Norske frimerker 1855-1909..

Stopped 24/02-04
Obj.DescriptionPrice
32233NK 1 - 4 skilling 1855 - fullstemplet nummer 42 (Christiania). Gode marger tre sider.NOK 700,-
32234NK 2 - 2 skilling Oscar - pent merke med del av Frederikshald. Skjev til høyre. (1.000.-).NOK 500,-
32235NK 3 - 3 skilling Oscar - fargefriskt merke med del av Christiania. (600.-).NOK 370,-
32236NK 4 b - 4 skilling Oscar - lettstemplet merke. (130.-).NOK 105,-
32237NK 4 c - 4 skilling Oscar - melkeblå - lettstemplet merke. (550.-).NOK 460,-
32238NK 5 - 8 skilling Oscar - med del av Arendal. (325.-).NOK 120,-
32239NK 6 - 2 skilling 1863 - lettstemplet merke. (1.500.-).NOK 560,-
32240NK 7 - 3 skilling 1863 - med deler av Drøbak. (3.600.-).NOK 2050,-
32241NK 8 I a - 4 skilling 1863 - lettstemplet merke. (120.-).NOK 70,-
32242NK 8 I b - 4 skilling 1863 - lettstemplet merke. (180.-).NOK 91,-
32243NK 8 II a - 4 skilling 1863 - lettstemplet merke. (90.-).NOK 100,-
32244NK 8 II b - 4 skilling 1863 - lettstemplet merke. (120.-).NOK 65,-
32245NK 9 - 8 skilling 1863 - lettstemplet pent merke. (425.-).NOK 160,-
32246NK 10 - 24 skilling 1863 - pent rundstemplet merke. (900.-).NOK 550,-
32247NK 11 - 1 skilling 1867 - lettstemplet merke. (350.-).Unsold
32248NK 12 - 2 skilling 1867 - normalmerke. (350.-).Unsold
32249NK 12 - 2 skilling 1867 - merke med torings-stempel. (150.-).NOK 97,-
32250NK 13 b - 3 skilling 1867 - lettstemplet pent merke. (900.-).NOK 301,-
32251NK 14 x - 4 skilling 1867 - lettstemplet merke. (80.-).NOK 58,-
32252NK 14 y - 4 skilling 1867 - lettstemplet merke. (90.-).NOK 60,-
32253NK 15 b - 8 skilling 1867 - med del av Christiania. (350.-).NOK 150,-
32254NK 16 I b - 1 skilling Posthorn - normalmerke. (450.-).NOK 151,-
32255NK 16 II a - 1 skilling Posthorn - torings-stemplet merke. (80.-).NOK 55,-
32256NK 17 a - 2 skilling Posthorn - nær fullstemplet Elverum. (1.600.-).NOK 695,-
32257NK 17 a - 2 skilling Posthorn - torings-stemplet merke. (150.-).NOK 97,-
32258NK 19 I a - 4 skilling Posthorn - velsentert merke. (1.100.-).NOK 495,-
32259NK 19 I d - 4 skilling Posthorn - normalmerke. (400.-).NOK 196,-
32260NK 20 - 6 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (425.-).NOK 141,-
32261NK 21 - 7 skilling Posthorn - fullstemplet pent merke. (475.-).NOK 250,-
32262NK 22 - 1 øre skravert - nær fullstemplet Andenæs. (50.-).NOK 105,-
32263NK 23 - 3 øre skravert - pent merke. (250.-).NOK 82,-
32264NK 24 I b - 5 øre skravert - lettstemplet pent merke. (400.-).Unsold
32265NK 24 II a - 5 øre skravert - nær fullstemplet pent merke. (75.-).NOK 51,-
32266NK 24 III b - 5 øre skravert - lettstemplet pent merke. (140.-).NOK 46,-
32267NK 25 I - 10 øre skravert - normalmerke. (25.-).NOK 22,-
32268NK 25 III - 10 øre skravert - lettstemplet merke. (20.-).NOK 14,-
32269NK 26 - 12 øre skravert - stemplet Merager. (150.-).NOK 235,-
32270NK 27 - 20 øre skravert - normalmerke. (75.-).NOK 27,-
32271NK 29 b - 35 øre skravert - nær fullstemplet Christiania. (90.-).NOK 70,-
32272NK 30 - 50 øre skravert - pent rundstemplet merke. (75.-).NOK 61,-
32273NK 31 - 60 øre skravert - lettstemplet merke. (65.-).NOK 46,-
32274NK 32 - 1.00 kr Oscar - lettstemplet merke. (85.-).NOK 41,-
32275NK 33 - 1.50 kr Oscar - pent merke. (325.-).NOK 101,-
32276NK 34 - 2.00 kr Oscar - stemplet Christianssund. (175.-).NOK 110,-
32277NK 35 - 5 øre skravert - pent merke. (650.-).NOK 365,-
32278NK 39 a - 20 øre uskravert - lettstemplet merke. (125.-).Unsold
32279NK 39 b - 20 øre uskravert - nær fullstemplet Christiania. (175.-).NOK 132,-
32280NK 40 I ax - 20 øre uskravert - med hullstempel Larvik. (180.-).NOK 163,-
32281NK 41 - 3 øre 21 mm - normalmerke. (130.-).NOK 65,-
32282NK 42 og 43 - 5 og 20 øre 21 mm - to pene merker. (20.-).NOK 30,-
32283NK 44 - 12 øre mattgrønn 21 mm - lettstemplet pent merke. (2.800.-).NOK 1600,-
32284NK 45 I - 12 øre 21 mm - lettstemplet merke. (400.-).NOK 131,-
32285NK 46 b - 20 øre 21 mm - pent merke. (130.-).NOK 42,-
32286NK 47 - 25 øre 21 mm - nær fullstemplet Tromsø. (225.-).NOK 375,-
32287NK 48 I/II - 2 øre på 12 øre - begge nyanser. (38.-).NOK 48,-
32288NK 49 I - 1 øre 20 mm - lettstemplet merke. (170.-).Unsold
32289NK 49 II - 1 øre 20 mm -lettstemplet merke. (75.-).NOK 32,-
32290NK 50 a - 2 øre 20 mm - sidevendt fullstemplet Stenkjær. (60.-).NOK 60,-
32291NK 51 II a - 3 øre 20 mm - med del av Christiania. (150.-).NOK 57,-
32292NK 51 III a - 3 øre 20 mm - stemplet Tønsberg. (60.-).NOK 60,-
32293NK 51 IV b - 3 øre 20 mm - nær fullstemplet merke. (40.-).NOK 24,-
32294NK 52 I - 5 øre 20 mm - lettstemplet merke. (30.-).NOK 20,-
32295NK 52 II a - 5 øre 20 mm - lettstemplet merke. (50.-).Unsold
32296NK 52 II b - 5 øre 20 mm - normalmerke. (15.-).NOK 15,-
32297NK 54 I - 20 øre 20 mm. (35.-).NOK 14,-
32298NK 54 II a - 20 øre 20 mm. (20.-).NOK 9,-
32299NK 54 V - 20 øre 20 mm. (15.-).NOK 7,-
32300NK 55 - 25 øre 20 mm - pent merke. (100.-).NOK 70,-
32301NK 60 - 3 øre Centraltrykkeriet grovtagget. (200.-).NOK 130,-
32302NK 64 x - 50 øre Centraltrykkeriet grovtagget. (180-).NOK 86,-
32303NK 65 - 1 øre Knudsen grovtagget. (150.-).NOK 132,-
32304NK 69 - 20 øre Knudsen grovtagget. (25.-).NOK 110,-
32305NK 70 - 25 øre Knudsen grovtagget. (180.-).NOK 102,-
32306NK 71 - 35 øre Knudsen grovtagget. (180.-).NOK 65,-
32307NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget. (140.-).NOK 54,-
32308NK 73/84 - Knudsen fintagget (liggende vannmerke) - komplett serie i pen kvalitet. (300.-).NOK 301,-
32309NK 85 I - 1.00 kr på 2 skill 2 - nær fullstemplet Kristiania. (300.-). NOK 301,-
32310NK 86 I - 1.50 kr på 2 skill 2 - nær fullstemplet merke. (650.-). NOK 552,-
32311NK 87 I - 2.00 kr på 2 skill 2 - normalmerke. (550.-). NOK 181,-
32312NK 88 - 30 øre på 7 skilling - fullstemplet Haugesund. (70.-).NOK 52,-
32313NK 89 - 1.00 kr Haakon 1907 - pent rundstemplet merke. (250.-). NOK 200,-
32314NK 90 - 1.50 kr Haakon 1907 - pakkepost-stemplet pent merke. (600.-). NOK 350,-
32315NK 91 - 2.00 kr Haakon 1907 - pent rundstemplet merke. (900.-). NOK 350,-
32316NK 92 b - 15 øre på 4 skilling - lettstemplet merke. (35.-).NOK 32,-
32317NK 93 - 1.00 kr Haakon 1909 - pakkepost-stemplet merke. (1.000.-). NOK 380,-
32318NK 94 - 1.50 kr Haakon 1909 - pent rundstemplet merke. (3.200.-). NOK 2000,-
32319NK 95 - 2.00 kr Haakon 1909 - pent rundstemplet merke. (40.-). NOK 42,-