Norske frimerker 1855-1875 (NK 1/21).

Stopped 24/03-04
Obj.DescriptionPrice
33103NK 1 - 4 skilling 1855 - riststemplet merke med gode til meget gode marger.NOK 551,-
33104NK 2 - 2 skilling Oscar - lett fullstemplet Christiania. (1.000.-).NOK 410,-
33105NK 3 - 3 skilling Oscar - sidevendt fullstemplet Bergen. (600.-).NOK 250,-
33106NK 4 a - 4 skilling Oscar - med del av Kragerø. (120.-).NOK 125,-
33107NK 4 b - 4 skilling Oscar - sidevendt fullstemplet Namsos. (130.-).NOK 126,-
33108NK 5 - 8 skilling Oscar - fullstemplet Laurvig. (325.-).Unsold
33109NK 6 - 2 skilling 1863 - pent merke med del av Christiania. (1.500.-).NOK 550,-
33110NK 7 - 3 skilling 1863 - meget pent merke med del av Arendal. (3.600.-).NOK 1400,-
33111NK 8 I a - 4 skilling 1863 - fullstemplet Christiania. (120.-).NOK 118,-
33112NK 8 I b - 4 skilling 1863 - med del av Arendal. (180.-).NOK 175,-
33113NK 8 II a - 4 skilling 1863 - lettstemplet merke. (90.-).NOK 87,-
33114NK 8 II b - 4 skilling 1863 - lett rettvendt fullstemplet Horten. (120.-).NOK 135,-
33115NK 9 - 08 skilling 1863 - nær fullstemplet Christiania. (425.-).NOK 201,-
33116NK 10 - 24 skilling 1863 - med stor del av Bergen. (900.-).Unsold
33117NK 11 - 1 skilling 1867 - merke med god sentering. (350.-).NOK 265,-
33118NK 12 - 2 skilling 1867 - velstentrert lettstemplet merke. (350.-).Unsold
33119NK 12 - 2 skilling 1867 - merke med torings-stempel. (150.-).NOK 80,-
33120NK 13 a - 3 skilling 1867 - rødfiolett klart trykk - velsentrert normalmerke. (1.800.-).NOK 1255,-
33121NK 13 b - 3 skilling 1867 - med del av Bergen. (850.-).NOK 560,-
33122NK 14 x - 4 skilling 1867 - lettstemplet merke. (80.-).NOK 70,-
33123NK 14 y - 4 skilling 1867 - med del av Stavanger. (90.-).NOK 90,-
33124NK 15 b - 8 skilling 1867 - med stor del av Bergen. (350.-).NOK 273,-
33125NK 16 I b - 1 skilling Posthorn - lettstemplet pent merke. (450.-).NOK 260,-
33126NK 16 II b - 1 skilling Posthorn - torings-stemplet merke. (80.-).NOK 81,-
33127NK 17 a - 2 skilling Posthorn - normalmerke. (1.600.-).NOK 1015,-
33128NK 17 a - 2 skilling Posthorn - torings-stemplet merke. (150.-).NOK 144,-
33129NK 17 c - 2 skilling Posthorn - lett fullstemplet Christiania. (500.-).NOK 161,-
33130NK 18 a - 3 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (200.-).NOK 185,-
33131NK 18 b - 3 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (90.-).NOK 40,-
33132NK 19 I a - 4 skilling Posthorn - normalmerke. (1.100.-).NOK 355,-
33133NK 19 I d - 4 skilling Posthorn - normalmerke. (400.-).NOK 301,-
33134NK 20 - 6 skilling Posthorn - med stor del av Drammen. (425.-).NOK 205,-
33135NK 21 - 7 skilling Posthorn - normalmerke. (475.-).NOK 261,-