Norge - Postens Śrssett 1974-1992.

Stopped 12/06-02
Obj.DescriptionPrice
17739Postens Śrssett 1974. (210.-).NOK 211,-
17740Postens Śrssett 1975. (150.-).NOK 140,-
17741Postens Śrssett 1976. (175.-).NOK 110,-
17742Postens Śrssett 1977. (135.-).NOK 90,-
17743Postens Śrssett 1978. (150.-).NOK 90,-
17744Postens Śrssett 1979. (115.-).NOK 90,-
17745Postens Śrssett 1980. (60.-).NOK 50,-
17746Postens Śrssett 1981. (150.-).NOK 105,-
17747Postens Śrssett 1982. (200.-).NOK 145,-
17748Postens Śrssett 1983. (316.-).NOK 205,-
17749Postens Śrssett 1984. (245.-).NOK 160,-
17750Postens Śrssett 1985. (270.-).NOK 200,-
17751Postens Śrssett 1986. (335.-).NOK 210,-
17752Postens Śrssett 1987. (380.-).NOK 336,-
17753Postens Śrssett 1988. (405.-).NOK 310,-
17754Postens Śrssett 1989. (425.-).NOK 320,-
17755Postens Śrssett 1990. (415.-).NOK 320,-
17756Postens Śrssett 1991. (420.-).NOK 250,-
17757Postens Śrssett 1992. (410.-).NOK 250,-