Norske jubileumsmynter.

Stopped 01/10-03
Obj.DescriptionPrice
292995 kroner Kronemynt 1975.NOK 24,-
293005 kroner Kronemynt 1975 - i spesialetui.NOK 29,-
293015 kroner Utvandringsjubileet 1975.NOK 25,-
293025 kroner Utvandringsjubileet 1975 - i spesialetui.NOK 34,-
293035 kroner Hæren 1978.NOK 25,-
293045 kroner Den Kongelige Mynt 1986.NOK 25,-
293055 kroner Sølvskatten 1991.NOK 33,-
293065 kroner Fram 1995.NOK 22,-
293075 kroner Norsk Mynt 1995.NOK 26,-
293085 kroner FN 1995.NOK 25,-
293095 kroner Posten 1997.NOK 23,-
2931010 kroner Eidsvoll 1964.NOK 72,-
2931125 kroner Frigjøring 1970.NOK 65,-
2931250 kroner Kong Olav 1978.NOK 80,-
2931350 kroner Frigjøring 1995 i spesial-etui. (850.-).NOK 591,-
2931450 kroner F.N. 1995 i spesial-etui. (850.-).NOK 502,-
29315100 kroner Kong Olav 1982.NOK 152,-
29316175 kroner Grunnloven 1989 - speilglans i speisalpakning. (2.500.-).NOK 1655,-
29317175 kroner Grunnloven 1989.NOK 740,-
29318200 kroner Akershus 1980.NOK 413,-