Stemplete krigsmerker (6)

Stopped 09/07-03
Obj.DescriptionPrice
27056NK 213 - 1.00 kr Haakon 1937.NOK 81,-
27057NK 214 - 1.50 kr Haakon 1937.NOK 65,-
27058NK 215 - 2.00 kr Haakon 1937.NOK 75,-
27059NK 216 - 5.00 kr Haakon 1937.NOK 150,-
27060NK 225 - 10 øre Dronning Maud.NOK 86,-
27061NK 226 - 15 øre Dronning Maud.NOK 161,-
27062NK 227 - 20 øre Dronning Maud.NOK 72,-
27063NK 228 - 30 øre Dronning Maud.NOK 140,-
27064NK 254 - 15 øre Hålogaland - med del av førstedagsstempel.NOK 27,-
27065NK 259 - 20 øre Legion.NOK 650,-
27066NK 260 - 1.00 kr Universitetet - med del av førstedagsstempel.NOK 351,-
27067NK 261 - 1 øre V-merke med vannmerke.NOK 36,-
27068NK 262 - 2 øre V-merke med vannmerke.NOK 50,-
27069NK 264 - 5 øre V-merke med vannmerke.NOK 34,-
27070NK 265 - 7 øre V-merke med vannmerke.NOK 17,-
27071NK 266 - 10 øre V-merke med vannmerke.NOK 110,-
27072NK 267 - 14 øre V-merke med vannmerke.NOK 35,-
27073NK 268 a - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 22,-
27074NK 268 b - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 10,-
27075NK 269 - 30 øre V-merke med vannmerke.NOK 33,-
27076NK 270 - 35 øre V-merke med vannmerke.NOK 25,-
27077NK 271 - 40 øre V-merke med vannmerke.NOK 32,-
27078NK 272 - 50 øre V-merke med vannmerke - postfrisk eksemplar med attest F.C.M.NOK 1501,-
27079NK 273 - 60 øre V-merke med vannmerke.NOK 25,-
27080NK 274 - 1 øre V-merke.NOK 65,-
27081NK 275 - 2 øre V-merke.NOK 20,-
27082NK 276 - 3 øre V-merke.NOK 30,-
27083NK 277 - 5 øre V-merke.NOK 22,-
27084NK 278 - 7 øre V-merke.NOK 23,-
27085NK 279 - 10 øre V-merke.NOK 32,-
27086NK 280 - 12 øre V-merke.NOK 49,-
27087NK 281 - 15 øre V-merke.NOK 45,-
27088NK 282 - 20 øre V-merke.NOK 14,-
27089NK 283 - 25 øre V-merke.NOK 15,-
27090NK 284 - 30 øre V-merke.NOK 13,-
27091NK 285 - 35 øre V-merke.NOK 10,-
27092NK 286 - 40 øre V-merke.NOK 13,-
27093NK 287 - 50 øre V-merke.NOK 13,-
27094NK 288 - 60 øre V-merke.NOK 13,-
27095NK 289 - 1.00 kr V-merke.NOK 45,-
27096NK 290 - 1.50 kr V-merke.NOK 25,-
27097NK 291 - 2.00 kr V-merke.NOK 126,-
27098NK 292 - 5.00 kr V-merke.NOK 355,-
27099NK 293 - 10 øre Hvit V.NOK 221,-
27100NK 300 - 20 øre Quisling.NOK 130,-
27101NK 301 - 20 øre Quisling 1.2.42 - med del av førstedagsstempel.NOK 202,-
27102NK 306 - 20 øre Rikstinget.NOK 400,-
27103NK 309 - 20 øre Postforening.NOK 36,-
27104NK 310 - 30 øre Postforening.NOK 22,-
27105NK 318 - 20 øre Frontkjemper.NOK 99,-
27106NK 319 - 10 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.NOK 15,-
27107NK 320 - 20 øre Landshjelp I.NOK 11,-
27108NK 321 - 40 øre Landshjelp I.NOK 99,-
27109NK 322 - 10 øre Krigsforlis.NOK 42,-
27110NK 323 - 15 øre Krigsforlis.NOK 101,-
27111NK 324 - 20 øre Krigsforlis.NOK 19,-
27112NK 325 - 40 øre Gran.NOK 100,-
27113NK 326 - 5 øre Landshjelp II.NOK 217,-
27114NK 327 - 10 øre Landshjelp II.NOK 26,-
27115NK 328 - 15 øre Landshjelp II.NOK 80,-
27116NK 329 - 20 øre Landshjelp II.NOK 26,-
27117TM 48 - 5 øre Solkors.NOK 35,-
27118TM 49 - 7 øre Solkors.NOK 56,-
27119TM 50 - 10 øre Solkors.NOK 13,-
27120TM 51 - 15 øre Solkors.NOK 300,-
27121TM 52 - 20 øre Solkors.NOK 66,-
27122TM 53 - 25 øre Solkors.NOK 112,-
27123TM 54 - 30 øre Solkors.NOK 105,-
27124TM 55 - 35 øre Solkors.NOK 52,-
27125TM 56 - 40 øre Solkors.NOK 22,-
27126TM 57 - 60 øre Solkors.NOK 51,-
27127TM 58 - 1 Kr Solkors.NOK 83,-