Postfriske norske tjenestemerker

Stopped 03/06-04
Obj.DescriptionPrice
34870TM 1 a - 5 øre Tjenestemerke. (45.-).NOK 70,-
34871TM 1 b - 5 øre Tjenestemerke. (17.-).NOK 21,-
34872TM 2 - 10 øre Tjenestemerke. (5.-).NOK 9,-
34873TM 3 - 15 øre Tjenestemerke. (30.-).NOK 33,-
34874TM 4 - 20 øre Tjenestemerke. (6.-).NOK 30,-
34875TM 5 - 30 øre Tjenestemerke. (40.-).NOK 40,-
34876TM 6 c - 40 øre Tjenestemerke. (45.-).NOK 70,-
34877TM 7 - 60 øre Tjenestemerke. (65.-).NOK 70,-
34878TM 8 a - 2 på 5 øre Tjenestemerke. (45.-).NOK 57,-
34879TM 8 b - 2 på 5 øre Tjenestemerke. (10.-).NOK 30,-
34880TM 9 - 2 øre Offset. (5.-).NOK 7,-
34881TM 10 - 5 øre Offset. (75.-).NOK 30,-
34882TM 11 - 7 øre Offset. (80.-).NOK 85,-
34883TM 12 - 10 øre Offset. (750.-).NOK 330,-
34884TM 13 - 15 øre Offset. (12.-).NOK 12,-
34885TM 14 - 20 øre Offset. (625.-).NOK 300,-
34886TM 15 - 25 øre Offset. (12.-).NOK 10,-
34887TM 16 - 30 øre Offset. (12.-).NOK 9,-
34888TM 17 - 40 øre Offset. (875.-).NOK 556,-
34889TM 18 - 60 øre Offset. (475.-).NOK 208,-
34890TM 19 - 70 øre Offset. (15.-).NOK 20,-
34891TM 20 - 100 øre Offset. (50.-).NOK 27,-
34892TM 21 - 5 øre Boktrykk. (32.-).NOK 21,-
34893TM 22 - 7 øre Boktrykk. (125.-).NOK 60,-
34894TM 23 - 10 øre Boktrykk. (14.-).NOK 20,-
34895TM 24 - 15 øre Boktrykk. (60.-).NOK 40,-
34896TM 25 - 20 øre Boktrykk. (20.-).NOK 40,-
34897TM 26 - 35 øre Boktrykk. (15.-).NOK 20,-
34898TM 27 - 40 øre Boktrykk. (27.-).NOK 25,-
34899TM 28 - 60 øre Boktrykk. (28.-).NOK 27,-
34900TM 29/39 - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke - komplett serie inkludert TM 32 a/b. (252.-).NOK 252,-
34901TM 40/47 - Offentlig sak dyptrykk uten vannmerke - komplett serie. (70.-).NOK 45,-
34902TM 48/58 - Solkors - komplett serie. (168.-).NOK 110,-
34903TM 59/67 - Offentlig sak 1945/1949 - komplett serie. (198.-).NOK 190,-
34904TM 68/74 - O.S. - komplett serie. (75.-).NOK 77,-
34905TM 75/97 - Off.Sak vanlig papir - komplett serie. (613.-).NOK 322,-
34906TM 98/116 - Off.Sak fosforpapir - komplett serie inkludert TM 101 a/b. (400.-).NOK 210,-
34907TM 117/137 - Off.Sak offset - komplett serie inkludert TM 129 a/b. (389.-).NOK 230,-