NORGE - Stemplete krigsmerker.

Stopped 03/12-03
Obj.DescriptionPrice
30461NK 213 - 1.00 kr Haakon 1937.NOK 52,-
30462NK 214 - 1.50 kr Haakon 1937.NOK 111,-
30463NK 215 - 2.00 kr Haakon 1937.NOK 105,-
30464NK 216 - 5.00 kr Haakon 1937.NOK 650,-
30465NK 223 - 20 øre Nordkapp II.NOK 91,-
30466NK 224 - 20 øre Nordkapp II.NOK 176,-
30467NK 225 - 10 øre Dronning Maud.NOK 101,-
30468NK 226 - 15 øre Dronning Maud.NOK 145,-
30469NK 227 - 20 øre Dronning Maud.NOK 100,-
30470NK 228 - 30 øre Dronning Maud.NOK 90,-
30471NK 234 - 15 øre Nansen II.NOK 61,-
30472NK 235 - 20 øre Nansen II.NOK 126,-
30473NK 254 - 15 øre Hålogaland - med del av førstedagsstempel.NOK 40,-
30474NK 255 - 10 øre Redningsselskapet.NOK 76,-
30475NK 257 - 20 øre Redningsselskapet.NOK 65,-
30476NK 258 - 30 øre Redningsselskapet.NOK 60,-
30477NK 259 - 20 øre Legion.NOK 1951,-
30478NK 260 - 1.00 kr Universitetet - med del av førstedagsstempel.NOK 175,-
30479NK 261 - 1 øre V-merke med vannmerke.NOK 75,-
30480NK 262 - 2 øre V-merke med vannmerke.NOK 72,-
30481NK 263 - 2 øre V-merke med vannmerke.NOK 72,-
30482NK 264 - 5 øre V-merke med vannmerke.NOK 49,-
30483NK 265 - 7 øre V-merke med vannmerke.NOK 102,-
30484NK 266 - 10 øre V-merke med vannmerke.NOK 93,-
30485NK 267 - 14 øre V-merke med vannmerke.NOK 112,-
30486NK 268 a - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 55,-
30487NK 268 b - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 27,-
30488NK 269 - 30 øre V-merke med vannmerke.NOK 49,-
30489NK 270 - 35 øre V-merke med vannmerke.NOK 20,-
30490NK 271 - 40 øre V-merke med vannmerke.NOK 27,-
30491NK 272 - 50 øre V-merke med vannmerke - postfrisk eksemplar med attest F.C.M.NOK 1560,-
30492NK 273 - 60 øre V-merke med vannmerke.NOK 65,-
30493NK 205 og 206 - 20 og 25 øre Løve med V-overtrykk med vannmerke. Postfriske eksenplarer med attest F.C.M.Unsold
30494NK 274 - 1 øre V-merke.NOK 55,-
30495NK 275 - 2 øre V-merke.NOK 56,-
30496NK 276 - 3 øre V-merke.NOK 65,-
30497NK 277 - 5 øre V-merke.NOK 21,-
30498NK 278 - 7 øre V-merke.NOK 51,-
30499NK 279 - 10 øre V-merke.NOK 32,-
30500NK 280 - 12 øre V-merke.NOK 105,-
30501NK 281 - 15 øre V-merke.NOK 109,-
30502NK 282 - 20 øre V-merke.NOK 17,-
30503NK 283 - 25 øre V-merke.NOK 11,-
30504NK 284 - 30 øre V-merke.NOK 16,-
30505NK 285 - 35 øre V-merke.NOK 16,-
30506NK 286 - 40 øre V-merke.NOK 6,-
30507NK 287 - 50 øre V-merke.NOK 14,-
30508NK 288 - 60 øre V-merke.NOK 23,-
30509NK 289 - 1.00 kr V-merke.NOK 22,-
30510NK 290 - 1.50 kr V-merke.NOK 45,-
30511NK 291 - 2.00 kr V-merke.NOK 422,-
30512NK 292 - 5.00 kr V-merke.NOK 277,-
30513NK 293 - 10 øre Hvit V.NOK 66,-
30514NK 300 - 20 øre Quisling - på klipp.NOK 47,-
30515NK 301 - 20 øre Quisling 1.2.42 - med del av førstedagsstempel.NOK 62,-
30516NK 305 - 30 øre Nordraak.NOK 145,-
30517NK 306 - 20 øre Rikstinget.NOK 52,-
30518NK 309 - 20 øre Postforening.NOK 51,-
30519NK 310 - 30 øre Postforening.NOK 80,-
30520NK 318 - 20 øre Frontkjemper.NOK 120,-
30521NK 319 - 10 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.NOK 27,-
30522NK 320 - 20 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.NOK 27,-
30523NK 321 - 40 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.NOK 28,-
30524NK 322 - 10 øre Krigsforlis.NOK 34,-
30525NK 323 - 15 øre Krigsforlis.NOK 70,-
30526NK 324 - 20 øre Krigsforlis.NOK 62,-
30527NK 325 - 40 øre Gran.NOK 60,-
30528NK 326 - 5 øre Landshjelp II.NOK 45,-
30529NK 327 - 10 øre Landshjelp II.NOK 36,-
30530NK 328 - 15 øre Landshjelp II.NOK 69,-
30531NK 329 - 20 øre Landshjelp II.NOK 18,-
30532TM 48 - 5 øre Solkors.NOK 25,-
30534TM 50 - 10 øre Solkors.NOK 33,-
30535TM 51 - 15 øre Solkors.NOK 142,-
30536TM 52 - 20 øre Solkors.NOK 7,-
30537TM 53 - 25 øre Solkors.NOK 91,-
30538TM 54 - 30 øre Solkors.NOK 215,-
30539TM 55 - 35 øre Solkors.NOK 256,-
30540TM 56 - 40 øre Solkors.NOK 92,-
30541TM 57 - 60 øre Solkors.NOK 140,-
30542TM 58 - 1 Kr Solkors.NOK 270,-