Norske Førstedagsbrev (38) (1932-1965)

Stopped 06/07-04
Obj.DescriptionPrice
35425NK 185/188 - Bjørnson - Oslo 8.XII:32. (1.750.-).NOK 1005,-
35426NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - Oslo 20.4.38. (900.-).NOK 460,-
35427NK 223/224 - Nordkapp II - Oslo 20.6.38. (1.400.-).NOK 942,-
35428NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).NOK 251,-
35429NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. (325.-).NOK 238,-
35430NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 82,-
35431NK 254 - Hålogaland - Hålogaland utstilling 16.5.41. (70.-).NOK 38,-
35432NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).NOK 75,-
35433NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).Unsold
35434NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.42. (500.-).NOK 253,-
35435NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-).NOK 101,-
35436NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).NOK 145,-
35437NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42. (400.-).NOK 180,-
35438NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).NOK 75,-
35439NK 306 - Rikstinget - vannrett par - Oslo 26.9.42. (50.-).NOK 84,-
35440NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42 på rekommandert spesial minnekort. (15.-).NOK 175,-
35441NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (30.-).NOK 37,-
35442NK 311/313 - Nordkapp III - Oslo 1.4.43. (140.-).NOK 110,-
35443NK 314/317 - Grieg - Bergen og Oslo 15.6.43. (50.-).NOK 47,-
35444NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (50.-).NOK 53,-
35445NK 319/321 - Landshjelp I - Harstad 10.11.43. (175.-).NOK 75,-
35446NK 322/324 - Krigsforlis - Oslo 20.5.44. (190.-).NOK 150,-
35447NK 325 - Gran - Oslo 30.7.44. (40.-).NOK 20,-
35448NK 326/329 - Landshjelp II - Oslo Bko 1.12.44. (230.-).NOK 85,-
35449NK 330 - Hertugkrone - luksus-stemplet Oslo 15.2.45. (600.-).NOK 402,-
35450NK 339/341 - Wergeland - Seljord 12.7.1945 på sensurert konvolutt med kontrollstripe 399. (120.-).NOK 200,-
35451NK 342 - Røde Kors - Oslo 22.9.45 på sensurert konvolutt kontrollert av nr 1549. (130.-).NOK 180,-
35452NK 343/344 - Folkemuseum - Oslo 19.12.45. (140.-).NOK 75,-
35453NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Oslo Bko 4.3.46. (160.-).NOK 95,-
35454NK 349 - Little Norway - Høvik 28.3.46. (150.-).NOK 162,-
35455NK 357/358 - 55 og 80 øre Løve - Oslo 4.11.46. (750.-).NOK 450,-
35456NK 359/369 - Postjubileum - Drammen 15.4.47. (350.-).NOK 265,-
35457NK 370 - Petter Dass - Oslo 1.7.47. (140.-).NOK 55,-
35458NK 371 - Haakon VII 75 år - Oslo 2.8.47. (140.-).NOK 55,-
35459NK 372/373 - Skogselskap - Gjøvik 15.6.48. (250.-).NOK 188,-
35460NK 374 - Røde Kors provisorie - Oslo 1.12.48. (230.-).NOK 126,-
35461NK 375 - 25 på 20 øre Løve - Oslo Sande i Vestfold 15/3-49. (1.000.-).NOK 593,-
35462NK 377/379 - Kielland - Sande i Vestfold 9.5.49 på tre pene konvolutter. (250.-).NOK 81,-
35463NK 380/382 - UPU - Oslo 8.10.49. (200.-).NOK 90,-
35464NK 383/385 - Oslo 900 år - Oslo 15.5.50. (150.-).NOK 153,-
35465NK 386/387 - Polio - Bergen 15.8.50. (250.-).NOK 183,-
35466NK 404/406 - Garborg - Kristiansand S. P.P. 25.1.51. (220.-).NOK 197,-
35467NK 391 og 403 - 20 øre Posthorn og 80 øre Haakon - Oslo 10.3.51. (1.400.-).Unsold
35468NK 402 - 60 øre Haakon - Nordisk frimerkeutstilling Oslo 25.8.51. (75.-).NOK 33,-
35469NK 396 - 30 øre rød Haakon - Holmenkollbakken 1.10.51. (850.-).NOK 451,-
35470NK 407/409 - OL 1952 - Kristiansand S. 1.10.51. (190.-).NOK 69,-
35471NK 394 - 25 øre grå Haakon - Oslo 24.10.51. (3.750.-).NOK 3000,-
35472NK 390 og 392 - 15 og 20 øre Posthorn - Gjøvik 3.6.52. (850.-).Unsold
35473NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Gjøvik 2.8.52. (50.-).Unsold
35474NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (120.-).NOK 45,-
35475NK 415/417 - Nordkapp IV - Nordkapp 15.6.53. (450.-).NOK 151,-
35476NK 418 - Kirkejubileum - Oslo 15.7.53. (270.-).NOK 201,-
35477NK 419/421 - Jernbanejubileum - Oslo 30.4.54. (150.-).NOK 101,-
35478NK 422/424 - Telegrafjubileum - Oslo 10.12.54. (100.-).NOK 96,-
35479NK 425/427 - Frimerkejubileum - Oslo Br 3.1.55. (30.-).NOK 20,-
35480NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).NOK 142,-
35481NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerkert Oslo 1.11.55. (75.-).NOK 43,-
35482NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo 2.1.56 på prima uadressert konvolutt. (325.-).Unsold
35483NK 431 - 25 øre grønn Haakon - Oslo 16.2.56. (1.250.-).NOK 924,-
35484NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo 25.11.55. (35.-).NOK 22,-
35485NK 441/442 - Martha - Oslo 28.3.56. (80.-).NOK 35,-
35486NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (37.-).NOK 16,-
35487NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (160.-).NOK 100,-
35488NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57. (55.-).NOK 69,-
35489NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (55.-).NOK 51,-
35490NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo 1.4.58. (10.-).NOK 41,-
35491NK NK 469/473 - Olav Kronemerker - Oslo 12.1.59 på tre uadresserte konvolutter. (1.000.-).Unsold
35492NK 474 - Asbjørn Kloster - Oslo 2.2.59. (55.-).NOK 20,-
35493NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (65.-).NOK 24,-
35494NK 455 og 463 -30 og 55 øre Olav - Oslo 1.9.59 på uadressert konvolutt. (950.-).NOK 550,-
35495NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo 1.10.59. (65.-).NOK 30,-
35496NK 461 og 468 - 50 og 90 øre Olav - Oslo 10.11.59. (900.-).NOK 501,-
35497NK 479/480 - Blomster - Oslo 12.1.60. (95.-).NOK 31,-
35498NK 466 - 80 øre Olav - Oslo 25.1.60. (950.-).NOK 651,-
35499NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Oslo 26.2.60. (50.-).NOK 23,-
35500NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).NOK 46,-
35501NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).Unsold
35502NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 10,-
35503NK 456 - 35 øre Olav - Oslo 27.10.60. (800.-).NOK 472,-
35504NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).Unsold
35505NK 492/495 - Idrett - Oslo 15.3.61. (37.-).NOK 14,-
35506NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).NOK 47,-
35507NK 497/498 - Universitetet - Oslo 2.9.1961. (33.-).NOK 11,-
35508NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).NOK 13,-
35509NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).NOK 29,-
35510NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).NOK 34,-
35511NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).NOK 8,-
35512NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).NOK 12,-
35513NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).NOK 17,-
35514NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).NOK 17,-
35515NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).NOK 10,-
35516NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).NOK 15,-
35517NK 532/535. F.A.O. - Oslo 21.3.63. (28.-).NOK 27,-
35518NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-).NOK 16,-
35519NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (35.-).NOK 15,-
35520NK 520 og 524 - 35 og 60 øre ståltrykk - Oslo 14.6.63. (15.-).NOK 15,-
35521NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).NOK 8,-
35522NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).NOK 10,-
35523NK 542/544 - Tekstil - Oslo 24.9.63. (21.-).NOK 8,-
35524NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).NOK 20,-
35525NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).NOK 10,-
35526NK 549/550 - Arbeidersamfund - Oslo 17.2.64. (10.-).NOK 6,-
35527NK 551/552 - Guldberg og Waage - Oslo 11.3.64. (22.-).NOK 12,-
35528NK 553/554 - Grunnlovsjubileum - Oslo 11.5.64. (19.-).NOK 16,-
35529NK 555/556 - Sjømannsmisjon - Oslo 17.8.64. (23.-).NOK 15,-
35530NK 557 - Europa 1964 - Oslo 14.9.64. (25.-).NOK 10,-
35531NK 558/559 - Folkehøyskole - Oslo 31.10.64. (25.-).NOK 15,-
35532NK 519 og 525 - 30 og 60 øre bruksmeker - Oslo 9.11.64. (500.-).NOK 327,-
35533NK 560/561 - U.I.T. - Oslo 1.4.65. (17.-).NOK 20,-
35534NK 562/563 - Frigjøringen - Oslo 8.5.65. (13.-).NOK 15,-
35535NK 564/565 - Røde Kors - Oslo 4.6.65. (35.-).NOK 16,-
35536NK 566/567 - Europa 1965 - Oslo 25.9.65. (17.-).NOK 20,-
35537NK 568/569 - Harmonien - Bergen 25.20.65. (17.-).NOK 22,-
35538NK 570 - Rondane - Oslo 29.11.65. (13.-).NOK 20,-