Norske Førstedagsbrev (39) (1938-1967)

Stopped 28/07-04
Obj.DescriptionPrice
36652NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - Oslo 20.4.38. (900.-).NOK 791,-
36653NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).NOK 251,-
36654NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. (325.-).NOK 236,-
36655NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 68,-
36656NK 254 - Hålogaland - Hålogaland utstilling 16.5.41. (70.-).NOK 74,-
36657NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).NOK 68,-
36658NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).NOK 480,-
36659NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.42. (500.-).NOK 332,-
36660NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-).NOK 45,-
36661NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).NOK 35,-
36662NK 300/301 - Quisling - Bergen 1.2.42. (400.-).NOK 175,-
36663NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).NOK 28,-
36664NK 306 - Rikstinget - vannrett par - Oslo 26.9.42. (50.-).NOK 26,-
36665NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).NOK 9,-
36666NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (30.-).NOK 21,-
36667NK 311/313 - Nordkapp III - Oslo 1.4.43 på sensurert kort endt til Danmark. (140.-).NOK 140,-
36668NK 314/317 - Grieg - Bergen og Oslo 15.6.43. (50.-).NOK 47,-
36669NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (50.-).NOK 24,-
36670NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (175.-).NOK 69,-
36671NK 322/324 - Krigsforlis - Oslo 20.5.44. (190.-).NOK 100,-
36672NK 325 - Gran - Oslo 30.7.44. (40.-).NOK 14,-
36673NK 326/329 - Landshjelp II - Oslo 1.XII.44. (230.-).NOK 92,-
36674NK 339/341 - Wergeland - Oslo 12.7.1945 på sensurert konvolutt med stumt sensurstempel. (120.-).NOK 94,-
36675NK 343/344 - Folkemuseum - Oslo 19.12.45. (140.-).NOK 75,-
36676NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Oslo Bko 4.3.46. (160.-).NOK 117,-
36677NK 349 - Little Norway - Oslo 28.3.46. (150.-).NOK 176,-
36678NK 350/353 - Kronemerker Haakon - Oslo 7.6.46. (1.200.-).NOK 854,-
36679NK 359/369 - Postjubileum - Oslo 15.4.47. (350.-).NOK 232,-
36680NK 370 - Petter Dass - Sande i Vestfold 1.7.47. (140.-).NOK 77,-
36681NK 371 - Haakon VII 75 år - Brevik 2.8.47. (140.-).NOK 95,-
36682NK 372/373 - Skogselskap - Sande i Vestfold 15.6.48 på to pene konvolutter. (250.-).NOK 109,-
36683NK 374 - Røde Kors provisorie - Oslo 1.12.48. (230.-).NOK 104,-
36684NK 375 - 25 på 20 øre Løve - Sande i Vestfold 15/3-49. (1.000.-).NOK 555,-
36685NK 377/379 - Kielland - Oslo 9.5.49 på tre pene konvolutter. (250.-).Unsold
36686NK 380/382 - UPU - Sande i Vestfold 8.10.49 på tre pene konvolutter. (200.-).Unsold
36687NK 383/385 - Oslo 900 år - Sande i Vestfold 15.5.50 på tre pene konvolutter. (150.-).Unsold
36688NK 386/387 - Polio - Sande i Vestforld 15.8.50 på to pene konvolutter. (250.-).NOK 86,-
36689NK 404/406 - Garborg - Sande i Vestfold 25.1.51 på tre pene konvolutter. (220.-).NOK 85,-
36690NK 402 - 60 øre Haakon - Nordisk frimerkeutstilling Oslo 25.8.51. (75.-).NOK 78,-
36691NK 407/409 - OL 1952 - Drammens Filatelistklubs Utstilling 1.10.51. (190.-).NOK 73,-
36693NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Gjøvik 2.8.52. (50.-).NOK 18,-
36694NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (120.-).NOK 42,-
36695NK 415/417 - Nordkapp IV - Stavanger 15.6.53. (450.-).NOK 190,-
36696NK 418 - Kirkejubileum - Sande i Vestfold 15.7.53. (270.-).NOK 180,-
36697NK 419/421 - Jernbanejubileum - Oslo 30.4.54. (150.-).NOK 78,-
36698NK 422/424 - Telegrafjubileum - Sande i Vestfold 10.12.54 på tre pene konvolutter. (100.-).NOK 49,-
36699NK 425/427 - Frimerkejubileum - Sande i Vestfold 3.1.55. (30.-).NOK 25,-
36700NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).Unsold
36701NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerkert Oslo 1.11.55. (75.-).NOK 49,-
36702NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo 2.1.56. (325.-).NOK 375,-
36703NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo 25.11.55. (35.-).NOK 31,-
36704NK 441/442 - Martha - Oslo-Majorstua 28.3.56. (80.-).NOK 50,-
36705NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (37.-).Unsold
36706NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (160.-).NOK 90,-
36707NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57. (55.-).NOK 45,-
36708NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (55.-).NOK 15,-
36709NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo 1.4.58. (10.-).NOK 11,-
36710NK 469/473 - Olav Kronemerker - Nordstand 12.1.59. (1.000.-).NOK 625,-
36711NK 474 - Asbjørn Kloster - Oslo 2.2.59. (55.-).NOK 19,-
36712NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (65.-).NOK 24,-
36713NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo 1.10.59. (65.-).NOK 21,-
36714NK 479/480 - Blomster - Nesbyen 12.1.60. (95.-).NOK 100,-
36715NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Oslo 26.2.60. (50.-).NOK 22,-
36716NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).Unsold
36717NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).NOK 95,-
36718NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 25,-
36719NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 9,-
36720NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).NOK 12,-
36721NK 497/498 - Universitetet - Oslo 2.9.1961. (33.-).NOK 11,-
36722NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).NOK 14,-
36723NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).NOK 31,-
36724NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).NOK 8,-
36725NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).NOK 10,-
36726NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).NOK 8,-
36727NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).NOK 10,-
36728NK 459 og 464 - 40 og 60 øre Olav - Nordstrand 12.11.62. (1.000.-).NOK 556,-
36729NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).NOK 11,-
36730NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).NOK 21,-
36731NK 520 og 524 - 35 og 60 øre ståltrykk - Oslo 14.6.63. (15.-).NOK 14,-
36732NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).NOK 18,-
36733NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).NOK 40,-
36734NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).NOK 11,-
36735NK 549/550 - Arbeidersamfund - Oslo 17.2.64. (10.-).NOK 5,-
36736NK 551/552 - Guldberg og Waage - Oslo 11.3.64. (22.-).NOK 15,-
36737NK 553/554 - Grunnlovsjubileum - Oslo 11.5.64. (19.-).NOK 7,-
36738NK 557 - Europa 1964 - Oslo 14.9.64. (25.-).NOK 30,-
36739NK 558/559 - Folkehøyskole - Oslo 31.10.64. (25.-).NOK 19,-
36740NK 519 og 525 - 30 og 60 øre bruksmeker - Oslo 9.11.64. (500.-).NOK 511,-
36741NK 560/561 - U.I.T. - Oslo 1.4.65. (17.-).NOK 11,-
36742NK 562/563 - Frigjøringen - Oslo 8.5.65. (13.-).NOK 13,-
36743NK 566/567 - Europa 1965 - Oslo 25.9.65. (17.-).NOK 12,-
36744NK 568/569 - Harmonien - Bergen 25.20.65. (17.-).NOK 7,-
36745NK 570 - Rondane - Oslo 29.11.65. (13.-).NOK 7,-
36746NK 571/574 - VM på ski - Oslo 8.2.66. (45.-).NOK 16,-
36747NK 575/576 - Bibelselskap - Oslo 20.5.66. (14.-).NOK 21,-
36748NK 577/578 - Norges Bank - Oslo 14.6.66. (10.-).NOK 51,-
36749NK 579/580 - Sverdrup - Oslo 30.7.66. (10.-).NOK 21,-
36750NK 581/582 - Europa 1966 - Oslo 26.9.66. (17.-).NOK 11,-
36751NK 583/584 - Birkeland & Eyde - Oslo 29.10.66. (30.-).NOK 18,-
36752NK 585/586 - EFTA - Oslo 16.1.67. (19.-).NOK 26,-
36753NK 587/588 - Militær utannelse - Oslo 16.2.67. (28.-).NOK 30,-
36754NK 589/590 - Europa 1967 - Oslo 2.5.67. (15.-).NOK 18,-
36755NK 591/592 - Dybwad - Oslo 2.8.67. (10.-).NOK 7,-
36756NK 593/594 - Santalmisjon - Oslo 26.9.67. (13.-).NOK 7,-
36757NK 595/598 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 1.12.67. (17.-).NOK 18,-