Londonssettet (10, 25 og 50 Ýre 1942).

Stopped 08/01-03
Obj.DescriptionPrice
22001Londonsettet - kavalitet 0/01. (4.400.-).NOK 3766,-