Danske frimerker 1851 til 1930.

Stopped 28/12-02
Obj.DescriptionPrice
21731AFA 1 - 4 skilling RBS. (580.-). NOK 171,-
21732AFA 2 b - 2 skilling RBS. (10.000.-). NOK 1760,-
21733AFA 3 - 2 skilling - punktert bakgrunn. (600.-). NOK 210,-
21734AFA 4 - 4 skilling - punktert bakgrunn. (120.-). NOK 45,-
21735AFA 5 - 8 skilling - punktert bakgrunn. (800.-). NOK 290,-
21736AFA 6 - 16 skilling - punktert bakgrunn. (1.700.-). NOK 600,-
21737AFA 7 - 4 skilling - linjert bakgrunn - fullstemplet nummer 9. (100.-). NOK 50,-
21738AFA 8 - 8 skilling - linjert bakgrunn. (1.200.-). NOK 402,-
21739AFA 9 - 4 skilling - gjennomstikk. (135.-). NOK 50,-
21740AFA 12 - 3 skilling Krone-scepter-sverd. (680.-). NOK 300,-
21741AFA 13 - 4 skilling Krone-scepter-sverd. (110.-). NOK 50,-
21742AFA 14 - 8 skilling Krone-scepter-sverd. (1.500.-). NOK 501,-
21743AFA 15 - 16 skilling Krone-scepter-sverd. En lav tagg oppe. (1.400.-). NOK 201,-
21744AFA 16 - 2 skilling tofarget. (250.-). NOK 81,-
21745AFA 19 - 8 skilling tofarget. (800.-). NOK 261,-
21746AFA 20 - 16 skilling tofarget. (1.500.-). NOK 501,-
21747AFA 21 - 48 skilling tofarget. (2.200.-). NOK 751,-
21748AFA 22 - 3 øre tofarget - tagget 14 x 13 1/2. (120.-). NOK 49,-
21749AFA 24 - 5 øre tofarget - tagget 14 x 13 1/2. (600.-). NOK 275,-
21750AFA 26 - 12 øre tofarget - tagget 14 x 13 1/2. (100.-). NOK 44,-
21751AFA 27 - 16 øre tofarget - tagget 14 x 13 1/2. (50.-). NOK 18,-
21753AFA 29 - 25 øre tofarget - tagget 14 x 13 1/2. (350.-). NOK 111,-
21754AFA 30 - 50 øre tofarget - tagget 14 x 13 1/2. (320.-). NOK 102,-
21755AFA 31 - 100 øre tofarget - tagget 14 x 13 1/2. (550.-). NOK 181,-
21756AFA 22 B - 3 øre tofarget - tagget 12 3/4. (60.-). NOK 30,-
21757AFA 26 B - 12 øre tofarget - tagget 12 3/4. (35.-). NOK 17,-
21758AFA 27 B - 16 øre tofarget - tagget 12 3/4. (35.-). NOK 18,-
21759AFA 29 B - 25 øre tofarget - tagget 12 3/4. (140.-). NOK 50,-
21760AFA 30 B - 50 øre tofarget - tagget 12 3/4. (180.-). Unsold
21761AFA 23 C - 4 øre tofarget - tagget 12 3/4 - vm ny krone. (140.-). NOK 50,-
21762AFA 29 C - 25 øre tofarget - tagget 12 3/4 - vm ny krone. (35.-). NOK 18,-
21763AFA 30 C - 50 øre tofarget - tagget 12 3/4 - vm ny krone. (160.-). Unsold
21764AFA 31 C - 100 øre tofarget - tagget 12 3/4 - vm ny krone. (100.-). NOK 50,-
21765AFA 32 - 5 øre Våpen - små hjørnetall. (850.-). NOK 321,-
21766AFA 33 - 20 øre Våpen - små hjørnetall. (450.-). NOK 156,-
21767AFA 39 - 24 øre Våpen. (30.-). NOK 13,-
21768AFA 40 - 4 øre på 8 øre tofarget. (45.-). NOK 16,-
21769AFA 40 B - 4 øre på 8 øre tofarget - vm stor krone (450.-). NOK 151,-
21770AFA 41 - 15 øre på 24 øre Våpen. (60.-). NOK 42,-
21771AFA 42/43, 45/46 og 64/66 - 1, 2, 3, 15, 5, 10 og 20 øre Bølgelinje tagget 12 3/4. (40.-). NOK 32,-
21772AFA 47/49 og 52/53 - 10, 20, 25, 5 og 10 øre Christian IX. (61.-). NOK 31,-
21773AFA 50 - 50 øre Christian IX. (900.-). NOK 301,-
21774AFA 51 - 100 øre Christian IX. (380.-). NOK 141,-
21775AFA 54/59 - Frederik VIII 1907 - komplett serie. (85.-). NOK 42,-
21776AFA 61 - 35 øre på 20 øre tofarget. (520.-). NOK 171,-
21777AFA 62 - 35 øre på 32 øre tjenestmerke. (700.-). NOK 231,-
21778AFA 67 - 5 kr Centralpostbygningen - grovtagget. (1.200.-). NOK 402,-
21779AFA 68/76 - Christian X 1913 - komplett serie inkl. 70 a. (168.-). NOK 51,-
21780AFA 78 A - 2 øre Bølgelinje - vm krone. (120.-). NOK 50,-
21781AFA 80 A - 4 øre Bølgelinje - vm krone. (260.-). Unsold
21782AFA 77/80, 122/124, 167/168 og 183/185 - Bolgelijer - 13 merker. (200.-). Unsold
21783AFA 81 - 5 kr Centralpostbygningen - fintagget. (1.100.-). NOK 351,-
21784AFA 82 - 80 øre på 12 øre tofarget. (800.-). NOK 261,-
21785AFA 83 - 80 øre på 8 øre tjenestmerke. (900.-). NOK 301,-
21786AFA 84 - 80 øre Christina X. (110.-). NOK 50,-
21787AFA 89 x - 27 øre på 10 øre Avisporto - grovtagget. (2.000.-). NOK 701,-
21788AFA 85 - 27 øre på 1 øre Avisporto - fintagget. (120.-). NOK 50,-
21789AFA 86 - 27 øre på 5 øre Avisporto - fintagget. (200.-). NOK 131,-
21790AFA 87 - 27 øre på 7 øre Avisporto - fintagget. (90.-). NOK 43,-
21791AFA 88 - 27 øre på 8 øre Avisporto - fintagget. (120.-). NOK 60,-
21792AFA 89 - 27 øre på 10 øre Avisporto - fintagget. (100.-). NOK 46,-
21793AFA 90 - 27 øre på 20 øre Avisporto - fintagget. (120.-). NOK 42,-
21794AFA 91 - 27 øre på 29 øre Avisporto - fintagget. (90.-). NOK 36,-
21795AFA 92 - 27 øre på 38 øre Avisporto - fintagget. (600.-). NOK 201,-
21796AFA 93 - 27 øre på 41 øre Avisporto - fintagget. (320.-). NOK 106,-
21797AFA 95 - 27 øre på 1 kr Avisporto - fintagget. (100.-). NOK 47,-
21798AFA 98 - 7 øre Christian X. (20.-). NOK 9,-
21800AFA 100 - 12 øre Christian X. (70.-). NOK 25,-
21801AFA 101 - 25 øre Christian X. (35.-). NOK 13,-
21802AFA 102 - 27 øre Christian X. (400.-). NOK 134,-
21803AFA 103 - 30 øre Christian X. (20.-). NOK 8,-
21804AFA 104 - 35 øre Christian X. (50.-). NOK 18,-
21805AFA 105 - 40 øre Christian X. (30.-). Unsold
21806AFA 105 a - 40 øre Christian X. (50.-). NOK 18,-
21807AFA 106 - 50 øre Christian X. (12.-). NOK 8,-
21808AFA 107 - 60 øre Christian X. (40.-). Unsold
21810AFA 108 - 70 øre Christian X. (30.-). Unsold
21811AFA 109 - 90 øre Christian X. (35.-). NOK 13,-
21812AFA 110 - 5 kr Christian X. (80.-). NOK 29,-
21813AFA 112/116 - Gjenforeningsmerker - komplett serie. (132.-). NOK 46,-
21814AFA 117 - 8 øre på 3 øre Bølgelinjer. (30.-). NOK 21,-
21815AFA 118 - 8 øre på 7 øre Christian X. (30.-). NOK 20,-
21816AFA 119 - 8 øre på 12 øre Christian X. (65.-). NOK 31,-
21817AFA 120 - 10+5 øre Røde kors. (400.-). NOK 132,-
21818AFA 121 - 20+10 øre Røde kors. (550.-). NOK 181,-
21819AFA 125/131 - Christian X - nye farger - 9 merker. (135.-). NOK 37,-
21820AFA 132/143 - Postvesenets 300 års jubileum - komplett serie. (720.-). NOK 242,-
21821AFA 144 - 10 øre Luftpost 1925. (350.-). NOK 126,-
21822AFA 146 - 25 øre Luftpost 1925. (480.-). NOK 240,-
21823AFA 151 - 2 kr Christian X. (180.-). NOK 65,-
21824AFA 152 - 20 øre på 30 øre Christian X. (110.-). NOK 36,-
21825AFA 153 - 20 øre på 40 øre Christian X. (125.-). NOK 42,-
21826AFA 157 - 7 øre på 8 øre Bølgelinjer. (40.-). NOK 15,-
21827AFA 158 - 7 øre på 27 øre Christian X. (100.-). NOK 35,-
21828AFA 159 - 12 øre på 15 øre Christian X. (55.-). NOK 20,-
21829AFA 160 - 7 øre på 1 øre Tjenestmerke. (110.-). NOK 41,-
21830AFA 161 - 7 øre på 3 øre Tjenestmerke. (200.-). NOK 132,-
21831AFA 162 - 7 øre på 4 øre Tjenestmerke. (90.-). NOK 32,-
21832AFA 163 - 7 øre på 5 øre Tjenestmerke - letthengslet merke. (350.-). NOK 117,-
21833AFA 164 - 7 øre på 10 øre Tjenestmerke. (100.-). NOK 36,-
21834AFA 165 - 7 øre på 15 øre Tjenestmerke. (100.-). NOK 31,-
21835AFA 166 - 7 øre på 20 øre Tjenestmerke. (500.-). NOK 162,-
21836AFA 169/174 - Karavell - komplett serie. (25.-). NOK 9,-
21837AFA 175 - 7 øre på 20 øre Christian X - praktstemplet Odense. (15.-). NOK 41,-
21838AFA 176 - 5 kr Christian X. (180.-). NOK 65,-
21839AFA 177 - 10 kr Christian X. (180.-). NOK 65,-
21840AFA 178 - 10 øre Kreftmerker. (50.-). NOK 31,-
21841AFA 179 - 15 øre Kreftmerker. (100.-). NOK 56,-
21842AFA 180 - 25 øre Kreftmerker. (380.-). NOK 141,-
21843AFA 181 - 50 øre Luftpost 1929. (2.200.-). NOK 875,-
21844AFA 182 - 1 kr Luftpost 1929. (2.100.-). NOK 910,-
21845AFA 186/195 - Christian X 60 år - komplett serie. (400.-). NOK 151,-