Ubrukte norske frimerker 1855-1909

Stopped 30/03-04
Obj.DescriptionPrice
33230NK 2 - 2 skilling Oscar - pent merke uten lim. (4.800.-).NOK 1115,-
33231NK 3 - 3 skilling Oscar - fargefriskt pent merke uten lim. (2.500.-).NOK 960,-
33232NK 4 b - 4 skilling Oscar - pent merke uten lim. (2.800.-).NOK 960,-
33233NK 6 - 2 skilling 1863 - påsatt ny lim - noen svake tagger. (5.000.-).Unsold
33234NK 8 II - 4 skilling 1863 - pent merke med delvis lim. (1.400.-).Unsold
33235NK 9 - 8 skilling 1863 - merke med delvis lim. (6.000.-).NOK 1010,-
33236NK 10 - 24 skilling 1863 - letthengslet merke. Skjev ned. (300.-)Unsold
33237NK 11 - 1 skilling 1867 - pent hengslet merke. (550.-).NOK 235,-
33238NK 12 - 2 skilling 1867 - postfrisk merke. (450.-).NOK 160,-
33239NK 12 - 2 skilling 1867 - letthengslet merke. (150.-).Unsold
33240NK 14 x - 4 skilling 1867 - påsatt ny lim. (1.800.-).NOK 390,-
33241NK 14 y - 4 skilling 1867 - merke med delvis lim. Skjev til venstre. (1.100.-).Unsold
33242NK 15 b - 8 skilling 1867 - pent merke med delvis lim. (3.750.-).NOK 752,-
33243NK 16 IIa - 1 skilling Posthorn - letthengslet merke. (60.-).NOK 60,-
33244NK 17 a - 2 skilling Posthorn - postfrisk merke. (150.-).NOK 102,-
33245NK 17 a - 2 skilling Posthorn - letthengslet merke. (70.-).NOK 62,-
33246NK 17 c - 2 skilling Posthorn - letthengslet merke. (90.-).Unsold
33247NK 18 b - 3 skilling Posthorn - hengslet. Skjev opp til venstre. Svake brune flekker. (500.-).NOK 101,-
33248NK 19 II - 4 skilling Posthorn - postfrisk merke. (300.-).NOK 202,-
33249NK 19 II - 4 skilling Posthorn - hengslet. Skjev til venstre. (90.-).NOK 42,-
33250NK 20 - 6 skilling Posthorn - merke med delvis lim. (3.000.-).NOK 540,-
33251NK 21 II - 7 skilling Posthorn - letthengslet merke. Skjev ned. (300.-).Unsold
33252NK 21 III - 7 skilling Posthorn - velsentrert letthengslet merke. (325.-).NOK 201,-
33253NK 22 - 1 øre skravert - velsentrert postfrisk merke. Luksusmerke. (100.-).NOK 208,-
33254NK 22 - 1 øre skravert - letthengslet pent merke. (50.-).NOK 41,-
33255NK 23 - 3 øre skravert - pent merke uten lim. (675.-).Unsold
33256NK 24 I a - 5 øre skravert - merke uten lim. (750.-).Unsold
33257NK 24 II a - 5 øre skravert - letthengslet merke. Skjev opp til venstre. (225.-).NOK 88,-
33258NK 25 I - 10 øre skravert - velsentrert letthengslet merke. (750.-).NOK 262,-
33259NK 26 - 12 øre skravert - letthengslet merke. (800.-).NOK 264,-
33260NK 27 - 20 øre skravert - letthengslet merke med taggeanmerkninger nede og til høyre. (2.100.-).NOK 202,-
33261NK 28 - 25 øre skravert - merke med delvis lim. Skjev ned til høyre. (2.800.-).Unsold
33262NK 29 b - 35 øre skravert - letthengslet. Skjev ned til høyre. (150.-).NOK 70,-
33263NK 30 - 50 øre skravert - velsentrert letthengslet merke. (325.-).NOK 101,-
33264NK 31 - 60 øre skravert - letthengslet merke. (325.-).NOK 102,-
33265NK 32 - 1.00 kr Oscar - letthengslet. Liten tynn flekk og noe misfarget oppe. (200.-).Unsold
33266NK 33 - 1.50 kr Oscar - hengslet - skjev ned til høyre. (400.-).Unsold
33267NK 34 - 2.00 kr Oscar - letthengslet pent merke. (300.-).NOK 205,-
33268NK 39 a - 20 øre uskravert - letthengslet meget pent merke. (1.500.-).Unsold
33269NK 42 I b - 5 øre 21 mm - letthengslet pent merke. (600.-).NOK 202,-
33270NK 45 II - 12 øre 21 mm - merke med delvis lim. (175.-).NOK 51,-
33271NK 48 I - 2 på 12 øre - letthengslet. Skjev til venstre. (20.-).NOK 10,-
33272NK 49 I - 1 øre 20 mm - postfrisk merke. (250.-).NOK 126,-
33273NK 49 II - 1 øre 20 mm - letthengslet pent merke. (70.-).NOK 26,-
33274NK 50 a - 2 øre 20 mm - letthengslet merke. (30.-).NOK 13,-
33275NK 50 b - 2 øre 20 mm - letthengslet merke. (55.-).NOK 52,-
33276NK 51 II a - 3 øre 20 mm - hengslet merke. (1.600.-).Unsold
33277NK 53 III c - 10 øre 20 mm - letthengslet merke. (400.-).Unsold
33278NK 54 III - 20 øre 20 mm - letthengslet pent merke. (800.-).NOK 161,-
33279NK 55 - 25 øre 20 mm - postfrisk merke med litt uren tagging. (550.-).Unsold
33280NK 59 - 1 øre Centraltrykkeriet grovtagget - postfrisk merke med matt flekk i limet. (275.-).Unsold
33281NK 68 - 10 øre Centraltrykkeriet grovtagget - hengslet merke med god sentrerting. (180.-).NOK 105,-
33282NK 74 a - 2 øre Knudsen fintagget - letthengslet pent merke. (15.-).NOK 11,-
33283NK 75 a - 3 øre Knudsen fintagget - letthengslet merke. (10.-).NOK 12,-
33284NK 76 a - 5 øre Knudsen fintagget - velsentrert hengslet merke. (10.-).NOK 16,-
33285NK 77 II b - 10 øre Knudsen fintagget - letthengslet pent merke. (160.-).NOK 78,-
33286NK 78 - 15 øre Knudsen fintagget - meget letthengslet merke. (350.-).Unsold
33288NK 80 a - 25 øre Knudsen fintagget - hengslet merke. (400.-).Unsold
33289NK 81 - 30 øre Knudsen fintagget - letthengslet pent merke. (320.-).NOK 107,-
33290NK 82 - 35 øre Knudsen fintagget - letthengslet merke. (80.-).NOK 27,-
33291NK 83 a - 50 øre Knudsen fintagget - letthengslet. (350.-).Unsold
33292NK 84 a - 60 øre Knudsen fintagget - letthengslet merke. (450.-).NOK 152,-
33293NK 85 I - 1.00 kr provisorie 1905 - letthengslet merke. (250.-).NOK 107,-
33294NK 86 I - 1.50 kr provisorie 1905 - letthengslet merke. (500.-).NOK 270,-
33295NK 87 I - 2.00 kr provisorie 1905 - letthengslet merke. (550.-).Unsold
33296NK 88 y - 30 øre på 7 skilling - meget letthengslet merke. (50.-).NOK 25,-
33297NK 89 - 1.00 kr Haakon 1907 - letthengslet merke. (300.-).NOK 155,-
33298NK 90 - 1.50 kr Haakon 1907 - letthengslet merke. (600.-).NOK 230,-
33299NK 91 - 2.00 kr Haakon 1907 - letthengslet merke. (900.-).NOK 425,-
33300NK 92 a - 15 øre på 4 skilling - letthengslet merke. (80.-).NOK 90,-
33301NK 92 b - 15 øre på 4 skilling - letthengslet merke. (30.-).NOK 35,-
33302NK 93 - 1.00 kr Haakon 1909 - letthengslet merke. Skjev til venstre. (1.250.-).Unsold
33303NK 94 - 1.50 kr Haakon 1909 - letthengslet pent merke. (1.500.-).NOK 520,-
33304NK 95 - 2.00 kr Haakon 1909 - hengslet pent merke. (1.000.-).NOK 351,-