Norske Førstedagsbrev (27) (1932-1964)

Stopped 24/06-03
Obj.DescriptionPrice
26413NK 185/188 - Bjørnson - Fredrikstad 8.XII.32. (1.750.-).NOK 852,-
26414NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - Oslo 20.4.38. (900.-).NOK 466,-
26415NK 223/224 - Nordkapp II - Oslo 20.6.38. (1.400.-).NOK 701,-
26416NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39 på rekommandet konvolutt. (500.-).NOK 241,-
26417NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. (300.-).NOK 142,-
26419NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 29,-
26420NK 254 - Hålogaland - Hålogaland-Utstillingen 16.5.41. (70.-).NOK 40,-
26421NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).Unsold
26422NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).NOK 585,-
26423NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.42. (500.-).NOK 211,-
26424NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (80.-).Unsold
26425NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (80.-).Unsold
26426NK 300/301 - Quisling - Bergen 1.2.42. (400.-).Unsold
26427NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).NOK 30,-
26428NK 306 - Rikstinget - Oslo 26.9.42. (50.-).NOK 31,-
26429NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).NOK 12,-
26430NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (30.-).NOK 21,-
26431NK 311/313 - Nordkapp III - Oslo 1.4.43. (140.-).NOK 65,-
26432NK 314/317 - Grieg - Bergen og Oslo 15.6.43. (50.-).Unsold
26433NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (50.-).NOK 21,-
26434NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (175.-).Unsold
26435NK 325 - Gran - Oslo 30.7.44. (35.-).NOK 20,-
26436NK 326/329 - Landshjelp II - Haugesund 1.12.44. (220.-).NOK 150,-
26437NK 330 - Hertugkrone - Risør 15.2.45 på uadressert konvolutt. (600.-).NOK 401,-
26438NK 342 - Røde Kors - Ullevål Hageby 22.9.45. (120.-).NOK 70,-
26439NK 343/344 - Folkemuseum - Segalstad Bru 19.XII.45. (140.-).NOK 60,-
26440NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Oslo Bko 4.3.46. (150.-).NOK 80,-
26441NK 349 - Wings for Norway - Oslo-Tøyen 28.3.46. (140.-).NOK 105,-
26442NK 359/369 - Postjubileum - Lillestrøm 15.4.47. (325.-).NOK 201,-
26443NK 370 - Petter Dass - Oslo 1.7.47. (130.-).NOK 106,-
26444NK 371 - Haakon VII 75 år - Brevik 2.8.47. (130.-).NOK 96,-
26445NK 377/379 - Kielland - Tønsberg 9.5.49. (230.-).NOK 110,-
26446NK 380/382 - UPU - Kragerø 8.10.49. (190.-).NOK 61,-
26447NK 383/385 - Oslo 900 år - Tønsberg 15.5.50. (150.-).NOK 65,-
26448NK 386/387 - Polio - Stavanger 15.8.50. (250.-).NOK 126,-
26449NK 404/406 - Garborg - Røa 25.1.51. (210.-).NOK 107,-
26450NK 402 - 60 øre Haakon - Oslo Nordisk frimerkeutstilling 24.8.51. (75.-).NOK 45,-
26451NK 407/409 - OL 1952 - Larvik 1.10.51. (190.-).Unsold
26452NK 394 - 25 øre grå Haakon - Oslo 24.10.51. Meget sjelden i denne kvalitet ! (3.750.-).NOK 3101,-
26453NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Oslo-Kampen 2.8.52. (50.-).NOK 235,-
26454NK 414 - Kreft - Stavanger Lufthavn 1.6.53. (120.-).NOK 63,-
26455NK 415/417 - Nordkapp IV - Oslo 15.6.53. (450.-).NOK 221,-
26456NK 418 - Kirkejubileum - Stavanger 15.7.53. (270-).NOK 147,-
26457NK 419/421 - Jernbanejubileum - Oslo 30.4.54. (150.-).NOK 105,-
26458NK 422/424 - Telegrafjubileum - Oslo 10.12.54. (100.-).NOK 72,-
26459NK 425/427 - Frimerkejubileum - Oslo 3.1.55. (30.-).NOK 22,-
26460NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (400.-).NOK 312,-
26461NK 438 - 90 øre Haakon - Oslo Julemerket 1.11.55. (75.-).NOK 26,-
26462NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo-St.Hanshaugen 25.11.55. (35.-).NOK 36,-
26463NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo 2.1.56. (325.-).NOK 170,-
26464NK 436 - 70 øre Haakon - Oslo Majorstua 25.2.56. (1.100.-).NOK 652,-
26466NK 441/442 - Martha - Bekkelagshøgda 28.3.56. (80.-).NOK 48,-
26467NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (37.-).NOK 17,-
26468NK 445/447 - Nordkapp V - Oslo 6.5.57. (160.-).NOK 95,-
26469NK 434 og 437 - 50 og 75 øre Haakon - Fossan 1.7.57. (2.000.-).NOK 1101,-
26470NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57. (55.-).NOK 28,-
26471NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (55.-).NOK 21,-
26472NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo Majorstua 1.4.58. (10.-).NOK 9,-
26473NK 469/473 - Kronemerker Olav - Oslo 12.1.59. (1.000.-).NOK 650,-
26474NK 474 - Asbjørn Kloster - Oslo 2.2.59. (55.-).Unsold
26475NK 475/476 - Norges Vel - Økern 26.5.59. (65.-).Unsold
26476NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo 1.10.59. (65.-).NOK 21,-
26477NK 461 og 468 - 50 og 90 øre Olav - Oslo 10.11.59. (900.-).NOK 498,-
26478NK 479/480 - Blomster - Oslo Gamlebyen 12.1.60. (95.-).NOK 35,-
26480NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (135.-).NOK 53,-
26481NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).NOK 65,-
26482NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 8,-
26483NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 65,-
26484NK 492/495 - Idrett - Oslo 15.3.61. (37.-).NOK 13,-
26485NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).Unsold
26486NK 498/499 - Universitetet - Oslo 2.9.61. (33.-).NOK 19,-
26487NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).NOK 16,-
26488NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).NOK 27,-
26489NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).NOK 17,-
26490NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).NOK 22,-
26491NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).NOK 61,-
26492NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).NOK 9,-
26493NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).NOK 17,-
26494NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).NOK 29,-
26495NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).Unsold
26496NK 532/535 - FAO - Oslo 21.3.63. (28..-).NOK 27,-
26497NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-).Unsold
26498NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (30.-).NOK 12,-
26499NK 520 og 524 - 35 og 60 øre ståltrykk - Oslo 14.6.63. (15.-).NOK 11,-
26500NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).NOK 14,-
26501NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).Unsold
26502NK 542/544 - Tekstil - Oslo 24.9.63. (21.-).NOK 24,-
26503NK 518, 523 og 526/258 - 30, 55, 65, 80 og 85 øre ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).NOK 32,-
26504NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).NOK 20,-
26505NK 549/550 - Arbeidersamfund - Oslo 17.2.64. (10.-).NOK 15,-
26506NK 551/552 - Guldberg og Waage - Oslo 11.3.64. (22.-).NOK 9,-
26507NK 553/554 - Grunnlovsjubileum - Oslo 11.5.64. (19.-).NOK 8,-
26508NK 555/556 - Sjømannsmisjon - Oslo 17.8.64. (23.-).NOK 17,-
26509NK 557 - Europa 1964 - Oslo 14.9.64. (25.-).NOK 13,-
26510NK 558/559 - Folkehøyskole - Oslo 31.10.64. (25.-).NOK 13,-