Postfriske norske tjenestemerker

Stopped 31/03-04
Obj.DescriptionPrice
33307TM 1 b - 5 øre Tjenestemerke. (17.-).NOK 17,-
33308TM 2 - 10 øre Tjenestemerke. (5.-).NOK 6,-
33309TM 3 - 15 øre Tjenestemerke. (30.-).NOK 33,-
33310TM 4 - 20 øre Tjenestemerke. (6.-).NOK 6,-
33311TM 5 - 30 øre Tjenestemerke. (40.-).NOK 40,-
33312TM 6 c - 40 øre Tjenestemerke. (45.-).NOK 47,-
33313TM 7 - 60 øre Tjenestemerke. (65.-).NOK 72,-
33314TM 8 a - 2 på 5 øre Tjenestemerke. (45.-).NOK 42,-
33315TM 8 b - 2 på 5 øre Tjenestemerke. (10.-).NOK 10,-
33316TM 9 - 2 øre Offset. (5.-).NOK 6,-
33317TM 10 - 5 øre Offset. (75.-).NOK 80,-
33318TM 11 - 7 øre Offset. (80.-).NOK 84,-
33319TM 12 - 10 øre Offset. (750.-).NOK 397,-
33320TM 13 - 15 øre Offset. (12.-).NOK 17,-
33321TM 14 - 20 øre Offset. (625.-).NOK 301,-
33322TM 15 - 25 øre Offset. (12.-).NOK 15,-
33323TM 16 - 30 øre Offset. (12.-).NOK 13,-
33324TM 17 - 40 øre Offset. (875.-).NOK 430,-
33325TM 18 - 60 øre Offset. (475.-).NOK 245,-
33326TM 19 - 70 øre Offset. (15.-).NOK 21,-
33327TM 20 - 100 øre Offset. (50.-).NOK 55,-
33328TM 21 - 5 øre Boktrykk. (32.-).NOK 38,-
33329TM 22 - 7 øre Boktrykk. (125.-).NOK 76,-
33330TM 23 - 10 øre Boktrykk. (14.-).NOK 15,-
33331TM 24 - 15 øre Boktrykk. (60.-).NOK 63,-
33332TM 25 - 20 øre Boktrykk. (20.-).NOK 23,-
33333TM 26 - 35 øre Boktrykk. (15.-).NOK 15,-
33334TM 27 - 40 øre Boktrykk. (27.-).NOK 28,-
33335TM 28 - 60 øre Boktrykk. (28.-).NOK 29,-
33336TM 29/39 - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke - komplett serie inkludert TM 32 a/b. (252.-).NOK 140,-
33337TM 40/47 - Offentlig sak dyptrykk uten vannmerke - komplett serie. (70.-).NOK 100,-
33338TM 48/58 - Solkors - komplett serie. (168.-).NOK 125,-
33339TM 59/67 - Offentlig sak 1945/1949 - komplett serie. (198.-).NOK 157,-
33340TM 68/74 - O.S. - komplett serie. (75.-).NOK 76,-
33341TM 75/97 - Off.Sak vanlig papir - komplett serie. (613.-).NOK 285,-
33342TM 98/116 - Off.Sak fosforpapir - komplett serie inkludert TM 101 a/b. (400.-).NOK 277,-
33343TM 117/137 - Off.Sak offset - komplett serie inkludert TM 129 a/b. (389.-).NOK 245,-