Postfriske norske frimerker 1863 til 1972.

Stopped 21/05-02
Obj.DescriptionPrice
17245NK 10 - 24 skilling 1863. (700.-).NOK 400,-
17246NK 12 - 2 skilling 1867. (450.-).NOK 361,-
17247NK 16 IIa - 1 skilling Posthorn. (130.-).NOK 75,-
17248NK 17 a - 2 skilling Posthorn. (150.-).NOK 112,-
17249NK 19 II - 4 skilling Posthorn. (300.-).NOK 201,-
17250NK 88 x - 30 øre på 7 skilling. (200.-).NOK 170,-
17251NK 88 y - 30 øre på 7 skilling. (175.-).NOK 102,-
17252NK 92 b - 15 øre på 4 skilling. (75.-).NOK 86,-
17253NK 96/98 og 101 - 1, 2, 3 og 12 øre Posthorn 1909. (30.-).NOK 20,-
17254NK 105 - 30 øre Posthorn 1909. (450.-).NOK 225,-
17255NK 107 - 40 øre Posthorn 1909. (350.-).NOK 141,-
17256NK 110/113 - Kronemerker Haakon VII 1910 - komplett serie (1 kr er NK 110 IIb). (250.-).NOK 150,-
17257NK 114/116 - Grunnlovsjubileum - komplett serie. (385.-).NOK 208,-
17258NK 117 a/b - 5 øre på 25 øre - begge nyanser. (65.-).NOK 50,-
17259NK 118/119 - 5 og 7 øre Posthorn 1920. (30.-).NOK 11,-
17260NK 120 - 10 øre Posthorn 1920. (350.-).NOK 140,-
17261NK 121 - 15 øre Posthorn 1920. (225.-).Unsold
17262NK 122 - 20 øre Posthorn 1920. (310.-).Unsold
17263NK 124 - 30 øre Posthorn 1920. (200.-).Unsold
17264NK 127 - 20 øre Løve I. (500.-).NOK 200,-
17265NK 130/131 - 2 og 3 øre Polmerke. (65.-).NOK 40,-
17266NK 132 - 5 øre Polmerke. (150.-).NOK 90,-
17267NK 133 - 10 øre Polmerke. (200.-).NOK 120,-
17268NK 134 - 15 øre Polmerke. (200.-).NOK 120,-
17269NK 136 - 20 øre Polmerke. (200.-).NOK 120,-
17270NK 137 - 25 øre Polmerke. (55.-).NOK 40,-
17271NK 138/140 - Svalbard - komplett serie. (370.-).NOK 250,-
17272NK 141/154 - Løve II - 10 valører (se bilde). (390.-).Unsold
17273NK 144 - 20 øre rødfiolett Løve II. (800.-).NOK 400,-
17274NK 155 II - 45 øre Luftpost I. (150.-).Unsold
17275NK 156/158 - Løveprovisorier - komplett serie. (350.-).NOK 201,-
17276NK 159/162 - Ibsen - komplett serie. (400.-).NOK 222,-
17277NK 163/164 a/b - 1 og 4 øre Portiprivisorier - begge nyanser. (92.-).NOK 50,-
17278NK 165/167 - 10, 15 og 20 øre Portoprovisorie. (100.-).Unsold
17279NK 168 a/b - 40 øre Portoprovisorie - begge nyanser. (195.-).NOK 100,-
17280NK 169 a - 50 øre Portoprovisorie. (180.-).Unsold
17281NK 170/171 - 100 og 200 øre Portoprovisorie. (125.-).NOK 76,-
17282NK 172/175 - Abel - komplett serie. (270.-).NOK 150,-
17283NK 176 - 14 øre 14. (30.-).NOK 16,-
17284NK 178/179 - 15 og 20 øre Hellig Olav. (50.-).Unsold
17285NK 180 - 30 øre Hellig Olav. (65.-).NOK 32,-
17286NK 184 - Radium. (300.-).NOK 150,-
17287NK 185/188 - Bjørnson - komplett serie. (290.-).NOK 180,-
17288NK 189/192 - Holberg - komplett serie. (445.-).NOK 250,-
17289NK 193/196 - Nansen I - komplett serie. (300.-).NOK 170,-
17290NK 197/204a - Posthorn og Løve dyptrykk med vannmerke - 8 valører (se bilde). (127.-).Unsold
17291NK 204 b - 15 øre grønnlig oliven Løve dyptrykk med vannmerke. (260.-).NOK 150,-
17292NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (35.-).NOK 13,-
17293NK 206 - 25 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (150.-).NOK 63,-
17294NK 207 - 30 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (95.-).Unsold
17295NK 208 - 35 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (80.-).Unsold
17296NK 209 - 40 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (85.-).NOK 36,-
17297NK 210 - 50 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (80.-).NOK 32,-
17298NK 211 - 60 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (65.-).NOK 31,-
17299NK 213/216 - Haakon kronemerker 1937 - komplett serie. (135.-).NOK 50,-
17300NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - komplett serie. (180.-).NOK 70,-
17301NK 220x/222x - Turistmerker på gult papir - komplett serie. (270.-).NOK 125,-
17302NK 220y/222y - Turistmerker uten vannmerke - komplett serie. (20.-).NOK 15,-
17303NK 223/224 - Nordkapp II - komplett serie. (180.-).NOK 89,-
17304NK 225/228 - Dronning Maud - komplett serie. (33.-).NOK 32,-
17305NK 229/232 - Kronemerker Løve - komplett serie. (190.-).NOK 80,-
17306NK 233/236 - Nansen II - komplett serie. (105.-).NOK 60,-
17307NK 237/252 - Posthorn og Løve dyptrykk uten vannmerke - komplett serie inkludert 246 I og 245 b. (338.-).NOK 111,-
17308NK 255/258 - Redningsselskapet - komplett serie. (90.-).NOK 37,-
17309NK 259 - Legion. (675.).NOK 281,-
17310NK 260 - Universitetet. (450.-).NOK 180,-
17311NK 261/268 - V-merker med vannmerke - 9 valører inkludert begge nyanser av 15 øre (se bilde). (194.-).NOK 67,-
17312NK 269/271 og 273 - 30, 35, 40 og 60 øre V-merker med vannmerke. (201.-).NOK 87,-
17313NK 272 - 50 øre V-merke med vannmerke. Attest : F.C.M. (3.000.-).NOK 1970,-
17314NK 274/283 - V-merker uten vannmerke - 10 valører (se bilde). (91.-).NOK 31,-
17315NK 284/288 - V-merker uten vannmerke - 5 valører (se bilde). (129.-).NOK 46,-
17316NK 289/292 - Krone V-merker. (550.-).NOK 181,-
17317NK 294/299 - Snorre - komplett serie. (66.-).NOK 32,-
17318NK 300/301 - Quisling. (130.-).NOK 60,-
17319NK 302/305 - Nordraak - komplett serie. (76.-).Unsold
17320NK 311/313 - Nordkapp III - komplett serie. (55.-).NOK 30,-
17321NK 319/321 - Landshjelp I - komplett serie. (36.-).NOK 19,-
17322NK 322/324 - Krigsforlis - komplett serie. (30.-).NOK 22,-
17323NK 326/329 - Landshjelp II - komplett serie. (36.-).NOK 19,-
17324NK 331/338 - Londonserien. (53.-).NOK 28,-
17325NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - komplett serie. (37.-).NOK 20,-
17326NK 350/353 - Haakon kronemerker 1946 - komplett serie. (630.-).NOK 210,-
17327NK 354/358 - Løve dyptrykk 1946 - komplett serie. (700.-).NOK 313,-
17328NK 359/369 - Postjubileum - komplett serie. (261.-).NOK 150,-
17329NK 372/373 - Skogselskap - komplett serie. (25.-).NOK 17,-
17330NK 375/376 - Løveprovisorier - komplett serie. (28.-).NOK 17,-
17331NK 377/379 - Kielland - komplett serie. (45.-).NOK 27,-
17332NK 380/382 - Verdenspostforeningen - komplett serie. (13.-).NOK 12,-
17333NK 383/385 - Oslo 900 år - komplett serie. (18.-).NOK 12,-
17334NK 386/387 - Poliomyelitt - komplett serie. (70.-).Unsold
17335NK 388/392 - Posthorn 1950 - komplett serie. (58.-).NOK 50,-
17336NK 393/403 - Haakon bruksmerker 1950/1952 - komplett serie. (581.-).NOK 300,-
17337NK 404/413 - Norske frimerker 1951/1952 - 10 merker. (221.-).Unsold
17338NK 414/418 - Norske frimerker 1953 - 5 merker. (364.-).NOK 125,-
17339NK 428/430 - Norwex 1955 - komplett serie. (315.-).NOK 130,-
17356NK 431/457 - Haakon bruksmerker 1955/1957 - komplett serie. (262.-).NOK 185,-
17357NK 441/452 - Norske frimerker 1956/1957 - 12 merker. (210.-).NOK 95,-
17358NK 453/468 - Olav bruksmerker 1958/1962 - komplett serie. (435.).NOK 218,-
17359NK 469/473 - Kronemerker Olav. (583.-).NOK 195,-
17360NK 479/490 - Norske frimerker 1960 - 12 merker. (326.-).Unsold
17361NK 491/505 - Norske frimerker 1961 - 15 merker. (106.-).Unsold
17362NK 506/512 - Norske frimerker 1962 - 7 merker. (104.-).Unsold
17363NK 513/529 - Bruksmerker ståltrykk - komplett serie. (420.-).NOK 140,-
17364NK 530/548 - Norske frimerker 1963 - 19 merker. (148.-).NOK 60,-
17365NK 549/559 - Norske frimerker 1964 - 11 merker. (120.-).NOK 50,-
17366NK 560/570 - Norske frimerker 1965 - 11 merker. (114.-).NOK 60,-
17367NK 571/584 - Norske frimerker 1966 - 14 merker. (115.-).NOK 44,-
17368NK 585/598 - Norske frimerker 1967 - 15 merker. (130.-).Unsold
17369NK 599/616 - Norske frimerker 1968 - 18 merker. (119.-).Unsold
17370NK 617/640 - Norske frimerker 1969 - 24 merker. (361.-).Unsold
17371NK 641/665 - Norske frimerker 1970 - 25 merker. (303.-).NOK 101,-
17372NK 666/679 - Norske frimerker 1971 - 14 merker. (104.-).NOK 40,-
17373NK 680/702 - Norske frimerker 1972 - 19 merker inkl. miniark. (260.-).NOK 86,-