30 og 60 øre bruksmeker - Oslo 9.11.64. (500.-).NOK 310,-
37673NK 560/561 - U.I.T. - Oslo 1.4.65. (17.-).NOK 15,-
37674NK 562/563 - Frigjøringen - Oslo 8.5.65. (13.-).NOK 5,-
37675NK 564/565 - Røde Kors - Oslo 4.6.65. (35.-).Unsold
37676NK 566/567 - Europa 1965 - Oslo 25.9.65. (17.-).NOK 15,-
37677NK 568/569 - Harmonien - Bergen 25.20.65. (17.-).NOK 11,-
37678NK 570 - Rondane - Oslo 29.11.65. (13.-).NOK 44,-
37679NK 571/574 - VM på ski - Oslo 8.2.66. (45.-).NOK 44,-
37680NK 819/820 - Norsk Natur II - to konvolutter med komplette hefteblokker. Uvanlige.NOK 341,-