Norge - Postens Śrssett 1974-2000

Stopped 02/10-02
Obj.DescriptionPrice
20024Postens Śrssett 1974. (210.-).NOK 175,-
20025Postens Śrssett 1975. (150.-).NOK 150,-
20026Postens Śrssett 1976. (175.-).NOK 175,-
20027Postens Śrssett 1977. (135.-).NOK 61,-
20028Postens Śrssett 1978. (150.-).NOK 56,-
20029Postens Śrssett 1979. (115.-).NOK 45,-
20030Postens Śrssett 1980. (60.-).NOK 33,-
20031Postens Śrssett 1981. (150.-).NOK 52,-
20032Postens Śrssett 1982. (200.-).NOK 71,-
20033Postens Śrssett 1983. (316.-).Unsold
20034Postens Śrssett 1984. (245.-).NOK 77,-
20035Postens Śrssett 1985. (270.-).NOK 77,-
20036Postens Śrssett 1986. (335.-).NOK 100,-
20037Postens Śrssett 1987. (380.-).NOK 112,-
20038Postens Śrssett 1988. (405.-).NOK 121,-
20039Postens Śrssett 1989. (425.-).NOK 141,-
20040Postens Śrssett 1990. (415.-).NOK 151,-
20041Postens Śrssett 1991. (420.-).Unsold
20042Postens Śrssett 1992. (410.-).Unsold
20043Postens Śrssett 1993. (405.-).NOK 230,-
20044Postens Śrssett 1994. (425.-).NOK 210,-
20045Postens Śrssett 1995. (515.-).NOK 227,-
20046Postens Śrssett 1996. (455.-).NOK 237,-
20047Postens Śrssett 1997. (490.-).Unsold
20048Postens Śrssett 1998. (400.-).NOK 225,-
20049Postens Śrssett 1999. (425.-).Unsold
20050Postens Śrssett 2000. (450.-).NOK 292,-