Norske Førstedagsbrev (34) (1938-1962)

Stopped 10/02-04
Obj.DescriptionPrice
31890NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - Oslo 20.4.38. (900.-).NOK 636,-
31891NK 223/224 _ nordkapp II - Oslo 20.6.38. (1.400.-).NOK 1200,-
31892NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).NOK 297,-
31893NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. (300.-).NOK 180,-
31894NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 50,-
31895NK 254 - Hålogaland - Hålogaland utstilling 16.5.41. (70.-).NOK 75,-
31896NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).NOK 60,-
31897NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).NOK 302,-
31898NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.42. (500.-).Unsold
31899NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (80.-).NOK 52,-
31900NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (80.-).NOK 76,-
31901NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42. (400.-).NOK 134,-
31902NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).NOK 39,-
31903NK 306 - Rikstinget - Oslo 26.9.42. (50.-).NOK 22,-
31904NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).NOK 15,-
31905NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (30.-).NOK 16,-
31906NK 311/313 - Nordkapp III - Oslo 1.4.43. (140.-).NOK 95,-
31907NK 314/317 - Grieg - Bergen og Oslo 15.6.43. (50.-).NOK 32,-
31908NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (50.-).NOK 35,-
31909NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (175.-).NOK 61,-
31910NK 325 - Gran - Skien 30.7.44. (35.-).NOK 92,-
31911NK 326/329 - Landshjelp II - Oslo 1.12.44. (220.-).NOK 105,-
31912NK 330 - Hertugkrone - Oslo 15.2.45. (600.-).NOK 326,-
31913NK 339/341 - Wergeland - Tromsø 12.7.1945. (120.-).NOK 72,-
31914NK 342 - Røde Kors - Tromsø 22.9.45. (120.-).NOK 111,-
31915NK 343/344 - Folkemuseum - Oslo Elisenberg 19.12.45. (140.-).NOK 59,-
31916NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Porsgrunn 4.3.46. (150.-).NOK 104,-
31917NK 349 - Little Norway - Oslo 28.3.46. (150.-).Unsold
31918NK 350/353 - Haakon kronemerker 1946 - Oslo 7.6.46. (1.200.-).NOK 1201,-
31919NK 357/358 - 55 og 80 øre Løve 1946 - Oslo 4.11.46 på brukskonvolutt. Flekker fra ankomst-stempel påført i New York. (750.-).NOK 615,-
31920NK 359/369 - Postjubileum - Postmuseet 15.4.47 på stor konvolutt. (325.-).NOK 151,-
31921NK 370 - Petter Dass - Oslo 1.7.47. (130.-).NOK 47,-
31922NK 371 - Haakon VII 75 år - femstripe stemple Oslo 2.8.47 på rekommandert konvolutt. (130.-).NOK 192,-
31923NK 372/373 - Skogselskap - Tromsø 15.6.48. (250.-).NOK 131,-
31924NK 374 - Røde Kors provisorie - Rena 1.12.48. (230.-).NOK 160,-
31925NK 375 - 25 øre Løveprovisorie - Skøyen 15.3.49. (1.000.-).NOK 501,-
31926NK 377/379 - Kielland - Oslo 9.5.49. (230.-).NOK 111,-
31927NK 380/382 - UPU - Egersund 8.10.49. (190.-).NOK 62,-
31928NK 383/385 - Oslo 900 år - Oslo 15.5.50. (150.-).NOK 63,-
31929NK 386/387 - Polio - Akershus Slott 15.8.50. (250.-).NOK 150,-
31930NK 404/406 - Garborg - Oslo 25.1.51. (210.-).NOK 79,-
31931NK 391 og 404 - 20 øre Postgorn og 80 øre Haakon - Oslo 10.3.51. (1.400.-).NOK 962,-
31932NK 395 - 30 øre Haakon - Holmenkollbakken 1.10.51. (850.-).NOK 435,-
31933NK 402 - 60 øre Haakon - Nordisk frimerkeutstilling Oslo 25.8.51. (75.-).NOK 61,-
31934NK 407/409 - OL 1952 - Holmenkollbakken 1.10.51. (190.-).NOK 72,-
31935NK 390 og 392 - 15 og 20 øre Posthorn - Skøyen 3.6.52. (850.-).NOK 502,-
31936NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Oslo 2.8.52. (50.-).NOK 43,-
31937NK 414 - Kreft - Smestad 1.6.53. (120.-).Unsold
31938NK 415/417 - Nordkapp IV - Nordkapp 15.6.53. (450.-).NOK 153,-
31939NK 418 - Kirkejubileum - Oslo 15.7.53. (270.-).NOK 91,-
31940NK 419/421 - Jernbanejubileum - Oslo 30.4.54. (150.-).NOK 60,-
31941NK 422/424 - Telegrafjubileum - Oslo 10.12.54 på brukskonvolutt. (100.-).NOK 120,-
31942NK 425/427 - Frimerkejubileum - Langesund 3.1.55. (30.-).NOK 16,-
31943NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (400.-).NOK 202,-
31944NK 438 - 90 øre Haakon - Oslo 1.11.55 på brukskonvolutt. (75.-).NOK 26,-
31945NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo Majorstua 2.1.56. (325.-).Unsold
31946NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo 25.11.55. (35.-).NOK 18,-
31947NK 441/442 - Martha - Oslo 28.3.56. (80.-).NOK 48,-
31948NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (37.-).NOK 11,-
31949NK 445/447 - Nordkapp V - Oslo 6.5.57. (160.-).NOK 139,-
31950NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57. (55.-).NOK 46,-
31951NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (55.-).NOK 42,-
31952NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo 1.4.58. (10.-).NOK 14,-
31953NK NK 469/473 - Olav Kronemerker - Oslo 12.1.59. (1.000.-).Unsold
31954NK 474 - Asbjørn Kloster - Oslo 2.2.59. (55.-).NOK 42,-
31955NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (65.-).NOK 29,-
31956NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo 1.10.59. (65.-).NOK 21,-
31957NK 461 og 468 - 50 og 90 øre Olav - Oslo 10.XI.59. (900.-).NOK 775,-
31958NK 479/480 - Blomster - Oslo 12.1.60. (95.-).NOK 63,-
31959NK 466 - 80 øre Olav - Oslo 25.1.60. (950.-).NOK 755,-
31960NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Oslo 26.2.60. (50.-).NOK 43,-
31961NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (135.-).NOK 50,-
31962NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).NOK 43,-
31963NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 17,-
31964NK 456 - 35 øre Olav - Oslo 27.10.60. (800.-).NOK 676,-
31965NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 10,-
31966NK 492/495 - Idrett - Oslo 15.3.61. (37.-).NOK 35,-
31967NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).NOK 30,-
31968NK 497/498 - Universitetet - Oslo 2.9.1961. (33.-).NOK 45,-
31969NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).NOK 30,-
31970NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).NOK 45,-
31971NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).NOK 25,-
31972NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).NOK 11,-
31973NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).NOK 27,-
31974NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).NOK 10,-
31975NK 454, 457 og 462 - 25, 35 og 50 øre Olav - Norstrand 2.7.62. (950.-).NOK 629,-
31976NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).NOK 11,-
31977NK 459 og 464 - 40 og 60 øre Olav - Norstrand 12.11.62. (1.000.-).NOK 680,-
31978NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).NOK 21,-
31979NK 519 og 525 - 30 og 60 øre bruksmeker - Oslo 9.11.64. (500.-).NOK 300,-