Finske frimerker 1856 til 1930.

Stopped 02/01-03
Obj.DescriptionPrice
21846AFA 2 - 10 kopek 1836 - med blekk-kryss. (3.500.-). NOK 1152,-
21847AFA 3 - 5 kopek Vpen 1860. (500.-). NOK 175,-
21848AFA 4 - 10 kopek Vpen 1860. (280.-). NOK 92,-
21849AFA 5 a - 5 penni Vpen 1866 - stripet papir. (450.-). NOK 175,-
21850AFA 7 a - 10 penni Vpen 1866 - stripet papir. (280.-). NOK 165,-
21851AFA 6 - 8 penni Vpen 1866. (500.-). Unsold
21852AFA 7 - 10 penni Vpen 1866. (450.-). Unsold
21853AFA 8 - 20 penni Vpen 1866. (240.-). Unsold
21854AFA 8 - 20 penni Vpen 1866. (240.-). NOK 82,-
21855AFA 9 - 40 penni Vpen 1866. (240.-). Unsold
21856AFA 9 - 40 penni Vpen 1866. (240.-). NOK 82,-
21857AFA 10 - 1 mark Vpen 1866. (3.500.-). NOK 1151,-
21858AFA 12 - 2 penni Vpen tagget 11. (350.-). NOK 138,-
21859AFA 13 - 5 penni Vpen tagget 11. (80.-). NOK 40,-
21860AFA 14 - 8 penni Vpen tagget 11. (400.-). NOK 146,-
21861AFA 15 - 10 penni Vpen tagget 11. (300.-). Unsold
21862AFA 17 - 25 penni Vpen tagget 11. (100.-). NOK 50,-
21863AFA 18 - 32 penni Vpen tagget 11. (250.-). Unsold
21864AFA 19 - 1 mark Vpen tagget 11. (800.-). Unsold
21865AFA 12 - 2 penni Vpen tagget 12 1/2. (100.-). NOK 47,-
21866AFA 13 - 5 penni Vpen tagget 12 1/2. (50.-). NOK 18,-
21867AFA 15 - 10 penni Vpen tagget 12 1/2. (150.-). Unsold
21868AFA 16 - 20 penni Vpen tagget 12 1/2. (15.-). NOK 6,-
21869AFA 17 - 25 penni Vpen tagget 12 1/2. (65.-). NOK 21,-
21870AFA 19 - 1 mark Vpen tagget 12 1/2. (260.-). Unsold
21871AFA 24 - 1 mark Vpen tagget 12 1/2. (100.-). NOK 47,-
21872AFA 32 - 1 mark Vpen 1889. (20.-). NOK 8,-
21873AFA 33 - 5 mark Vpen 1889. (350.-). Unsold
21874AFA 34 - 10 mark Vpen 1889. (450.-). Unsold
21875AFA 35 - 1 kopek Vpen med ringer. (60.-). NOK 21,-
21876AFA 36 - 2 kopek Vpen med ringer. (70.-). NOK 24,-
21877AFA 37 - 3 kopek Vpen med ringer. (120.-). NOK 50,-
21878AFA 38 - 4 kopek Vpen med ringer. (110.-). NOK 106,-
21879AFA 40 - 10 kopek Vpen med ringer. (120.-). NOK 111,-
21880AFA 41 - 14 kopek Vpen med ringer. (180.-). NOK 62,-
21881AFA 43 - 20 kopek Vpen med ringer. (150.-). NOK 62,-
21882AFA 43 - 35 kopek Vpen med ringer. (300.-). Unsold
21883AFA 44 - 50 kopek Vpen med ringer. (240.-). Unsold
21884AFA 45 - 1 rubel Vpen med ringer. (500.-). Unsold
21885AFA 46 - 3 1/2 rubel Vpen med ringer - letthengslet merke. (1.800.-). Unsold
21886AFA 46 - 3 1/2 rubel Vpen med ringer. (2.800.-). NOK 931,-
21887AFA 47 - 7 rubler Vpen med ringer. (2.000.-). Unsold
21888AFA 49/53 og 55/59 - Vpen i stentrykk og boktrykk - 10 pene merker. (135.-). NOK 105,-
21889AFA 54 - 10 mark stentrykk - letthengslet merke. (1.800.-). Unsold
21890AFA 54 - 10 mark stentrykk. (1.800.-). NOK 601,-
21891AFA 60 - 10 mark boktrykk. (350.-). Unsold
21892AFA 83 - 5 mk Wasautgaven - postfrisk merke. (470.-). Unsold
21893AFA 76/83 - Wasautgaven - komplett serie. (720.-). Unsold
21894AFA 104 - 25 mk Vpen uten vannmerke. (200.-). Unsold
21895AFA 105 - 1 mk + 50 p Rde kors. (85.-). NOK 93,-
21896AFA 123 A - 10 mk Vpen med vannmerke hakekors. (100.-). NOK 52,-
21897AFA 124 BX - 25 mk Vpen med vannmerke hakekors (omv). (2.000.-). Unsold
21898AFA 135 B - 10 mk Vpen med vannmerke posthorn. (250.-). Unsold
21899AFA 136 B - 25 mk Vpen med vannmerke posthorn. (1.200.-). Unsold
21900AFA 137 - 1 mk Frimerkeutstilling. (150.-). NOK 86,-
21901AFA 138 - 1 1/2 mk Frimerkeutstilling. (150.-). NOK 86,-
21902AFA 148 B - 10 mk Vpen uten vannmerke. (3.000.-). Unsold
21903AFA 164/166 - Rde Kors 1930 - komplett serie. (545.-). NOK 211,-
21904AFA 167 - 10 mk Zeppelin 1930 - letthengslet merke. (750.-). NOK 256,-