Stemplete krigsmerker (4)

Stopped 16/04-02
Obj.DescriptionPrice
16639NK 213 - 1.00 kr Haakon 1937.NOK 25,-
16640NK 214 - 1.50 kr Haakon 1937.NOK 256,-
16641NK 215 - 2.00 kr Haakon 1937.NOK 20,-
16642NK 216 - 5.00 kr Haakon 1937.NOK 356,-
16643NK 225 - 10 øre Dronning Maud.NOK 301,-
16644NK 226 - 15 øre Dronning Maud.NOK 56,-
16645NK 227 - 20 øre Dronning Maud.NOK 149,-
16646NK 228 - 30 øre Dronning Maud.NOK 76,-
16647NK 234 - 15 øre Nansen II.NOK 156,-
16648NK 254 - 15 øre Hålogaland.NOK 27,-
16649NK 260 - 1.00 kr Universitetet.NOK 956,-
16650NK 261 - 1 øre V-merke med vannmerke.NOK 92,-
16651NK 262 - 2 øre V-merke med vannmerke.NOK 82,-
16652NK 263 - 3 øre V-merke med vannmerke.NOK 140,-
16653NK 264 - 5 øre V-merke med vannmerke.NOK 131,-
16654NK 265 - 7 øre V-merke med vannmerke.NOK 32,-
16655NK 266 - 10 øre V-merke med vannmerke.NOK 101,-
16656NK 267 - 14 øre V-merke med vannmerke.NOK 30,-
16657NK 268 a - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 85,-
16658NK 268 b - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 75,-
16659NK 269 - 30 øre V-merke med vannmerke.NOK 51,-
16660NK 270 - 35 øre V-merke med vannmerke.NOK 130,-
16661NK 271 - 40 øre V-merke med vannmerke.NOK 156,-
16662NK 272 - 50 øre V-merke med vannmerke. Attest : F.C.M.NOK 3510,-
16663NK 273 - 60 øre V-merke med vannmerke.NOK 17,-
16664NK 274 - 1 øre V-merke.NOK 86,-
16665NK 275 - 2 øre V-merke.NOK 230,-
16666NK 276 - 3 øre V-merke.NOK 51,-
16667NK 277 - 5 øre V-merke.NOK 75,-
16668NK 278 - 7 øre V-merke.NOK 70,-
16670NK 279 - 10 øre V-merke.NOK 12,-
16671NK 280 - 12 øre V-merke.NOK 70,-
16672NK 281 - 15 øre V-merke.NOK 121,-
16673NK 282 - 20 øre V-merke.NOK 121,-
16674NK 283 - 25 øre V-merke.NOK 121,-
16675NK 284 - 30 øre V-merke.NOK 20,-
16676NK 285 - 35 øre V-merke.NOK 52,-
16677NK 286 - 40 øre V-merke.NOK 25,-
16678NK 287 - 50 øre V-merke.NOK 20,-
16679NK 288 - 60 øre V-merke.NOK 20,-
16680NK 289 - 1.00 kr V-merke.NOK 30,-
16681NK 290 - 1.50 kr V-merke.NOK 150,-
16682NK 291 - 2.00 kr V-merke.NOK 230,-
16683NK 292 - 5.00 kr V-merke. Signert F.C.M.NOK 451,-
16684NK 293 - 10 øre Hvit V.NOK 75,-
16685NK 300 - 20 øre Quisling.NOK 70,-
16686NK 301 - 20 øre Quisling 1.2.42.NOK 320,-
16687NK 302 - 10 øre Nordraak.NOK 650,-
16688NK 303 - 15 øre Nordraak.NOK 270,-
16689NK 304 - 20 øre Nordraak.NOK 165,-
16690NK 305 - 30 øre Nordraak.NOK 290280,-
16691NK 306 - 20 øre Rikstinget.NOK 145,-
16692NK 309 - 20 øre Postforening.NOK 47,-
16693NK 310 - 30 øre Postforening.NOK 46,-
16694NK 318 - 20 øre Frontkjemper.NOK 67,-
16695NK 319 - 10 øre Landshjelp I.NOK 50,-
16696NK 320 - 20 øre Landshjelp I.NOK 47,-
16697NK 321 - 40 øre Landshjelp I.NOK 61,-
16698NK 322 - 10 øre Krigsforlis.NOK 62,-
16699NK 323 - 15 øre Krigsforlis.NOK 258,-
16700NK 324 - 20 øre Krigsforlis.NOK 130,-
16701NK 325 - 40 øre Gran.NOK 95,-
16702NK 326 - 5 øre Landshjelp II.NOK 155,-
16703NK 327 - 10 øre Landshjelp II.NOK 110,-
16704NK 328 - 15 øre Landshjelp II.NOK 100,-
16705NK 329 - 20 øre Landshjelp II.NOK 370,-
16706TM 48 - 5 øre Solkors.NOK 44,-
16707TM 49 - 7 øre Solkors.NOK 37,-
16708TM 50 - 10 øre Solkors.NOK 132,-
16709TM 51 - 15 øre Solkors.NOK 1005,-
16710TM 52 - 20 øre Solkors.NOK 52,-
16711TM 53 - 25 øre Solkors.NOK 1120,-
16712TM 54 - 30 øre Solkors.NOK 145,-
16713TM 55 - 35 øre Solkors.NOK 429,-
16714TM 56 - 40 øre Solkors.NOK 36,-
16715TM 57 - 60 øre Solkors.NOK 155,-
16716TM 58 - 100 øre Solkors.NOK 142,-
16747Ark med følgende V-merker : 1 øre x 4, 2 øre x 3, 3 øre x 5, 12 øre x 2, 14 øre x 2, 15 øre, 25 øre, 30 øre 40 øre, 50 øre og 60 øre. Alle er stemplet Odda 26.11.41. Ett merke (til høyre for 1-ørene) er fjernet. NOK 346,-