Norske Førstedagsbrev (37) (1932-1966)

Stopped 12/05-04
Obj.DescriptionPrice
34249NK 185/188 - Bjørnson - Oslo Homansby 8.XII:32. (1.750.-).NOK 1175,-
34250NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).NOK 300,-
34251NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. (325.-).NOK 163,-
34252NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 30,-
34253NK 254 - Hålogaland - Hålogalandutstillingen 16.5.41. (70.-).NOK 62,-
34254NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).NOK 40,-
34255NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).NOK 301,-
34256NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.42. (500.-).Unsold
34257NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-).NOK 45,-
34258NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).NOK 34,-
34259NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42. (400.-).NOK 132,-
34260NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).NOK 30,-
34261NK 306 - Rikstinget - Oslo 26.9.42. (50.-).NOK 30,-
34262NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).Unsold
34263NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (30.-).NOK 11,-
34264NK 311/313 - Nordkapp III - Oslo 1.4.43. (140.-).NOK 75,-
34265NK 314/317 - Grieg - Bergen og Oslo 15.6.43. (50.-).NOK 23,-
34266NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (50.-).NOK 19,-
34267NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (175.-).NOK 63,-
34268NK 322/324 - Krigsforlis - Oslo 20.5.44. (190.-).NOK 140,-
34269NK 325 - Gran - Oslo 30.7.44. (40.-).NOK 24,-
34270NK 326/329 - Landshjelp II - Oslo 1.12.44. (230.-).NOK 150,-
34271NK 330 - Hertugkrone - Oslo Bko 15.2.45. (600.-).NOK 301,-
34272NK 339/341 - Wergeland - Oslo-Majorstua 12.7.1945. (120.-).NOK 185,-
34273NK 342 - Røde Kors - Oslo 22.9.45. (130.-).NOK 61,-
34274NK 343/344 - Folkemuseum - Oslo 19.12.45. (140.-).NOK 108,-
34275NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Oslo 4.3.46. (160.-).NOK 55,-
34276NK 349 - Little Norway - Drammen 28.3.46. (150.-).NOK 77,-
34277NK 350/353 - Haakon kronemerker 1946 - Oslo 7.6.46 på kartong. (1.200.-).NOK 601,-
34278NK 354 og 356 - 25 og 40 øre Løve - Oslo 1.10.46. (1.500.-).NOK 897,-
34279NK 370 - Petter Dass - Sande i Vestfold 1.7.47. (140.-).NOK 58,-
34280NK 371 - Haakon VII 75 år - Sande i Vestfold 2.8.47. (140.-).NOK 80,-
34281NK 372/373 - Skogselskap - Sande i Vestfold 15.6.48 på to pene konvolutter. (250.-).Unsold
34282NK 374 - Røde Kors provisorie - Oslo 1.12.48. (230.-).Unsold
34283NK 375 - 25 på 20 øre Løve - Sande i Vestfold 15/3-49. (1.000.-).NOK 501,-
34284NK 377/379 - Kielland - Sande i Vestfold 9.5.49 på tre pene konvolutter. (250.-).NOK 82,-
34285NK 380/382 - UPU - Sande i Vestfold 8.10.49 på tre pene konvolutter. (200.-).Unsold
34286NK 383/385 - Oslo 900 år - Sande i Vestfold 15.5.50 på tre pene konvolutter. (150.-).Unsold
34287NK 386/387 - Polio - Sande i Vestfold 15.8.50 på to pene konvolutter. (250.-).Unsold
34288NK 388/389 og 393 - 10 øg 15øre Posthorn samt 25 øre Haakon - Oslo 18.12.50. (1.900.-).Unsold
34289NK 404/406 - Garborg - Grimstad 25.1.51 på tre pene konvolutter. (220.-).Unsold
34290NK 395 og 397/400 - 30 og 35/55 øre Haakon - Oslo Majorstua 10.2.51. (1.400.-).NOK 710,-
34291NK 407/409 - OL 1952 - Holmenkollbakken 1.10.51 på tre pene konvolutter. (190.-).NOK 98,-
34292NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Sande i Vestfold 2.8.52 på to pene konvolutter. (50.-).NOK 20,-
34293NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (120.-).NOK 60,-
34294NK 418 - Kirkejubileum - Sande i Vestfold 15.7.53. (270.-).NOK 195,-
34295NK 419/421 - Jernbanejubileum - Oslo 30.4.54. (150.-).NOK 68,-
34296NK 422/424 - Telegrafjubileum - Sande i Vestfold 10.12.54 på tre pene konvolutter. (100.-).Unsold
34297NK 425/427 - Frimerkejubileum - Kristiansund 3.1.55. (30.-).NOK 14,-
34298NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).NOK 200,-
34299NK 438 - 90 øre Haakon - Oslo Julemerket 1.11.55. (75.-).NOK 42,-
34300NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo 2.1.56 på prima uadressert konvolutt. (325.-).NOK 168,-
34301NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo 25.11.55. (35.-).Unsold
34302NK 441/442 - Martha - Oslo 28.3.56. (80.-).NOK 48,-
34303NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (37.-).NOK 23,-
34304NK 445/447 - Nordkapp V - Oslo 6.5.57. (160.-).NOK 85,-
34305NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57. (55.-).NOK 45,-
34306NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (55.-).NOK 17,-
34307NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo 1.4.58. (10.-).NOK 8,-
34308NK 469/473 - Olav Kronemerker - Nordstrand 12.1.59. (1.000.-).NOK 510,-
34309NK 474 - Asbjørn Kloster - Oslo 2.2.59. (55.-).Unsold
34310NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (65.-).Unsold
34311NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo 1.10.59. (65.-).NOK 26,-
34312NK 479/480 - Blomster - Oslo 12.1.60. (95.-).NOK 42,-
34313NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Oslo 26.2.60. (50.-).NOK 27,-
34314NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).Unsold
34315NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).NOK 50,-
34316NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 15,-
34317NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 8,-
34318NK 492/495 - Idrett - Oslo 15.3.61. (37.-).NOK 18,-
34319NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).NOK 11,-
34320NK 497/498 - Universitetet - Oslo 2.9.1961. (33.-).NOK 12,-
34321NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).Unsold
34323NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).Unsold
34324NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).NOK 10,-
34325NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).NOK 12,-
34326NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).NOK 10,-
34327NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).NOK 15,-
34328NK 459 og 464 - 40 og 60 øre Olav - Oslo 12.11.62. (1.000.-).NOK 520,-
34329NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).NOK 15,-
34330NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).NOK 23,-
34331NK 532/535. F.A.O. - Oslo 21.3.63. (28.-).NOK 15,-
34332NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-).NOK 10,-
34333NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (35.-).NOK 15,-
34334NK 520 og 524 - 35 og 60 øre ståltrykk - Oslo 14.6.63. (15.-).Unsold
34335NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).NOK 10,-
34336NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).NOK 45,-
34337NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).NOK 32,-
34338NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).NOK 10,-
34339NK 549/550 - Arbeidersamfund - Oslo 17.2.64. (10.-).NOK 10,-
34340NK 551/552 - Guldberg og Waage - Oslo 11.3.64. (22.-).NOK 23,-
34341NK 553/554 - Grunnlovsjubileum - Oslo 11.5.64. (19.-).Unsold
34342NK 555/556 - Sjømannsmisjon - Oslo 17.8.64. (23.-).NOK 22,-
34343NK 557 - Europa 1964 - Oslo 14.9.64. (25.-).NOK 9,-
34344NK 558/559 - Folkehøyskole - Oslo 31.10.64. (25.-).Unsold
34345NK 519 og 525 - 30 og 60 øre bruksmeker - Oslo 9.11.64. (500.-).NOK 465,-
34346NK 562/563 - Frigjøringen - Oslo 8.5.65. (13.-).NOK 14,-
34347NK 564/565 - Røde Kors - Oslo 4.6.65. (35.-).NOK 15,-
34348NK 566/567 - Europa 1965 - Oslo 25.9.65. (17.-).Unsold
34349NK 568/569 - Harmonien - Bergen 25.20.65. (17.-).NOK 15,-
34350NK 570 - Rondane - Oslo 29.11.65. (13.-).NOK 15,-