Postfriske norske tjenestemerker

Stopped 07/07-04
Obj.DescriptionPrice
35570TM 1 a - 5 øre Tjenestemerke. (45.-).NOK 45,-
35571TM 1 b - 5 øre Tjenestemerke. (17.-).Unsold
35572TM 2 - 10 øre Tjenestemerke. (5.-).NOK 3,-
35573TM 3 - 15 øre Tjenestemerke. (30.-).NOK 27,-
35574TM 4 - 20 øre Tjenestemerke. (6.-).NOK 4,-
35575TM 5 - 30 øre Tjenestemerke. (40.-).NOK 32,-
35576TM 6 c - 40 øre Tjenestemerke. (45.-).NOK 42,-
35577TM 7 - 60 øre Tjenestemerke. (65.-).NOK 49,-
35578TM 8 a - 2 på 5 øre Tjenestemerke. (45.-).NOK 38,-
35579TM 8 b - 2 på 5 øre Tjenestemerke. (10.-).NOK 10,-
35580TM 9 - 2 øre Offset. (5.-).NOK 6,-
35581TM 10 - 5 øre Offset. (75.-).NOK 68,-
35582TM 11 - 7 øre Offset. (80.-).NOK 81,-
35583TM 12 - 10 øre Offset. (750.-).NOK 595,-
35584TM 13 - 15 øre Offset. (12.-).NOK 12,-
35585TM 14 - 20 øre Offset. (625.-).NOK 445,-
35586TM 15 - 25 øre Offset. (12.-).NOK 15,-
35587TM 16 - 30 øre Offset. (12.-).NOK 15,-
35588TM 17 - 40 øre Offset. (875.-).NOK 701,-
35589TM 18 - 60 øre Offset. (475.-).NOK 165,-
35590TM 19 - 70 øre Offset. (15.-).NOK 15,-
35591TM 20 - 100 øre Offset. (50.-).NOK 50,-
35592TM 21 - 5 øre Boktrykk. (32.-).Unsold
35593TM 22 - 7 øre Boktrykk. (125.-).NOK 92,-
35594TM 23 - 10 øre Boktrykk. (14.-).Unsold
35595TM 24 - 15 øre Boktrykk. (60.-).NOK 37,-
35596TM 25 - 20 øre Boktrykk. (20.-).NOK 14,-
35597TM 26 - 35 øre Boktrykk. (15.-).NOK 12,-
35598TM 27 - 40 øre Boktrykk. (27.-).NOK 24,-
35599TM 28 - 60 øre Boktrykk. (28.-).NOK 23,-
35600TM 29/39 - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke - komplett serie inkludert TM 32 a/b. (252.-).NOK 235,-
35601TM 40/47 - Offentlig sak dyptrykk uten vannmerke - komplett serie. (70.-).NOK 30,-
35602TM 48/58 - Solkors - komplett serie. (168.-).NOK 58,-
35603TM 59/67 - Offentlig sak 1945/1949 - komplett serie. (198.-).NOK 175,-
35604TM 68/74 - O.S. - komplett serie. (75.-).NOK 28,-
35605TM 75/97 - Off.Sak vanlig papir - komplett serie. (613.-).NOK 201,-
35606TM 98/116 - Off.Sak fosforpapir - komplett serie inkludert TM 101 a/b. (400.-).NOK 389,-
35607TM 117/137 - Off.Sak offset - komplett serie inkludert TM 129 a/b. (389.-).NOK 151,-