Postfriske norske tjenestemerker

Stopped 27/04-04
Obj.DescriptionPrice
33922TM 1 b - 5 øre Tjenestemerke. (17.-).NOK 18,-
33923TM 2 - 10 øre Tjenestemerke. (5.-).NOK 4,-
33924TM 3 - 15 øre Tjenestemerke. (30.-).NOK 20,-
33925TM 4 - 20 øre Tjenestemerke. (6.-).NOK 7,-
33926TM 5 - 30 øre Tjenestemerke. (40.-).NOK 27,-
33927TM 6 c - 40 øre Tjenestemerke. (45.-).NOK 45,-
33928TM 7 - 60 øre Tjenestemerke. (65.-).NOK 47,-
33929TM 8 a - 2 på 5 øre Tjenestemerke. (45.-).NOK 52,-
33930TM 8 b - 2 på 5 øre Tjenestemerke. (10.-).NOK 11,-
33931TM 9 - 2 øre Offset. (5.-).NOK 13,-
33932TM 10 - 5 øre Offset. (75.-).NOK 68,-
33933TM 11 - 7 øre Offset. (80.-).NOK 80,-
33934TM 12 - 10 øre Offset. (750.-).NOK 253,-
33935TM 13 - 15 øre Offset. (12.-).NOK 13,-
33936TM 14 - 20 øre Offset. (625.-).NOK 256,-
33937TM 15 - 25 øre Offset. (12.-).NOK 12,-
33938TM 16 - 30 øre Offset. (12.-).NOK 12,-
33939TM 17 - 40 øre Offset. (875.-).NOK 352,-
33940TM 18 - 60 øre Offset. (475.-).NOK 151,-
33941TM 19 - 70 øre Offset. (15.-).NOK 15,-
33942TM 20 - 100 øre Offset. (50.-).NOK 24,-
33943TM 21 - 5 øre Boktrykk. (32.-).NOK 28,-
33944TM 22 - 7 øre Boktrykk. (125.-).NOK 62,-
33945TM 23 - 10 øre Boktrykk. (14.-).NOK 12,-
33946TM 24 - 15 øre Boktrykk. (60.-).NOK 37,-
33947TM 25 - 20 øre Boktrykk. (20.-).NOK 16,-
33948TM 26 - 35 øre Boktrykk. (15.-).NOK 12,-
33949TM 27 - 40 øre Boktrykk. (27.-).NOK 27,-
33950TM 28 - 60 øre Boktrykk. (28.-).NOK 24,-
33951TM 29/39 - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke - komplett serie inkludert TM 32 a/b. (252.-).NOK 120,-
33952TM 40/47 - Offentlig sak dyptrykk uten vannmerke - komplett serie. (70.-).NOK 32,-
33953TM 48/58 - Solkors - komplett serie. (168.-).NOK 69,-
33954TM 59/67 - Offentlig sak 1945/1949 - komplett serie. (198.-).NOK 100,-
33955TM 68/74 - O.S. - komplett serie. (75.-).NOK 40,-
33956TM 75/97 - Off.Sak vanlig papir - komplett serie. (613.-).NOK 201,-
33957TM 98/116 - Off.Sak fosforpapir - komplett serie inkludert TM 101 a/b. (400.-).NOK 250,-
33958TM 117/137 - Off.Sak offset - komplett serie inkludert TM 129 a/b. (389.-).NOK 131,-