Norske Førstedagsbrev (31) (1939-1965)

Stopped 04/11-03
Obj.DescriptionPrice
29748NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39 på rekommandet konvolutt. (500.-).NOK 412,-
29749NK 234 - 15 øre Nansen II - Oslo 21.10.40 på uadressert konvolutt.NOK 75,-
29750NK 235 - 20 øre Nansen II - Oslo 21.10.40 på uadressert konvolutt.NOK 75,-
29751NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 49,-
29752NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).NOK 50,-
29753NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).NOK 665,-
29754NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.42. (500.-).NOK 326,-
29755NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (80.-).NOK 201,-
29756NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (80.-).NOK 85,-
29757NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42. (400.-).NOK 333,-
29758NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).NOK 55,-
29759NK 306 - Rikstinget - Odda 26.9.42. (50.-).NOK 22,-
29760NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).NOK 16,-
29761NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (30.-).NOK 15,-
29762NK 311/313 - Nordkapp III - Oslo-Solli 1.IV.43. (140.).-NOK 143,-
29763NK 314/317 - Grieg - Bergen og Oslo 15.6.43. (50.-).NOK 32,-
29764NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (50.-).NOK 18,-
29765NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (175.-).NOK 99,-
29766NK 322/324 - Krigsforlis - Oslo 20.5.44. (175.-).NOK 105,-
29767NK 325 - Gran - Oslo 30.7.44. (35.-).NOK 20,-
29768NK 326/329 - Landshjelp II - Oslo 1.12.44. (220.-).NOK 220,-
29769NK 330 - Hertugkrone - Oslo 15.2.45. Arkivhull nede i konvolutten. (600.-).NOK 445,-
29770NK 339/341 - Wergeland - Oslo 12.7.1945. (120.-).NOK 122,-
29771NK 342 - Røde Kors - Oslo 22.9.45. (120.-).NOK 60,-
29772NK 343/344 - Folkemuseum - Elverum 19.12.45. (140.-).NOK 122,-
29773NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Oslo 4.3.46. (150.-).NOK 166,-
29774NK 349 - Little Norway - Oslo 28.3.46. (150.-).NOK 165,-
29775NK 371 - Haakon VII 75 år - Brevik 2.8.47. (130.-).NOK 100,-
29776NK 372/373 - Skogselskap - Egersund 15.6.48. (250.-).NOK 215,-
29777NK 374 - Røde Kors provisorie - Hvittingfoss 1.12.48. (230.-).NOK 275,-
29778NK 375 - 25 på 20 øre Løve - Oslo 15.3.49. (1.000.-).NOK 903,-
29779NK 377/379 - Kielland - Oslo 9.5.49. (230.-).NOK 211,-
29780NK 380/382 - UPU - Oslo 8.10.49. (190.-).NOK 202,-
29781NK 383/385 - Oslo 900 år - Oslo 15.5.50. (150.-).NOK 75,-
29782NK 386/387 - Polio - Fredrikstad 15.8.50. (250.-).NOK 200,-
29783NK 404/406 - Garborg - Stavanger 25.1.51. (210.-).NOK 186,-
29784NK 407/409 - OL 1952 - Gjøvik 1.10.51. (190.-).NOK 201,-
29785NK 390 og 392 - 15 og 20 øre Posthorn - Oslo 3.6.52. (850.-).NOK 405,-
29786NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Oslo 2.8.52. (50.-).NOK 47,-
29787NK 413 - 20 på 15 øre Posthorn - Oslo 18.11.52. (850.-).NOK 602,-
29788NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (120.-).NOK 86,-
29789NK 415/417 - Nordkapp IV - Nordkapp 15.6.53. (450.-).NOK 300,-
29790NK 418 - Kirkejubileum - Oslo 15.7.53. (270.-).NOK 170,-
29791NK 419/421 - Jernbanejubileum - Oslo 30.4.54. (150.-).NOK 195,-
29792NK 422/424 - Telegrafjubileum - Oslo 10.12.54. (100.-).NOK 75,-
29793NK 425/427 - Frimerkejubileum - Oslo 3.1.55. (30.-).NOK 19,-
29794NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (400.-).NOK 255,-
29795NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerkert Oslo 1.11.55. (75.-).NOK 60,-
29796NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo 25.11.55. (35.-).NOK 25,-
29797NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo 2.1.56. (325.-).NOK 200,-
29798NK 436 - 70 øre Haakon - Oslo 25.2.56. (1.100.-).NOK 1213,-
29799NK 441/442 - Martha - Oslo 28.3.56. (80.-).NOK 26,-
29800NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (37.-).NOK 37,-
29801NK 445/447 - Nordkapp V - Oslo 6.5.57. (160.-).NOK 120,-
29802NK 434 og 437 - 50 og 75 øre Haakon - Oslo 1.7.57. (2.000.-).NOK 1810,-
29803NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57. (55.-).NOK 26,-
29804NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (55.-).NOK 16,-
29805NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo 1.4.58. (10.-).NOK 13,-
29806NK 474 - Asbjørn Kloster - Oslo 2.2.59. (55.-).Unsold
29807NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (65.-).NOK 32,-
29808NK 455 og 463 - 30 og 55 øre Olav - Oslo 1.9.59. (950.-).NOK 555,-
29809NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Bergen 1.10.59. (65.-).NOK 34,-
29810NK 479/480 - Blomster - Oslo 12.1.60. (95.-).NOK 47,-
29811NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Bergen-Landås 26.2.60. (50.-).NOK 45,-
29812NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (135.-).NOK 52,-
29813NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).NOK 46,-
29814NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 14,-
29815NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 11,-
29816NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).NOK 17,-
29817NK 497/498 - Universitetet - Oslo 2.9.1961. (33.-).NOK 14,-
29818NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).NOK 23,-
29819NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).NOK 10,-
29820NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).NOK 22,-
29821NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).NOK 50,-
29822NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).NOK 13,-
29823NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).Unsold
29824NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62 på to uadresserte konvolutter. (27.-).NOK 25,-
29825NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).NOK 16,-
29826NK 532/535 - F.A.O. - Oslo 21.3.64. (28.-).NOK 29,-
29827NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-).NOK 20,-
29828NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (30.-).NOK 40,-
29829NK 520 og 524 - 35 og 60 øre ståltrykk - Oslo 14.6.63. (15.-).NOK 12,-
29830NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).NOK 24,-
29831NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).NOK 20,-
29832NK 542/544 - Tekstil - Oslo 24.9.63. (21.-).NOK 21,-
29833NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).NOK 51,-
29834NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).NOK 12,-
29835NK 549/550 - Arbeidersamfund - Oslo 17.2.64. (10.-).NOK 13,-
29836NK 551/552 - Guldberg og Waage - Oslo 11.3.64. (22.-).NOK 26,-
29837NK 553/554 - Grunnlovsjubileum - Oslo 11.5.64. (19.-).NOK 20,-
29838NK 555/556 - Sjømannsmisjon - Oslo 17.8.64. (23.-).NOK 10,-
29839NK 557 - Europa 1964 - Oslo 14.9.64. (25.-).NOK 16,-
29840NK 558/559 - Folkehøyskole - Oslo 31.10.64. (25.-).NOK 12,-
29841NK 519 og 525 - 30 og 60 øre bruksmeker - Oslo 9.11.64. (500.-).NOK 265,-
29842NK 560/561 - U.I.T. - Oslo 1.4.65. (17.-).NOK 9,-
29843NK 562/563 - Frigjøringen - Oslo 8.5.65. (13.-).NOK 11,-
29844NK 564/565 - Røde Kors - Oslo 4.6.65. (35.-).NOK 25,-