Norge - Postens frimerke-Śrssett 1974-2000

Stopped 23/01-03
Obj.DescriptionPrice
22564Postens Śrssett 1974. (210.-).NOK 159,-
22565Postens Śrssett 1975. (155.-).NOK 101,-
22566Postens Śrssett 1976. (175.-).NOK 85,-
22567Postens Śrssett 1977. (140.-).NOK 56,-
22568Postens Śrssett 1978. (150.-).NOK 83,-
22569Postens Śrssett 1979. (115.-).NOK 86,-
22570Postens Śrssett 1980. (60.-).NOK 23,-
22571Postens Śrssett 1981. (150.-).Unsold
22572Postens Śrssett 1982. (205.-).Unsold
22573Postens Śrssett 1983. (330.-).Unsold
22574Postens Śrssett 1984. (245.-).Unsold
22575Postens Śrssett 1985. (270.-).Unsold
22576Postens Śrssett 1986. (350.-).Unsold
22577Postens Śrssett 1987. (385.-).Unsold
22578Postens Śrssett 1988. (415.-).NOK 151,-
22579Postens Śrssett 1989. (430.-).NOK 281,-
22580Postens Śrssett 1990. (430.-).NOK 281,-
22581Postens Śrssett 1991. (440.-).NOK 400,-
22582Postens Śrssett 1992. (425.-).Unsold
22583Postens Śrssett 1993. (415.-).Unsold
22584Postens Śrssett 1994. (430.-).Unsold
22585Postens Śrssett 1995. (520.-).Unsold
22586Postens Śrssett 1996. (470.-).NOK 212,-
22587Postens Śrssett 1997. (490.-).NOK 390,-
22588Postens Śrssett 1998. (500.-).NOK 340,-
22589Postens Śrssett 1999. (435.-).NOK 340,-
22590Postens Śrssett 2000. (450.-).NOK 400,-