Enrings-stempler på røde merker - BUSKERUD.

Stopped 05/08-03
Obj.DescriptionPrice
28314Aadalen (c) - NK 43. NOK 46,-
28315Aal (c) - NK 43. NOK 36,-
28316Ask (c) - NK 43. NOK 31,-
28317Drammen (c) (69) - NK 18. NOK 121,-
28318Drammen (a) (72) - NK 25. Unsold
28319Flesberg (c) - NK 43. NOK 133,-
28320Gjethus (b) - NK 43. NOK 60,-
28321Gol (b) - NK 25. NOK 36,-
28322Heen (b) - NK 53 III. NOK 36,-
28323Heggen (c) - NK 25. Unsold
28324Hemsedal (R) - NK 38. Unsold
28325Hol (R) - NK 43. Svak loddrett brekk. NOK 137,-
28326Hole (b) - NK 37 II. NOK 36,-
28327Holmsbo (d) - NK 43. NOK 31,-
28328Hougsund (d) - NK 38. NOK 101,-
28329Hurum (e) - NK 53 VI. NOK 152,-
28330Hønefos (3 R) (53 A) - NK 53 II. NOK 185,-
28331Hønefos (a) (56 A) - NK 25. NOK 60,-
28332Kongsberg (c) (49 A) - NK 25. NOK 110,-
28333Kongsberg (a) (58 A) - NK 18. NOK 72,-
28334Krøderen (b) - NK 53 I. NOK 31,-
28335Krødsherred (d) - NK 53 VI. NOK 60,-
28336Lier (a) - NK 38. NOK 31,-
28337Lunder (c) - NK 53 II. NOK 43,-
28338Mjøndalen (a) - NK 53 IV. NOK 99,-
28339Nakkerud (a) - NK 53 III. Unsold
28340Nore (b) - NK 43. NOK 36,-
28341Nykirke (e) - NK 25. NOK 31,-
28342Næs i Hallingd. (b) - NK 53 I. NOK 31,-
28343Rollag (b) - NK 43. NOK 31,-
28344Rødtangen (R) - NK 43. NOK 195,-
28345Røken (b) - NK 43. NOK 60,-
28346Sigdal (b) - NK 43. NOK 31,-
28347Skjærdalen (b) - NK 43. NOK 31,-
28348Skotselven (b) - NK 53 III. NOK 96,-
28349Svenne (R) - NK 57. NOK 66,-
28350Tuft (c) - NK 43. NOK 36,-
28351Vestfossen (b) - NK 53 III. NOK 47,-