Norske Førstedagsbrev (32) (1939-1964)

Stopped 29/12-03
Obj.DescriptionPrice
30787NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - Oslo 20.4.38. (900.-).NOK 372,-
30788NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).Unsold
30789NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. (300.-).NOK 132,-
30790NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 50,-
30791NK 254 - Hålogaland - Hålogaland utstilling 16.5.41. (70.-).NOK 75,-
30792NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).NOK 47,-
30793NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).NOK 301,-
30794NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.42. (500.-).Unsold
30795NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (80.-).NOK 175,-
30796NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (80.-).NOK 50,-
30797NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42. (400.-).NOK 156,-
30798NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).NOK 50,-
30799NK 306 - Rikstinget - Oslo 26.9.42. (50.-).NOK 19,-
30800NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).NOK 25,-
30801NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (30.-).NOK 30,-
30802NK 314/317 - Grieg - Bergen og Oslo 15.6.43. (50.-).NOK 40,-
30803NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (50.-).NOK 40,-
30804NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (175.-).Unsold
30805NK 322/324 - Krigsforlis - Oslo 20.5.44. (175.-).NOK 151,-
30806NK 325 - Gran - Bergen 30.7.44. (35.-).NOK 24,-
30807NK 326/329 - Landshjelp II - Haugesund 1.12.44. (220.-).NOK 105,-
30808NK 330 - Hertugkrone - Oslo Majorstua 15.2.45. (600.-).NOK 342,-
30809NK 339/341 - Wergeland - Drammen 12.7.1945. (120.-).NOK 65,-
30810NK 342 - Røde Kors - Oslo Gamlebyen 22.9.45. (120.-).NOK 105,-
30811NK 343/344 - Folkemuseum - Tromsø 19.12.45. (140.-).NOK 68,-
30812NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Hermansverk 4.3.46. (150.-).NOK 76,-
30813NK 349 - Little Norway - Blindern 28.3.46. (150.-).NOK 57,-
30814NK 359/369 - Postjubileum - Bergen S 15.4.47. (325.-).NOK 111,-
30815NK 370 - Petter Dass - Oslo 1.7.47. (130.-).NOK 65,-
30816NK 371 - Haakon VII 75 år - Brevik 2.8.47. (130.-).NOK 51,-
30817NK 372/373 - Skogselskap - Oslo St.Hanshaugen 15.6.48. (250.-).NOK 185,-
30818NK 374 - Røde Kors provisorie - Larvik 1.12.48. (230.-).NOK 135,-
30819NK 377/379 - Kielland - Oslo 9.5.49. (230.-).NOK 76,-
30820NK 380/382 - UPU - Hamar 8.10.49. (190.-).NOK 61,-
30821NK 383/385 - Oslo 900 år - Oslo 15.5.50. (150.-).NOK 61,-
30822NK 386/387 - Polio - Oslo 15.8.50. (250.-).Unsold
30823NK 404/406 - Garborg - Grimstad 25.1.51. (210.-).NOK 75,-
30824NK 402 - 60 øre Haakon - Nordisk frimerkeutstilling Oslo 25.8.51. (75.-).NOK 125,-
30825NK 407/409 - OL 1952 - Holmenkollbakken 1.10.51. (190.-).NOK 70,-
30826NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Sarpsborg 2.8.52. (50.-).NOK 46,-
30827NK 414 - Kreft - Smestad 1.6.53. (120.-).NOK 56,-
30828NK 415/417 - Nordkapp IV - Nordkapp 15.6.53. (450.-).NOK 300,-
30829NK 418 - Kirkejubileum - Oslo 15.7.53. (270.-).NOK 110,-
30830NK 419/421 - Jernbanejubileum - Postmuseet Oslo 30.4.54. (150.-).NOK 62,-
30831NK 422/424 - Telegrafjubileum - Oslo 10.12.54. (100.-).NOK 49,-
30832NK 425/427 - Frimerkejubileum - Sandvika 3.1.55. (30.-).NOK 60,-
30833NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (400.-).Unsold
30834NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerkert Oslo 1.11.55. (75.-).NOK 179,-
30835NK 432 - 35 øre Haakon - Oslo 2.1.56.Unsold
30836NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo Majorstua 2.1.56. (325.-).NOK 135,-
30837NK 431 - 25 øre Haakon - Oslo 16.2.56. (1.250.-).NOK 667,-
30838NK 436 - 70 øre Haakon - Oslo 25.2.56. (1.100.-).NOK 601,-
30839NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo 25.11.55. (35.-).NOK 41,-
30840NK 441/442 - Martha - Oslo 28.3.56. (80.-).NOK 48,-
30841NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (37.-).NOK 32,-
30842NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (160.-).NOK 78,-
30843NK 434 og 437 - 50 og 75 øre Haakon - Oslo 1.7.57. (2.000.-).NOK 2375,-
30844NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57. (55.-).NOK 36,-
30845NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (55.-).NOK 45,-
30846NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo 1.4.58. (10.-).NOK 36,-
30847NK NK 469/473 - Olav Kronemerker - Norstrand 12.1.59. (1.000.-).Unsold
30848NK 474 - Asbjørn Kloster - Oslo 2.2.59. (55.-).NOK 40,-
30849NK 467 - 85 øre Olav - Oslo 16.3.59. (800.-).NOK 405,-
30850NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (65.-).NOK 42,-
30851NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo Majorstua 1.10.59. (65.-).NOK 35,-
30852NK 461 og 468 - 50 og 90 øre Olav - Norstrand 10.XI.59. (900.-).NOK 466,-
30853NK 479/480 - Blomster - Oslo 12.1.60. (95.-).NOK 70,-
30854NK 466 - 80 øre Olav - Oslo 25.1.60. (950.-).NOK 510,-
30855NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Oslo 26.2.60. (50.-).NOK 42,-
30856NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (135.-).NOK 85,-
30857NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).NOK 118,-
30858NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 27,-
30859NK 456 - 35 øre Olav - Oslo 27.10.60. (800.-).NOK 452,-
30860NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 37,-
30861NK 492/495 - Idrett - Oslo 15.3.61. (37.-).NOK 35,-
30862NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).NOK 30,-
30863NK 497/498 - Universitetet - Oslo 2.9.1961. (33.-).NOK 30,-
30864NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).NOK 27,-
30865NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).NOK 33,-
30866NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).NOK 25,-
30867NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).NOK 32,-
30868NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).NOK 52,-
30869NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).NOK 30,-
30870NK 454, 457 og 462 - 25, 35 og 50 øre Olav - Norstrand 2.7.62. (950.-).NOK 536,-
30871NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).NOK 32,-
30872NK 459 og 464 - 40 og 60 øre Olav - Norstrand 12.11.62. (1.000.-).NOK 455,-
30873NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).NOK 25,-
30874NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).NOK 32,-
30875NK 532/535. F.A.O. - Oslo 21.3.63. (28.-).NOK 35,-
30876NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-).NOK 25,-
30877NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (30.-).NOK 35,-
30878NK 520 og 524 - 35 og 60 øre ståltrykk - Oslo 14.6.63. (15.-).NOK 22,-
30879NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).NOK 32,-
30880NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).NOK 30,-
30881NK 542/544 - Tekstil - Oslo 24.9.63. (21.-).NOK 30,-
30882NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).NOK 51,-
30883NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).NOK 27,-
30884NK 549/550 - Arbeidersamfund - Oslo 17.2.64. (10.-).NOK 30,-
30885NK 551/552 - Guldberg og Waage - Oslo 11.3.64. (22.-).NOK 30,-
30886NK 553/554 - Grunnlovsjubileum - Oslo 11.5.64. (19.-).NOK 30,-
30887NK 555/556 - Sjømannsmisjon - Oslo 17.8.64. (23.-).NOK 30,-
30888NK 557 - Europa 1964 - Oslo 14.9.64. (25.-).NOK 30,-
30889NK 558/559 - Folkehøyskole - Oslo 31.10.64. (25.-).NOK 24,-
30890NK 519 og 525 - 30 og 60 øre bruksmeker - Oslo 9.11.64. (500.-).NOK 262,-