Postfriske norske frimerker 1863 til 1972.

Stopped 09/04-02
Obj.DescriptionPrice
16469NK 10 - 24 skilling 1863. (700.-).NOK 556,-
16470NK 12 - 2 skilling 1867. (450.-).NOK 227,-
16471NK 16 IIa - 1 skilling Posthorn. (130.-).NOK 116,-
16472NK 17 a - 2 skilling Posthorn. (150.-).NOK 150,-
16473NK 17 c - 2 skilling Posthorn. (230.-).NOK 124,-
16474NK 19 II - 4 skilling Posthorn. (300.-).NOK 205,-
16475NK 88 x - 30 øre på 7 skilling. (200.-).NOK 205,-
16476NK 88 y - 30 øre på 7 skilling. (175.-).NOK 140,-
16477NK 96/98 og 101 - 1, 2, 3 og 12 øre Posthorn 1909. (30.-).NOK 51,-
16478NK 99 - 5 øre Posthorn 1909. (150.-).NOK 75,-
16479NK 102 b - 15 øre Posthorn 1909. (225.-).NOK 100,-
16480NK 103 - 20 øre Posthorn 1909. (250.-).NOK 120,-
16481NK 105 - 30 øre Posthorn 1909. (450.-).NOK 178,-
16482NK 106 - 35 øre Posthorn 1909. (600.-).NOK 300,-
16483NK 107 - 40 øre Posthorn 1909. (350.-).NOK 129,-
16484NK 110/113 - Kronemerker Haakon VII 1910 - komplett serie (1 kr er NK 110 IIb). (250.-).NOK 95,-
16485NK 114/116 - Grunnlovsjubileum - komplett serie. (385.-).NOK 235,-
16486NK 117 a/b - 5 øre på 25 øre - begge nyanser. (65.-).NOK 37,-
16487NK 118/119 - 5 og 7 øre Posthorn 1920. (30.-).NOK 23,-
16488NK 120 - 10 øre Posthorn 1920. (350.-).NOK 175,-
16489NK 121 - 15 øre Posthorn 1920. (225.-).NOK 120,-
16490NK 122 - 20 øre Posthorn 1920. (310.-).NOK 109,-
16491NK 123 - 25 øre Posthorn 1920. (190.-).NOK 132,-
16492NK 124 - 30 øre Posthorn 1920. (200.-).NOK 100,-
16493NK 125 - 40 øre Posthorn 1920. (900.-).NOK 450,-
16494NK 126 - 10 øre Løve I. (275.-).NOK 140,-
16495NK 127 - 20 øre Løve I. (500.-).NOK 333,-
16496NK 128 - 25 øre Løve I. (450.-).NOK 202,-
16497NK 129 - 45 øre Løve I. (40.-).NOK 21,-
16498NK 130/131 - 2 og 3 øre Polmerke. (65.-).NOK 31,-
16499NK 132 - 5 øre Polmerke. (150.-).NOK 112,-
16500NK 133 - 10 øre Polmerke. (200.-).NOK 108,-
16501NK 134 - 15 øre Polmerke. (200.-).NOK 125,-
16502NK 136 - 20 øre Polmerke. (200.-).NOK 166,-
16503NK 137 - 25 øre Polmerke. (55.-).NOK 46,-
16504NK 138/140 - Svalbard - komplett serie. (370.-).NOK 185,-
16505NK 141/154 - Løve II - 10 valører (se bilde). (390.-).NOK 129,-
16506NK 144 - 20 øre rødfiolett Løve II. (800.-).NOK 300,-
16507NK 146 - 25 øre rød Løve II. (300.-).NOK 166,-
16508NK 155 II - 45 øre Luftpost I. (150.-).NOK 111,-
16509NK 156/158 - Løveprovisorier - komplett serie. (350.-).NOK 355,-
16510NK 159/162 - Ibsen - komplett serie. (400.-).NOK 200,-
16511NK 165/167 - 10, 15 og 20 øre Portoprovisorie. (100.-).NOK 50,-
16512NK 168 a/b - 40 øre Portoprovisorie - begge nyanser. (195.-).NOK 110,-
16513NK 169 a - 50 øre Portoprovisorie. (180.-).NOK 90,-
16514NK 170/171 - 100 og 200 øre Portoprovisorie. (125.-).NOK 108,-
16515NK 172/175 - Abel - komplett serie. (270.-).NOK 99,-
16516NK 176 - 14 øre 14. (30.-).NOK 21,-
16517NK 177 - 10 øre Hellig Olav. (300.-).NOK 177,-
16518NK 178/179 - 15 og 20 øre Hellig Olav. (50.-).NOK 16,-
16519NK 180 - 30 øre Hellig Olav. (65.-).NOK 57,-
16520NK 182 - 20 øre Nordkapp I. (550.-).NOK 300,-
16521NK 183 - 30 øre Nordkapp I. (1.100.-).NOK 705,-
16522NK 184 - Radium. (300.-).NOK 109,-
16523NK 185/188 - Bjørnson - komplett serie. (290.-).NOK 151,-
16524NK 189/192 - Holberg - komplett serie. (445.-).NOK 255,-
16525NK 193/196 - Nansen I - komplett serie. (300.-).NOK 216,-
16526NK 197/204a - Posthorn og Løve dyptrykk med vannmerke - 8 valører (se bilde). (127.-).NOK 46,-
16527NK 204 b - 15 øre grønnlig oliven Løve dyptrykk med vannmerke. (260.-).NOK 170,-
16528NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (35.-).NOK 13,-
16529NK 206 - 25 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (150.-).NOK 98,-
16530NK 207 - 30 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (95.-).NOK 65,-
16531NK 208 - 35 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (80.-).NOK 26,-
16532NK 209 - 40 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (85.-).NOK 66,-
16533NK 210 - 50 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (80.-).NOK 61,-
16534NK 211 - 60 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (65.-).NOK 42,-
16535NK 213/216 - Haakon kronemerker 1937 - komplett serie. (135.-).NOK 46,-
16536NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - komplett serie. (180.-).NOK 90,-
16537NK 220x/222x - Turistmerker på gult papir - komplett serie. (270.-).NOK 160,-
16538NK 220y/222y - Turistmerker uten vannmerke - komplett serie. (20.-).NOK 7,-
16539NK 223/224 - Nordkapp II - komplett serie. (180.-).NOK 105,-
16540NK 225/228 - Dronning Maud - komplett serie. (33.-).NOK 20,-
16541NK 229/232 - Kronemerker Løve - komplett serie. (190.-).NOK 66,-
16542NK 233/236 - Nansen II - komplett serie. (105.-).NOK 51,-
16543NK 237/252 - Posthorn og Løve dyptrykk uten vannmerke - komplett serie inkludert 246 I og 245 b. (338.-).NOK 140,-
16544NK 255/258 - Redningsselskapet - komplett serie. (90.-).NOK 38,-
16545NK 259 - Legion. (675.).NOK 338,-
16546NK 260 - Universitetet. (450.-).NOK 236,-
16547NK 261/268 - V-merker med vannmerke - 9 valører inkludert begge nyanser av 15 øre (se bilde). (194.-).NOK 100,-
16548NK 269/271 og 273 - 30, 35, 40 og 60 øre V-merker med vannmerke. (201.-).NOK 105,-
16549NK 272 - 50 øre V-merke med vannmerke. Attest : F.C.M. (3.000.-).NOK 2508,-
16550NK 274/283 - V-merker uten vannmerke - 10 valører (se bilde). (91.-).NOK 83,-
16551NK 284/288 - V-merker uten vannmerke - 5 valører (se bilde). (129.-).NOK 100,-
16552NK 289/292 - Krone V-merker. (550.-).NOK 275,-
16553NK 294/299 - Snorre - komplett serie. (66.-).NOK 47,-
16554NK 300/301 - Quisling. (130.-).NOK 49,-
16555NK 302/305 - Nordraak - komplett serie. (76.-).NOK 26,-
16556NK 311/313 - Nordkapp III - komplett serie. (55.-).NOK 30,-
16557NK 319/321 - Landshjelp I - komplett serie. (36.-).NOK 32,-
16558NK 322/324 - Krigsforlis - komplett serie. (30.-).NOK 19,-
16559NK 326/329 - Landshjelp II - komplett serie. (36.-).NOK 21,-
16560NK 331/338 - Londonserien. (53.-).NOK 26,-
16561NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - komplett serie. (37.-).NOK 19,-
16562NK 350/353 - Haakon kronemerker 1946 - komplett serie. (630.-).NOK 250,-
16563NK 354/358 - Løve dyptrykk 1946 - komplett serie. (700.-).NOK 250,-
16564NK 359/369 - Postjubileum - komplett serie. (261.-).NOK 99,-
16565NK 372/373 - Skogselskap - komplett serie. (25.-).NOK 14,-
16566NK 375/376 - Løveprovisorier - komplett serie. (28.-).NOK 18,-
16567NK 377/379 - Kielland - komplett serie. (45.-).NOK 30,-
16568NK 380/382 - Verdenspostforeningen - komplett serie. (13.-).NOK 18,-
16569NK 383/385 - Oslo 900 år - komplett serie. (18.-).NOK 20,-
16570NK 386/387 - Poliomyelitt - komplett serie. (70.-).NOK 47,-
16571NK 388/392 - Posthorn 1950 - komplett serie. (58.-).NOK 51,-
16572NK 393/403 - Haakon bruksmerker 1950/1952 - komplett serie. (581.-).NOK 303,-
16573NK 404/413 - Norske frimerker 1951/1952 - 10 merker. (221.-).NOK 76,-
16574NK 414/418 - Norske frimerker 1953 - 5 merker. (364.-).NOK 129,-
16575NK 428/430 - Norwex 1955 - komplett serie. (315.-).NOK 150,-
16576NK 441/452 - Norske frimerker 1956/1957 - 12 merker. (210.-).NOK 141,-
16577NK 469/473 - Kronemerker Olav. (583.-).NOK 261,-
16578NK 479/490 - Norske frimerker 1960 - 12 merker. (318.-).NOK 109,-
16579NK 491/505 - Norske frimerker 1961 - 15 merker. (106.-).NOK 44,-
16580NK 506/512 - Norske frimerker 1962 - 7 merker. (104.-).NOK 44,-
16581NK 513/529 - Bruksmerker ståltrykk - komplett serie. (407.-).NOK 290,-
16582NK 530/548 - Norske frimerker 1963 - 19 merker. (148.-).NOK 59,-
16583NK 549/559 - Norske frimerker 1964 - 11 merker. (117.-).NOK 49,-
16584NK 560/570 - Norske frimerker 1965 - 11 merker. (114.-).NOK 60,-
16585NK 571/584 - Norske frimerker 1966 - 14 merker. (113.-).NOK 60,-
16586NK 585/598 - Norske frimerker 1967 - 15 merker. (129.-).NOK 60,-
16587NK 599/616 - Norske frimerker 1968 - 18 merker. (116.-).NOK 47,-
16588NK 617/640 - Norske frimerker 1969 - 24 merker. (347.-).NOK 119,-
16589NK 641/665 - Norske frimerker 1970 - 25 merker. (298.-).NOK 109,-
16590NK 666/679 - Norske frimerker 1971 - 14 merker. (104.-).NOK 39,-
16591NK 680/702 - Norske frimerker 1972 - 19 merker inkl. miniark. (253.-).NOK 89,-