Stemplete krigsmerker (5)

Stopped 03/09-02
Obj.DescriptionPrice
19071NK 213 - 1.00 kr Haakon 1937.NOK 20,-
19072NK 214 - 1.50 kr Haakon 1937.NOK 20,-
19073NK 215 - 2.00 kr Haakon 1937.NOK 21,-
19074NK 216 - 5.00 kr Haakon 1937.NOK 411,-
19075NK 225 - 10 øre Dronning Maud.NOK 70,-
19076NK 226 - 15 øre Dronning Maud.NOK 55,-
19077NK 227 - 20 øre Dronning Maud.NOK 77,-
19078NK 228 - 30 øre Dronning Maud.NOK 57,-
19079NK 254 - 15 øre Hålogaland.NOK 16,-
19080NK 259 - 20 øre Legion - med del av førstedagsstempel.NOK 381,-
19081NK 260 - 1.00 kr Universitetet.NOK 350,-
19082NK 261 - 1 øre V-merke med vannmerke.NOK 32,-
19083NK 262 - 2 øre V-merke med vannmerke.NOK 51,-
19084NK 263 - 3 øre V-merke med vannmerke.NOK 88,-
19085NK 264 - 5 øre V-merke med vannmerke.NOK 46,-
19086NK 265 - 7 øre V-merke med vannmerke.NOK 31,-
19087NK 266 - 10 øre V-merke med vannmerke.NOK 120,-
19088NK 267 - 14 øre V-merke med vannmerke.NOK 104,-
19089NK 268a - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 35,-
19090NK 268b - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 11,-
19091NK 269 - 30 øre V-merke med vannmerke.NOK 27,-
19092NK 270 - 35 øre V-merke med vannmerke.NOK 35,-
19093NK 271 - 40 øre V-merke med vannmerke.NOK 60,-
19094NK 272 - 50 øre V-merke med vannmerke. Signert F.C.M.NOK 2333,-
19095NK 273 - 60 øre V-merke med vannmerke.NOK 16,-
19096NK 274 - 1 øre V-merke.NOK 35,-
19097NK 275 - 2 øre V-merke.NOK 59,-
19098NK 277 - 5 øre V-merke.NOK 23,-
19099NK 278 - 7 øre V-merke.NOK 16,-
19100NK 279 - 10 øre V-merke.NOK 14,-
19101NK 280 - 12 øre V-merke.NOK 131,-
19102NK 281 - 15 øre V-merke.NOK 50,-
19103NK 282 - 20 øre V-merke.NOK 10,-
19104NK 283 - 25 øre V-merke.NOK 10,-
19105NK 284 - 30 øre V-merke.NOK 50,-
19106NK 285 - 35 øre V-merke.NOK 10,-
19107NK 286 - 40 øre V-merke.NOK 35,-
19108NK 287 - 50 øre V-merke.NOK 30,-
19109NK 288 - 60 øre V-merke.NOK 205,-
19110NK 289 - 1.00 kr V-merke.NOK 22,-
19111NK 290 - 1.50 kr V-merke.NOK 77,-
19112NK 291 - 2.00 kr V-merke.NOK 336,-
19113NK 293 - 10 øre Hvit V.NOK 85,-
19114NK 300/301 - 20 øre Quisling og 1.2.42 på klipp.NOK 126,-
19115NK 302 - 10 øre Nordraak.NOK 76,-
19116NK 304 - 15 øre Nordraak.NOK 36,-
19117NK 305 - 20 øre Nordraak.NOK 76,-
19118NK 306 - 30 øre Nordraak.NOK 50,-
19119NK 306 - 20 øre Rikstinget.NOK 108,-
19120NK 309 - 20 øre Postforening.NOK 21,-
19121NK 310 - 30 øre Postforening.NOK 34,-
19122NK 318 - 20 øre Frontkjemper.NOK 81,-
19123NK 319 - 10 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.NOK 36,-
19124NK 320 - 20 øre Landshjelp I.NOK 50,-
19125NK 321 - 40 øre Landshjelp I.NOK 50,-
19126NK 322 - 10 øre Krigsforlis.NOK 52,-
19127NK 323 - 15 øre Krigsforlis.NOK 66,-
19128NK 324 - 20 øre Krigsforlis.NOK 110,-
19129NK 325 - 40 øre Gran.NOK 52,-
19130NK 326 - 5 øre Landshjelp II.NOK 48,-
19131NK 327 - 10 øre Landshjelp II.NOK 162,-
19132NK 328 - 15 øre Landshjelp II.NOK 50,-
19133NK 329 - 20 øre Landshjelp II.NOK 86,-
19134TM 48 - 5 øre Solkors.NOK 43,-
19135TM 49 - 7 øre Solkors.NOK 60,-
19136TM 50 - 10 øre Solkors.NOK 27,-
19137TM 51 - 15 øre Solkors.NOK 275,-
19138TM 52 - 20 øre Solkors.NOK 13,-
19139TM 53 - 25 øre Solkors.NOK 245,-
19140TM 54 - 30 øre Solkors.NOK 305,-
19141TM 55 - 35 øre Solkors.NOK 111,-
19142TM 56 - 40 øre Solkors.NOK 42,-
19143TM 57 - 60 øre Solkors.NOK 145,-
19144TM 58 - 100 øre Solkors.NOK 225,-