Norske frimerker 1855-1888.

Stopped 23/09-03
Obj.DescriptionPrice
28957NK 1 - 4 skilling 1855 - 10-strek rist-stempel på merke med gode marger.NOK 501,-
28958NK 1 - 4 skilling 1855 - fullstemplet nummer 25 (Bergen). Gode marger.NOK 602,-
28959NK 2 - 2 skilling Oscar - med del av Riisøer. (1.000.-).NOK 340,-
28960NK 3 - 3 skilling Oscar - fargefriskt merke med del av Christiania. (600.-).NOK 212,-
28961NK 4 a - 4 skilling Oscar - merke med blekk-kryss. (120.-).NOK 113,-
28962NK 4 b - 4 skilling Oscar - lettstemplet merke. (130.-).NOK 36,-
28963NK 4 c - 4 skilling Oscar - melkeblå - lettstemplet merke. (550.-).NOK 220,-
28964NK 5 - 8 skilling Oscar - stemplet nummer 25 (Bergen). (325.-).NOK 120,-
28965NK 5 - 8 skilling Oscar - lettstemplet merke. (325.-).Unsold
28966NK 6 - 2 skilling 1863 - lettstemplet pent merke. (1.500.-).NOK 501,-
28967NK 7 - 3 skilling 1863 - lettstemplet pent merke. (3.600.-).NOK 1350,-
28968NK 8 I - 4 skilling 1863 - lettstemplet merke. (120.-).NOK 41,-
28969NK 8 II - 4 skilling 1863 - med del av Tromsø. (90.-).NOK 35,-
28970NK 9 - 8 skilling 1863 - lettstemplet pent merke. (425.-).NOK 141,-
28971NK 10 - 24 skilling 1863 - letthengslet merke. (300.-).NOK 101,-
28972NK 10 - 24 skilling 1863 - nær fullstemplet Bergen. (900.-).NOK 309,-
28973NK 10 - 24 skilling 1863 - merke med lett torings-stempel. (375.-).NOK 140,-
28974NK 11 - 1 skilling 1867 - normalmerke. (350.-).Unsold
28975NK 12 - 2 skilling 1867 - letthengslet merke. (150.-).NOK 61,-
28976NK 12 - 2 skilling 1867 - lettstemplet merke. (350.-).Unsold
28977NK 13 a - 3 skilling 1867 - klart trykk - lettstemplet Kragerø. En lav tagg nede. (1.800.-).NOK 451,-
28978NK 14 x - 4 skilling 1867. (80.-).Unsold
28979NK 14 y - 4 skilling 1867 - lettstemplet merke. (90.-).Unsold
28980NK 15 b - 8 skilling 1867. (350.-).NOK 125,-
28981NK 16 II a - 1 skilling Posthorn - hengslet merke. (60.-).Unsold
28982NK 16 II a - 1 skilling Posthorn - torings-stemplet merke. (80.-).NOK 26,-
28983NK 17 a - 2 skilling Posthorn - letthengslet merke. (70.-).Unsold
28984NK 17 a - 2 skilling Posthorn - torings-stemplet merke. (150.-).Unsold
28985NK 17 c - 2 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (500.-).NOK 162,-
28986NK 18 a - 3 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (200.-).Unsold
28987NK 18 b - 3 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (85.-).NOK 27,-
28988NK 19 I b - 4 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (1.400.-).NOK 500,-
28989NK 20 - 6 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (425.-).Unsold
28990NK 21 - 7 skilling Posthorn - med del av Christiania. (475.-).NOK 165,-
28991NK 22 - 1 øre skravert - lettstemplet pet merke. (50.-).NOK 27,-
28992NK 23 - 3 øre skravert - lettstemplet pent merke. (250.-).Unsold
28993NK 24 I a - 5 øre skravert - lettstemplet pent merke. (125.-).NOK 42,-
28994NK 24 II a - 5 øre skravert - lettstemplet pent merke. (75.-).NOK 37,-
28995NK 24 III b - 5 øre skravert - lettstemplet pent merke. (140.-).NOK 101,-
28996NK 25 I - 10 øre skravert. (25.-).NOK 9,-
28997NK 25 II - 10 øre skravert. (85.-).NOK 32,-
28998NK 25 III - 10 øre skravert. (20.-).NOK 9,-
28999NK 26 - 12 øre skravert - med del av Bergen. (150.-).NOK 64,-
29000NK 27 - 20 øre skravert - med del av Christiania. (75.-).NOK 26,-
29001NK 28 - 25 øre skravert - med del av Christiania. (950.-).NOK 305,-
29002NK 29 b - 35 øre skravert - fullstemplet Christiania. (90.-).NOK 31,-
29003NK 30 - 50 øre skravert. (75.-).NOK 26,-
29004NK 31 - 60 øre skravert - lettstemplet merke. (65.-).NOK 38,-
29005NK 32 - 1.00 kr Oscar - med del av Porsgrund. (85.-).NOK 41,-
29006NK 33 - 1.50 kr Oscar - med del av Throndhjem. (325.-).NOK 155,-
29007NK 34 - 2.00 kr Oscar. (175.-).NOK 67,-
29008NK 35 - 5 øre skravert - lettstemplet merke. (650.-).Unsold
29009NK 36 - 10 øre skravert - pent merke. (400.-).NOK 134,-
29010NK 37 I - 10 øre uskravert - lesttstemplet merke. (375.-).Unsold
29011NK 37 II - 10 øre uskravert - lettstemplet merke. (50.-).NOK 16,-
29012NK 38 x - 10 øre uskravert - lettstemplet merke. (20.-).NOK 22,-
29013NK 39 a - 20 øre uskravert - lettstemplet merke. (125.-).NOK 42,-
29014NK 40 I a - 20 øre uskravert - lettstemplet merke. (180.-).NOK 120,-
29015NK 40 II bx - 20 øre uskravert. (170.-).NOK 57,-
29016NK 41 - 3 øre 21 mm - normalmerke. (130.-).Unsold
29017NK 42 I a - 5 øre 21 mm - fargetypisk merke. (250.-).NOK 110,-
29018NK 42 I b - 5 øre 21 mm. (15.-).NOK 11,-
29019NK 42 II - 5 øre 21 mm. (12.-).NOK 11,-
29020NK 43 a - 10 øre 21 mm. (8.-).NOK 5,-
29021NK 43 b - 10 øre 21 mm. (10.-).NOK 7,-
29022NK 45 I - 12 øre 21 mm - lettstemplet merke. (400.-).NOK 131,-
29023NK 45 II - 12 øre 21 mm - lettstemplet merke. (160.-).NOK 65,-
29024NK 46 b - 20 øre 21 mm - lettstemplet merke. (130.-).NOK 41,-
29025NK 47 - 25 øre 21 mm. (225.-).NOK 76,-
29026NK 48 I/II - 2 øre på 12 øre - begge nyanser. (38.-).NOK 32,-