Norske frimerker 1855-1888 (NK 1-48).

Stopped 07/09-04
Obj.DescriptionPrice
37101NK 1 - 4 skilling 1855 - bredrandet merke med 12-strek rist-stempel.NOK 640,-
37102NK 1 - 4 skilling 1855 - merke med del av steds-stempel. Tettklippet.Unsold
37103NK 2 - 2 skilling Oscar - med del av Bergen. (1.000.-).NOK 345,-
37104NK 3 - 3 skilling Oscar - lettstemplet merke med god farge. (600.-).NOK 275,-
37105NK 4 a - 4 skilling Oscar - med del av Porsgrund. (120.-).NOK 99,-
37106NK 4 b - 4 skilling Oscar - med stor del av Moss. (130.-).NOK 105,-
37107NK 4 c - 4 skilling Oscar - lettstemplet merke. (550.-).NOK 495,-
37108NK 5 - 8 skilling Oscar - lettstemplet velsentrert merke. (325.-).NOK 205,-
37109NK 6 - 2 skilling 1863 - merke med del av Christiania. (1.500.-).NOK 1125,-
37110NK 7 - 3 skilling 1863 - normalmerke. (3.600.-).NOK 1480,-
37111NK 8 I - 4 skilling 1863 - lettstemplet pent merke.NOK 56,-
37112NK 8 II - 4 skilling 1863 - lettstemplet pent merke.NOK 69,-
37113NK 9 - 8 skilling 1863 - lettstemplet merke. (425.-).NOK 182,-
37114NK 10 - 24 skilling 1863 - med del av Bergen. (900.-).NOK 301,-
37115NK 11 - 1 skilling 1867 - pent merke. (350.-).NOK 325,-
37116NK 12 - 2 skilling 1867 - lettstemplet merke. (350.-).Unsold
37117NK 12 - 2 skilling 1867 - merke med torings-stempel. (150.-).NOK 62,-
37118NK 13 b - 3 skilling 1867 - lettstemplet pent merke. (850.-).NOK 297,-
37119NK 14 x - 4 skilling 1867 - lettstemplet merke. (80.-).NOK 31,-
37120NK 14 y - 4 skilling 1867 - lettstemplet merke. (90.-).NOK 62,-
37121NK 15 b - 8 skilling 1867 - lettstemplet merke. (350.-).Unsold
37122NK 16 I b - 1 skilling Posthorn - normalmerke. (450.-).NOK 245,-
37123NK 16 II a - 1 skilling Posthorn - torings-stemplet merke. (80.-).NOK 49,-
37124NK 17 a - 2 skilling Posthorn - merke med torigns-stempel. (150.-).NOK 52,-
37125NK 17 c - 2 skilling Posthorn - lett fullstemplet Chra-Byp. (1.600.-).NOK 575,-
37126NK 18 a - 3 skilling Posthorn - med del av Bergen. (200.-).NOK 140,-
37127NK 18 b - 3 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (90.-).NOK 35,-
37128NK 19 I a - 4 skilling Posthorn - normalmerke. (1.100.-).NOK 441,-
37129NK 19 I b - 4 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (1.400.-).NOK 1200,-
37130NK 19 I d - 4 skilling Posthorn - pent merke. (400.-).NOK 146,-
37131NK 20 - 6 skilling Posthorn - normalmerke. (425.-).Unsold
37132NK 21 - 7 skilling Posthorn - lettstemplet pent merke. (475.-).NOK 376,-
37133NK 21 - 7 skilling Posthorn - merke med torings-stempel. (300.-).NOK 105,-
37134NK 22 - 1 øre skravert - lettstemplet pent merke. (50.-).NOK 43,-
37135NK 23 - 3 øre skravert - med del av Sydbanen. (250.-).NOK 150,-
37136NK 24 I a - 5 øre skravert - lettstemplet pent merke. (125.-).NOK 76,-
37137NK 24 I b - 5 øre skravert - pent merke. (400.-).NOK 402,-
37138NK 24 II a - 5 øre skravert - lettstemplet pent merke. (75.-).NOK 78,-
37139NK 24 III aa - 5 øre skravert - lettstemplet pent merke. (275.-).NOK 225,-
37140NK 24 III ab - 5 øre skravert - oppgrgravet klisje. (160.-).NOK 201,-
37141NK 24 III ba - 5 øre skravert - pent merke. (140.-).NOK 110,-
37142NK 24 III bb - 5 øre skravert - oppgravert klisje - lettstemplet pent merke. (140.-).NOK 175,-
37143NK 25 I - 10 øre skravert - normalmerke. (25.-).NOK 16,-
37144NK 25 II - 10 øre skravert - letttsetemplet merke. (85.-).Unsold
37145NK 25 III - 10 øre skravert - lettstemplet merke. (20.-).Unsold
37146NK 26 - 12 øre skravert - lettstemplet merke. (150.-).NOK 97,-
37147NK 27 - 20 øre skravert - pent merke. (75.-).NOK 27,-
37148NK 28 - 25 øre skravert - pent merke med god farge. (950.-).NOK 350,-
37149NK 29 a - 35 øre sjøgrønn skravert - pent nær fullstemplet merke. (1.600.-).NOK 1960,-
37150NK 29 b - 35 øre skravert - pent merke. (90.-).NOK 35,-
37151NK 30 - 50 øre skravert - med stor del av Leveanger. (75.-).NOK 26,-
37152NK 31 - 60 øre skravert - lettstemplet merke. (65.-).NOK 21,-
37153NK 32 - 1.00 kr Oscar - rundstemplet merke. (85.-).NOK 35,-
37154NK 33 - 1.50 kr Oscar - pent rundstemplet merke. (325.-).NOK 194,-
37155NK 34 - 2.00 kr Oscar - pent pakkepost-stemplet merke. (175.-).NOK 73,-
37156NK 35 - 5 øre skravert - velsentrert lettstemplet merke. (650.-).NOK 601,-
37157NK 36 - 10 øre skravert - lettstemplet merke. (400.-)Unsold
37158NK 37 II - 10 øre uskravert - lettstemplet merke. (50.-).NOK 18,-
37159NK 38 x - 10 øre uskravert - med del av Vik i Sogn. (20.-).NOK 30,-
37160NK 39 a - 20 øre uskravert - lettstemplet pent merke. (125.-).NOK 45,-
37161NK 40 II bx - 20 øre uskravert - lettstemplet pent merke. (170.-).NOK 125,-
37162NK 41 - 3 øre 21 mm - pent merke. (130.-).NOK 62,-
37163NK 45 I - 12 øre 21 mm - lettstemplet merke. (400.-).NOK 171,-
37164NK 45 II - 12 øre 21 mm - lettstemplet merke. (160.-).NOK 76,-
37166NK 46 b - 20 øre 21 mm - med del av Langesund. (140.-).NOK 85,-
37167NK 47 - 25 øre 21 mm - lettstemplet pent merke. (225.-).NOK 147,-
37168NK 48 I/II - 2 øre på 12 øre - begge nyanser. (38.-).NOK 42,-