Norske Førstedagsbrev (22)

Stopped 26/02-02
Obj.DescriptionPrice
15477NK 172/175 - Abel - Oslo 6.IV.29. Konvolutten med småskader. (3.900.-).NOK 1246,-
15478NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - Oslo 20.IV.38. (900.-).NOK 550,-
15479NK 223/224 - Nordkapp II - Nordkapp Le Cap Nord 20.6.38. (1.300.-).NOK 851,-
15480NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).NOK 226,-
15481NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (100.-).NOK 55,-
15482NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.42. Svak loddrett brekk i konvolutten. (500.-).NOK 200,-
15483NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (75.-).NOK 40,-
15484NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (75.-).NOK 42,-
15485NK 300/301 - Quisling - Bergen 1.2.42. (400.-).NOK 156,-
15486NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).NOK 52,-
15487NK 306 - Rikstinget - Oslo 26.9.42. (50.-).NOK 20,-
15488NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).NOK 10,-
15489NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (30.-).NOK 16,-
15490NK 314/317 - Grieg - Bergen og Oslo 15.6.43. (50.-).NOK 46,-
15491NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (50.-).NOK 23,-
15492NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (175.-).NOK 90,-
15493NK 322/324 - Krigsforlis - Bergen 20.5.44. (175.-).NOK 77,-
15494NK 325 - Gran - Notodden 30.7.44. (35.-).NOK 20,-
15495NK 326/329 - Landshjelp II - Oslo 1.12.44. (Flekker). (220.-).NOK 61,-
15496NK 330 - Hertugkrone - Bergen 15.2.45. (600.-).NOK 211,-
15497NK 339/341 - Wergeland - Oslo 12.7.1945. (110.-).NOK 145,-
15498NK 342 - Røde Kors - Foldreøyhamn 22.IX.45. (Blekkflekker). (110.-).NOK 42,-
15499NK 343/344 - Folkemuseum - Trondheim 19.12.45. (130.-).NOK 51,-
15500NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Ålesund Verdi 4.III.46. (140.-).NOK 66,-
15501NK 349 - Little Norway - (3 merker) - Oslo Solli 29.3.46. (130.-).NOK 300,-
15502NK 359/369 - Postjubileum - Skien 15.4.47 på to spesialkonvolutter. (325.-).NOK 171,-
15503NK 370 - Petter Dass - Hvittingfoss 1.VII.47. (120.-).NOK 50,-
15504NK 372/373 - Skogselskap - Oslo Gamlebyen 15.6.48. (240.-).NOK 116,-
15505NK 374 - Røde Kors provisorie (2 merker) - Oslo 1.VII.48. (220.-).NOK 81,-
15506NK 383/385 - Oslo 900 år - Oslo 15.5.50. (150.-).NOK 55,-
15507NK 404/406 - Garborg - Ullevål Hageby 25.1.51. (200.-).NOK 87,-
15508NK 402 - 60 øre Haakon - Nordisk Frimerkeutstilling 25.8.1951. (75.-).NOK 65,-
15509NK 407/409 - OL 1952 - Kristiansand 1.10.51. (190.-).NOK 81,-
15510NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (120.-).NOK 55,-
15511NK 422/424 - Telegrafjubileum - Oslo 10.12.54. (100.-).NOK 70,-
15512NK 425/427 - Frimerkejubileum - Husøysund 3.1.55. (30.-).NOK 22,-
15513NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (400.-).NOK 159,-
15514NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo Majorstua 25.11.55. (35.-).NOK 52,-
15515NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Fornebu 2.1.56. (325.-).NOK 161,-
15516NK 441/442 - Martha - Oslo 28.3.56. (80.-).NOK 76,-
15517NK 443/444 - Nordens dag - Oslo Kampen 30.10.56. (37.-).NOK 15,-
15518NK 445/447 - Nordkapp V - Bergen 6.5.57. (160.-).NOK 88,-
15519NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo Kampen 1.7.57. (55.-).NOK 35,-
15520NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Bergen 3.8.57. (55.-).NOK 20,-
15521NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo Vika 1.4.58. (10.-).NOK 12,-
15522NK 474 - Asbjørn Kloster - Stavanger 2.2.59. (55.-).NOK 36,-
15523NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (65.-).NOK 34,-
15524NK 455 og 463 - 30 og 55 øre Olav - Oslo 1.9.59. (950.-).NOK 621,-
15525NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Bergen 1.10.59. (65.-).NOK 27,-
15526NK 461 og 468 - 50 og 90 øre Olav - Oslo 10.11.59. (900.-).NOK 870,-
15527NK 479/480 - Blomster - Oslo-Vika 12.1.60. (95.-).NOK 42,-
15528NK 481/482 - Videnskapsselskapet - Drammen 26.2.60. (50.-).NOK 21,-
15529NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo-Kampen 7.4.60. (135.-).NOK 66,-
15530NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).NOK 52,-
15531NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 15,-
15532NK 456 - 35 øre Olav - Oslo 27.10.60. (800.-).NOK 568,-
15533NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 10,-
15534NK 492/495 - Idrett - Oslo 15.3.61. (37.-).NOK 49,-
15535NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).NOK 23,-
15536NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).NOK 14,-
15537NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).NOK 16,-
15538NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).NOK 16,-
15539NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).NOK 19,-
15540NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).NOK 36,-
15541NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).NOK 24,-
15542NK 454, 457 og 462 - 25, 35 og 50 øre Olav - Oslo 2.7.62. (950.-).NOK 688,-
15543NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).NOK 11,-
15544NK 459 og 464 - 40 og 60 øre Olav - Oslo 12.11.62. (1.000.-).NOK 682,-
15545NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).NOK 19,-
15546NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).NOK 11,-
15547NK 532/535 - FAO - Hamar 21.3.63. (28..-).NOK 30,-
15548NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-).NOK 13,-
15549NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (30.-).NOK 16,-
15550NK 520 og 524 - 35 og 60 øre ståltrykk - Oslo 14.6.63. (15.-).NOK 32,-
15551NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).NOK 15,-
15552NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).NOK 11,-
15553NK 542/544 - Tekstil - Oslo 24.9.63. (21.-).NOK 18,-
15554NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).NOK 44,-
15555NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).NOK 16,-
15556NK 549/550 - Arbeidersamfund - Oslo 17.2.64. (10.-).NOK 8,-
15557NK 551/552 - Guldberg og Waage - Arendal 11.3.64. (22.-).NOK 12,-
15558NK 553/554 - Grunnlovsjubileum - Oslo 11.5.64. (19.-).NOK 32,-
15559NK 555/556 - Sjømannsmisjon - Oslo 17.8.64. (23.-).NOK 11,-
15560NK 557 - Europa 1964 - Oslo 14.9.64. (25.-).NOK 15,-
15561NK 558/559 - Folkehøyskole - Oslo 31.10.64. (25.-).NOK 14,-
15562NK 560/561 - U.I.T. - Oslo 1.4.65. (17.-).NOK 9,-
15563NK 562/563 - Frigjøringen - Oslo 8.5.65. (13.-).NOK 9,-
15564NK 564/565 - Røde Kors - Oslo 4.6.65. (35.-).NOK 31,-
15565NK 566/567 - Europa 1965 - Oslo 25.9.65. (17.-).NOK 11,-
15566NK 568/569 - Harmonien - Bergen 25.20.65. (17.-).NOK 11,-
15567NK 570 - Rondane - Oslo 29.11.65. (13.-).NOK 14,-
15568NK 571/574 - VM på ski - Oslo 8.2.66. (45.-).NOK 42,-
15569NK 575/576 - Bibelselskap - Oslo 20.5.66. (14.-).NOK 13,-
15570NK 631 - 20 kroner Olav ståltrykk - Oslo 14.8.1969. (125.-).NOK 85,-
15571NK 636/638 - Olav Kornemerker fosfor - Oslo 3.11.69. (30.-).NOK 86,-
15572NK 641/645 - Olav Kronemerker ståltrykk - Oslo 10.2.70. (110.-).NOK 115,-
15573NK 649/652 - Naturvern - Oslo 10/4-70. (45.-).NOK 21,-