Norske frimerker 1855-1888 (NK 1-48).

Stopped 26/05-04
Obj.DescriptionPrice
34467NK 1 - 4 skilling 1855 - riststemplet merke med gode til meget gode marger.NOK 417,-
34468NK 1 - 4 skilling 1855 - merke med del av steds-stempel. Normale til smale marger.NOK 172,-
34469NK 2 - 2 skilling Oscar - fullstemplet Molde. Skjev opp til høyre. (1.000.-).NOK 505,-
34470NK 3 - 3 skilling Oscar - lettstemplet merke med god farge. (600.-).Unsold
34471NK 4 a - 4 skilling Oscar - med del av Kongsvinger. (120.-).NOK 44,-
34472NK 4 b - 4 skilling Oscar - lett fullstemplet Sarpsborg. (130.-).NOK 77,-
34473NK 4 c - 4 skilling Oscar - sidevendt fullstemplet Bergen. (550.-).NOK 437,-
34474NK 5 - 8 skilling Oscar - lettstemplet pent merke. (325.-).NOK 226,-
34475NK 6 - 2 skilling 1863 - merke med del av Christiania. (1.500.-).NOK 410,-
34476NK 7 - 3 skilling 1863 - merke med god farge. Rund hjørnetagg oppe. (3.600.-).Unsold
34477NK 8 I - 4 skilling 1863 - type 1.NOK 80,-
34478NK 8 I - 4 skilling 1863 - type 2.NOK 80,-
34479NK 8 I - 4 skilling 1863 - type 3.NOK 85,-
34480NK 8 I - 4 skilling 1863 - type 4.NOK 80,-
34481NK 8 II - 4 skilling 1863 - type 5.NOK 80,-
34482NK 8 II - 4 skilling 1863 - type 6.NOK 80,-
34483NK 8 II - 4 skilling 1863 - type 7.NOK 80,-
34484NK 8 II - 4 skilling 1863 - type 8.NOK 80,-
34485NK 9 - 8 skilling 1863 - velsentert lettstemplet merke. (425.-).Unsold
34486NK 10 - 24 skilling 1863 - merke med pakkepost-stempel. (900.-).NOK 302,-
34487NK 10 - 24 skilling 1863 - pent merke med torings-stempel. (375.-).NOK 130,-
34488NK 11 - 1 skilling 1867 - normalmerke. (350.-).Unsold
34489NK 12 - 2 skilling 1867 - velstentrert lettstemplet merke. (350.-).Unsold
34490NK 12 - 2 skilling 1867 - merke med torings-stempel. (150.-).NOK 55,-
34491NK 13 b - 3 skilling 1867 - normalmerke. (850.-).NOK 275,-
34492NK 14 x - 4 skilling 1867 - lettstemplet merke. (80.-).NOK 65,-
34493NK 14 y - 4 skilling 1867 - lettstemplet merke. (90.-).NOK 61,-
34494NK 15 b - 8 skilling 1867 - med stor del av Bergen. (350.-).Unsold
34495NK 16 II a - 1 skilling Posthorn - lettstemplet pent merke. (250.-).NOK 125,-
34496NK 16 II a - 1 skilling Posthorn - torings-stemplet merke. (80.-).NOK 27,-
34497NK 17 a - 2 skilling Posthorn - normalmerke. (1.600.-).NOK 910,-
34498NK 17 c - 2 skilling Posthorn - lett fullstemplet Chra-Byp. (500.-).Unsold
34499NK 18 a - 3 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (200.-).NOK 89,-
34500NK 18 b - 3 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (90.-).NOK 52,-
34501NK 18 c - 3 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (225.-).NOK 180,-
34502NK 19 I d - 4 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (400.-).NOK 305,-
34503NK 20 - 6 skilling Posthorn - pent merke. (425.-).NOK 275,-
34504NK 21 - 7 skilling Posthorn - med stor del av Christiania. (475.-).Unsold
34505NK 22 - 1 øre skravert - lettstemplet pent merke. (50.-).Unsold
34506NK 24 I a - 5 øre skravert - lettstemplet pent merke. (125.-).NOK 45,-
34507NK 24 II a - 5 øre skravert - lettstemplet pent merke. (75.-).NOK 32,-
34508NK 24 III a - 5 øre skravert - oppgravert klisje - lettstemplet pent merke. (160.-).NOK 88,-
34509NK 24 III b - 5 øre skravert - oppgravert klisje - lettstemplet pent merke. (140.-).NOK 133,-
34510NK 25 I - 10 øre skravert - normalmerke. (25.-).Unsold
34511NK 25 II - 10 øre skravert - letttsetemplet merke. (85.-).NOK 52,-
34512NK 25 III - 10 øre skravert - lettstemplet merke. (20.-).Unsold
34513NK 26 - 12 øre skravert - med del av Tønsberg. (150.-).NOK 107,-
34514NK 27 - 20 øre skravert - normalmerke. (75.-).NOK 27,-
34515NK 28 - 25 øre skravert - pent merke med god farge. (950.-).NOK 330,-
34516NK 29 b - 35 øre skravert - nær fullstemplet merke. (90.-).NOK 50,-
34517NK 30 - 50 øre skravert - lettstemplet merke. (75.-).NOK 27,-
34518NK 31 - 60 øre skravert - normalmerke. (65.-).NOK 45,-
34519NK 32 - 1.00 kr Oscar - rundstemplet merke. (85.-).Unsold
34520NK 33 - 1.50 kr Oscar - normalmerke. (325.-).Unsold
34521NK 34 - 2.00 kr Oscar - normalmerke. (175.-).Unsold
34522NK 35 - 5 øre skravert - velsentrert lettstemplet merke. (650.-).NOK 510,-
34523NK 36 - 10 øre skravert - lettstemplet merke. (400.-).NOK 177,-
34524NK 37 I - 10 øre uskravert - med del av Bergen. (375.-).NOK 151,-
34525NK 37 II - 10 øre uskravert - med del av Bergen. (50.-).Unsold
34526NK 38 x - 10 øre uskravert - nær fullstemplet Nordbanernes Postexp. (20.-).NOK 41,-
34527NK 39 a - 20 øre uskravert - lettstemplet pent merke. (125.-).NOK 44,-
34528NK 39 b - 20 øre uskravert - lettstemplet pent merke. (175.-).NOK 145,-
34529NK 40 I ax - 20 øre uskravert - pent merke. (180.-).NOK 90,-
34530NK 40 II a - 20 øre uskravert - lettstemplet merke. (140.-).NOK 47,-
34531NK 40 II bx - 20 øre uskravert - normalmerke. (170.-).NOK 57,-
34532NK 40 II by - 20 øre uskravert - Bentse-papir - pent merke. (1.100.-).NOK 1020,-
34533NK 41 - 3 øre 21 mm - pent merke. (130.-).Unsold
34534NK 42 I b - 5 øre 21 mm - pent merke. (15.-).NOK 13,-
34535NK 42 II - 5 øre 21 mm - lett fullstemplet merke. (12.-).NOK 15,-
34536NK 43 a - 10 øre 21 mm - lettstemplet merke. (10.-).NOK 5,-
34537NK 43 b - 10 øre 21 mm - lettstemplet merke. (10.-).Unsold
34538NK 44 - 12 øre mattgrønn 21 mm - med del av Christiania. God tagging. (2.800.-).NOK 1270,-
34539NK 45 I - 12 øre 21 mm - normalmerke. (400.-).NOK 133,-
34540NK 45 II - 12 øre 21 mm - lettstemplet merke. (160.-).NOK 75,-
34541NK 46 a - 20 øre 21 mm - pent merke. (225.-).NOK 199,-
34542NK 46 b - 20 øre 21 mm - nær fullstemplet Sogndal. (140.-).NOK 98,-
34543NK 47 - 25 øre 21 mm - lettstemplet pent merke. (225.-).Unsold
34544NK 48 I/II - 2 øre på 12 øre - begge nyanser. (38.-).NOK 23,-