Prakt/lux og pene stempler 1855-1909.

Stopped 22/10-03
Obj.DescriptionPrice
29490NK 1 - 4 skilling 1855 - 42 (Christiania).NOK 527,-
29491NK 2 - 2 skilling Oscar - 48 (Drammen).NOK 602,-
29492NK 3 - 3 skilling Oscar - 48 (Drammen).NOK 502,-
29493NK 4 - 4 skilling Oscar - 48 (Drammen).NOK 233,-
29494NK 4 - 4 skilling Oscar - Porsgrund 6.2.1860.NOK 159,-
29495NK 5 - 8 skilling Oscar - 25 (Bergen).NOK 303,-
29496NK 5 - 8 skilling Oscar - Bergen 13.4.1859.NOK 162,-
29497NK 8 - 4 skilling 1863 - 35 (Brevig).NOK 98,-
29498NK 8 - 4 skilling 1863 - Christiania 29.3.1866.NOK 74,-
29499NK 9 - 8 skilling 1863 - Trondhjem 10.9.1867.NOK 181,-
29500NK 18 - 3 skilling Posthorn - Røraas 3.3.1876.NOK 170,-
29501NK 22 - 1 øre skravert - Aalesund 2:II:85.NOK 210,-
29502NK 23 - 3 øre skravert - Bergen 30.XI.84.NOK 151,-
29503NK 25 I - 10 øre skravert - Lervig 28.9.1877.NOK 41,-
29504NK 25 II - 10 øre skravert - Christiania 3.II.80.NOK 156,-
29505NK 25 III - 10 øre skravert - Skudesnæs 16.12.1879.NOK 139,-
29506NK 26 - 12 øre skravert - Hitterø 6.1.1872.NOK 155,-
29507NK 27 - 20 øre skravert - Christiania 19.XI.80.NOK 80,-
29508NK 29 - 35 øre skravert - sidevendt Trondhjem 26.XI.85.NOK 310,-
29509NK 31 - 60 øre skravert - Drammen 21.I.84.NOK 55,-
29510NK 32 - 1.00 kr Oscar - Grimstad 2.6.1881.NOK 113,-
29511NK 33 - 1.50 kr Oscar - Christianssand 3.VII.99.NOK 120,-
29512NK 36 - 10 øre skravert - Grimstad 9.7.188?.NOK 250,-
29513NK 37 I - 10 øre uskravert - Christiania 7.VIII.82.NOK 175,-
29514NK 37 II - 10 øre uskravert - Christiania 24.V.82.NOK 32,-
29515NK 38 - 10 øre uskravert - Kongsberg 18.1.1884.NOK 201,-
29516NK 40 I a - 20 øre uskravert - Kabelvaag 27.X.83.NOK 505,-
29517NK 40 II a - 20 øre uskravert - Holmestrand 13.5.1884.NOK 391,-
29518NK 41 - 3 øre 21 mm - Kongsvinger 16.8.1884.NOK 81,-
29519NK 42 - 5 øre 21 mm - Christiania 27.V.86.NOK 15,-
29520NK 43 - 10 øre 21 mm - Tanen 4.III.85.NOK 260,-
29521NK 45 I - 12 øre 21 mm - Laurvig 30.11.81.NOK 251,-
29522NK 45 II - 12 øre 21 mm - Christiania 11.X.84.NOK 43,-
29523NK 46 b - 20 øre 21 mm - Gjethus 5.12.1888.NOK 226,-
29524NK 48 II - 2 øre på 12 øre - Christiania 10.VII.89.NOK 23,-
29525NK 49 II - 1 øre 20 mm - Svelvig 6.8.1895.NOK 55,-
29526NK 50 a - 2 øre 20 mm - Ski 4.9.1885.NOK 27,-
29527NK 50 b - 2 øre 20 mm - Bureau Reexp. De Christiania 7.VIII.87.NOK 32,-
29528NK 50 c - 2 øre 20 mm - Christiania 20.II.87.NOK 50,-
29529NK 51 II a - 3 øre 20 mm - Bergen 23.XI.87.NOK 60,-
29530NK 51 IV - 3 øre 20 mm - Christiania 11.VI.92.NOK 20,-
29531NK 52 I - 5 øre 20 mm - Bergen 5.VIII.87.NOK 20,-
29532NK 52 III - 5 øre 20 mm - Kristiania 24.II.92.NOK 52,-
29533NK 52 IV - 5 øre 20 mm - Vadsø 12.XII.93.NOK 65,-
29534NK 53 I - 10 øre 20 mm - Christiania 26.IV.87.NOK 33,-
29535NK 53 II a - 10 øre 20 mm - Drammen 7.VI.87.NOK 110,-
29536NK 53 III b - 10 øre 20 mm - Hjellum 1.5.1888.NOK 10,-
29537NK 53 IV a - 10 øre 20 mm - Reendalen 14.9.1891.NOK 38,-
29538NK 53 IV b - 10 øre 20 mm - Bergen 21.IX.91.NOK 80,-
29539NK 53 IV c - 10 øre 20 mm - Drammen 21.X.91.NOK 78,-
29540NK 53 V - 10 øre 20 mm - Porsgrund 1.XII.91.NOK 92,-
29541NK 53 VI - 10 øre 20 mm - Christiania 17.III.93.NOK 11,-
29542NK 54 I - 20 øre 20 mm - Egersund 30.III.87.NOK 50,-
29543NK 54 II c - 20 øre 20 mm - Moss 25.III.90.NOK 208,-
29544NK 54 III - 20 øre 20 mm - Horten 19.X.91.NOK 98,-
29545NK 55 - 25 øre 20 mm - Farsund 31.V.97.NOK 61,-
29546NK 57 - 10 øre Central fintagget - Buskø 4.7.1895.NOK 111,-
29547NK 60 - 3 øre Central grovtagget - Holter 10.IX.96.NOK 392,-
29548NK 62 - 10 øre Central grovtagget - Feltpostkontor No 1 19.VIII.95.NOK 65,-
29549NK 65 - 1 øre Knudsen grovtagget - Stjørdalen 29.XII.98.NOK 247,-
29550NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget - Hjellum 21.8.1899.NOK 36,-
29551NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget - Stangvik 24.II.97.NOK 52,-
29552NK 74 a - 2 øre Knudsen fintagget - Ytre Rendalen 15.II.00.NOK 110,-
29553NK 75 - 3 øre Knudsen fintagget - Bergen 25.I.04.NOK 51,-
29554NK 76 a - 5 øre Knudsen fintagget - Brandesund 18.I.08.NOK 523,-
29555NK 77 I - 10 øre Knudsen fintagget - Hamar 25.XII.98.NOK 55,-
29556NK 77 II a - 10 øre Knudsen fintagget - Aalesund 12.VI.01.NOK 32,-
29557NK 79 a - 20 øre Knudsen fintagget - Aalesund 9.VIII.01.NOK 81,-
29558NK 83 a - 50 øre Knudsen fintagget - Elverum 19.III.02.NOK 40,-
29559NK 85 a - 1.00 kr på 2 skill 2 - Moss 22.IX.08.NOK 266,-
29560NK 87 a - 2.00 kr på 2 skill 2 - Christiania 13.XI.05.NOK 577,-
29561NK 88 - 30 øre på 7 skilling - Arendal 15.II.07.NOK 81,-
29562NK 92 b - 15 øre på 4 skilling - Trondhjem 26.VI.08.NOK 136,-