Postfriske norske tjenestemerker

Stopped 10/08-04
Obj.DescriptionPrice
36758TM 1 a - 5 øre Tjenestemerke. (45.-).NOK 46,-
36759TM 1 b - 5 øre Tjenestemerke. (17.-).NOK 30,-
36760TM 2 - 10 øre Tjenestemerke. (5.-).NOK 6,-
36761TM 3 - 15 øre Tjenestemerke. (30.-).NOK 26,-
36762TM 4 - 20 øre Tjenestemerke. (6.-).NOK 9,-
36763TM 5 - 30 øre Tjenestemerke. (40.-).NOK 34,-
36764TM 6 c - 40 øre Tjenestemerke. (45.-).NOK 47,-
36765TM 7 - 60 øre Tjenestemerke. (65.-).NOK 66,-
36766TM 8 a - 2 på 5 øre Tjenestemerke. (45.-).NOK 42,-
36767TM 8 b - 2 på 5 øre Tjenestemerke. (10.-).NOK 14,-
36768TM 9 - 2 øre Offset. (5.-).NOK 7,-
36769TM 10 - 5 øre Offset. (75.-).Unsold
36770TM 11 - 7 øre Offset. (80.-).NOK 81,-
36771TM 12 - 10 øre Offset. (750.-).NOK 360,-
36772TM 13 - 15 øre Offset. (12.-).Unsold
36773TM 14 - 20 øre Offset. (625.-).NOK 350,-
36774TM 15 - 25 øre Offset. (12.-).NOK 10,-
36775TM 16 - 30 øre Offset. (12.-).NOK 10,-
36776TM 17 - 40 øre Offset. (875.-).NOK 950,-
36777TM 18 - 60 øre Offset. (475.-).NOK 221,-
36778TM 19 - 70 øre Offset. (15.-).Unsold
36779TM 20 - 100 øre Offset. (50.-).NOK 37,-
36780TM 21 - 5 øre Boktrykk. (32.-).NOK 27,-
36781TM 22 - 7 øre Boktrykk. (125.-).NOK 100,-
36782TM 23 - 10 øre Boktrykk. (14.-).NOK 12,-
36783TM 24 - 15 øre Boktrykk. (60.-).NOK 47,-
36784TM 25 - 20 øre Boktrykk. (20.-).NOK 18,-
36785TM 26 - 35 øre Boktrykk. (15.-).NOK 13,-
36786TM 27 - 40 øre Boktrykk. (27.-).NOK 23,-
36787TM 28 - 60 øre Boktrykk. (28.-).NOK 27,-
36788TM 29/39 - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke - komplett serie inkludert TM 32 a/b. (252.-).NOK 110,-
36789TM 40/47 - Offentlig sak dyptrykk uten vannmerke - komplett serie. (70.-).NOK 35,-
36790TM 48/58 - Solkors - komplett serie. (168.-).NOK 85,-
36791TM 59/67 - Offentlig sak 1945/1949 - komplett serie. (198.-).NOK 90,-
36792TM 68/74 - O.S. - komplett serie. (75.-).NOK 77,-
36793TM 75/97 - Off.Sak vanlig papir - komplett serie. (613.-).NOK 222,-
36794TM 98/116 - Off.Sak fosforpapir - komplett serie inkludert TM 101 a/b. (400.-).NOK 250,-
36795TM 117/137 - Off.Sak offset - komplett serie inkludert TM 129 a/b. (389.-).NOK 170,-