Norske Myntsett 1973-1998.

Stopped 27/08-03
Obj.DescriptionPrice
28650Myntsett 1973 (850.-).NOK 545,-
28651Myntsett 1974 (400.-).NOK 267,-
28652Myntsett 1975 (500.-).NOK 260,-
28653Myntsett 1976 (400.-).NOK 225,-
28654Myntsett 1977 (500.-).NOK 281,-
28655Myntsett 1978 (475.-).NOK 260,-
28656Myntsett 1979 (250.-).NOK 140,-
28657Myntsett 1980 (325.-).NOK 160,-
28658Myntsett 1981 (175.-).NOK 66,-
28659Myntsett 1982 (250.-).Unsold
28660Myntsett 1983 (125.-).NOK 78,-
28661Myntsett 1984 (150.-).NOK 51,-
28662Myntsett 1985 (150.-).Unsold
28663Myntsett 1986 (200.-).Unsold
28664Myntsett 1987 (190.-).Unsold
28665Myntsett 1988 (150.-).NOK 90,-
28666Myntsett 1989 (150.-).NOK 77,-
28667Myntsett 1990 (150.-).NOK 76,-
28668Myntsett 1991 (200.-).NOK 77,-
28669Myntsett 1993 (150.-).NOK 76,-
28670Myntsett 1994 (150.-).NOK 55,-
28671Myntsett 1995 (150.-).NOK 70,-
28672Myntsett 1998 (250.-).NOK 126,-