Postfriske norske tjenestemerker.

Stopped 11/02-04
Obj.DescriptionPrice
31980TM 1 b - 5 øre Tjenestemerke. (15.-).NOK 45,-
31981TM 2 - 10 øre Tjenestemerke. (5.-).NOK 16,-
31982TM 3 - 15 øre Tjenestemerke. (30.-).NOK 45,-
31983TM 4 - 20 øre Tjenestemerke. (5.-).NOK 17,-
31984TM 5 - 30 øre Tjenestemerke. (40.-).NOK 60,-
31985TM 6 c - 40 øre Tjenestemerke. (40.-).NOK 80,-
31986TM 7 - 60 øre Tjenestemerke. (60.-).NOK 82,-
31987TM 8 a - 2 på 5 øre Tjenestemerke. (45.-).NOK 80,-
31988TM 8 b - 2 på 5 øre Tjenestemerke. (10.-).NOK 17,-
31989TM 9 - 2 øre Offset. (5.-).NOK 20,-
31990TM 10 - 5 øre Offset. (75.-).NOK 100,-
31991TM 11 - 7 øre Offset. (75.-).NOK 100,-
31992TM 12 - 10 øre Offset. (750.-).NOK 526,-
31993TM 13 - 15 øre Offset. (12.-).NOK 50,-
31994TM 14 - 20 øre Offset. (625.-).NOK 704,-
31995TM 15 - 25 øre Offset. (12.-).NOK 40,-
31996TM 16 - 30 øre Offset. (12.-).NOK 23,-
31997TM 17 - 40 øre Offset. (875.-).NOK 402,-
31998TM 18 - 60 øre Offset. (475.-).NOK 171,-
31999TM 19 - 70 øre Offset. (15.-).NOK 28,-
32000TM 20 - 100 øre Offset. (45.-).NOK 65,-
32001TM 21 - 5 øre Boktrykk. (30.-).NOK 37,-
32002TM 22 - 7 øre Boktrykk. (125.-).NOK 51,-
32003TM 23 - 10 øre Boktrykk. (14.-).NOK 17,-
32004TM 24 - 15 øre Boktrykk. (60.-).NOK 62,-
32005TM 25 - 20 øre Boktrykk. (20.-).NOK 39,-
32006TM 26 - 35 øre Boktrykk. (15.-).NOK 16,-
32007TM 27 - 40 øre Boktrykk. (25.-).NOK 27,-
32008TM 28 - 60 øre Boktrykk. (25.-).NOK 26,-
32009TM 29/39 - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke - komplett serie inkludert TM 32 a/b. (240.-).NOK 135,-
32010TM 40/47 - Offentlig sak dyptrykk uten vannmerke - komplett serie. (59.-).NOK 60,-
32011TM 48/58 - Solkors - komplett serie. (168.-).NOK 105,-
32012TM 59/67 - Offentlig sak 1945/1949 - komplett serie. (197.-).NOK 180,-
32013TM 68/74 - O.S. - komplett serie. (75.-).NOK 80,-
32014TM 75/97 - Off.Sak vanlig papir - komplett serie. (581.-).NOK 301,-
32015TM 98/116 - Off.Sak fosforpapir - komplett serie inkludert TM 101 a/b. (376.-).NOK 250,-
32016TM 117/137 - Off.Sak offset - komplett serie inkludert TM 129 a/b. (366.-).NOK 199,-