Norske Førstedagsbrev (20)

Stopped 25/09-01
Obj.DescriptionPrice
13712NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - Oslo 20.IV.38. (900.-).NOK 651,-
13713NK 223/224 - Nordkapp II - Oslo 20.6.38. (1.300.-).NOK 1003,-
13714NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39 på rekommandet konvolutt. (500.-).NOK 302,-
13715NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. (275.-)NOK 163,-
13716NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 40,-
13717NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (90.-).NOK 90,-
13718NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).NOK 343,-
13719NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.42. (500.-).NOK 288,-
13720NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (75.-).NOK 66,-
13721NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (75.-).NOK 68,-
13722NK 300/301 - Quisling - Ålesund 1.2.42. (400.-).NOK 156,-
13723NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (70.-).NOK 24,-
13724NK 306 - Rikstinget - Oslo 26.9.42. (45.-).NOK 45,-
13725NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (10.-).NOK 26,-
13726NK 309/310 - Postforening - Odda 12.10.42. (25.-).Unsold
13727NK 314/317 - Grieg - Bergen og Oslo 15.6.43. (40.-).NOK 23,-
13728NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (50.-).NOK 38,-
13729NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (175.-).NOK 96,-
13730NK 322/324 - Krigsforlis - Oslo St.Hanshaugen 20.5.44. (175.-).NOK 120,-
13731NK 325 - Gran - Oslo 30.7.44. (35.-).NOK 23,-
13732NK 326/329 - Landshjelp II - Oslo 1.12.44. (200.-).NOK 124,-
13733NK 339/341 - Wergeland - Bergen 12.7.1945. (10.-).NOK 38,-
13734NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Norstrand 4.III.46. (130.-).NOK 67,-
13735NK 359/369 - Postjubileum - Postmuseet 15.4.47 på stor spesialkonvolutt. (300.-).NOK 253,-
13736NK 374 - Røde Kors provisorie - Alesund 1.12.48. (200.-).NOK 101,-
13737NK 377/379 - Kielland - Hvittingfoss 9.V.49. (200.-).NOK 111,-
13738NK 380/382 - UPU - Oslo 8.10.49. (160.-).NOK 122,-
13739NK 383/385 - Oslo 900 år - Sandnes 15.5.50. (150.-).NOK 90,-
13740NK 386/387 - Polio - Hvittingfoss 15.8.50. (230.-).NOK 131,-
13741NK 404/406 - Garborg - Hvittingfoss 25.1.51. (200.-).NOK 133,-
13742NK 407/409 - OL 1952 - Holmenkollbakken 1.10.51. (190.-).NOK 151,-
13743NK 390 og 392 . 15 og 20 øre Posthorn - Oslo 3.6.52. (850.-).NOK 607,-
13744NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Bergen 2.8.52. (50.-).NOK 55,-
13745NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (120.-).NOK 62,-
13746NK 415/417 - Nordkapp IV - Nordkapp 15.6.53. (450.-).NOK 237,-
13747NK 418 - Kirkejubileum - Oslo 15.7.53. (260.-).NOK 153,-
13748NK 419/421 - Jernbanejubileum - Porsgrunn 30.4.54. (150.-).NOK 82,-
13749NK 422/424 - Telegrafjubileum - Oslo 10.12.54. (100.-).NOK 73,-
13750NK 425/427 - Frimerkejubileum - Hønefoss 3.1.55. (30.-).NOK 24,-
13751NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (400.-).NOK 176,-
13752NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo 25.11.55. (35.-).NOK 21,-
13753NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo-Vika 2.1.56. (325.-).NOK 262,-
13754NK 441/442 - Martha - Porsgrunn 28.3.56. (80.-).NOK 30,-
13755NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (37.-).NOK 23,-
13756NK 445/447 - Nordkapp V - Oslo-Kampen 6.5.57. (160.-).NOK 110,-
13757NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57. (55.-).NOK 31,-
13758NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo-Kampen 3.8.57. (55.-).NOK 31,-
13759NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo 1.4.58. (10.-).NOK 13,-
13760NK 474 - Asbjørn Kloster - to merker - Oslo-Kampen 2.2.59. (55.-).NOK 18,-
13761NK 475/476 - Norges Vel - Oslo-Kampen 26.5.59. (65.-).NOK 31,-
13762NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo-Kampen 1.10.59. (65.-).NOK 22,-
13763NK 479/480 - Blomster - Oslo-Kampen 12.1.60. (95.-).NOK 41,-
13764NK 481/482 - Videnskapsselskapet - Oslo-Kampen 26.2.60. (50.-).NOK 21,-
13765NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (125.-).NOK 36,-
13766NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).NOK 120,-
13767NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 11,-
13768NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 26,-
13769NK 492/495 - Idrett - Oslo 15.3.61. (37.-).NOK 13,-
13770NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).NOK 17,-
13771NK 498/499 - Universitetet - Oslo 2.9.1961. (33.-).NOK 33,-
13772NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).NOK 16,-
13773NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).NOK 27,-
13774NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).NOK 13,-
13775NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).NOK 12,-
13776NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).NOK 25,-
13777NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).NOK 11,-
13778NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).NOK 7,-
13779NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).NOK 12,-
13780NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).NOK 9,-
13781NK 532/535 - FAO - Oslo 21.3.63. (28..-).NOK 10,-
13782NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-).NOK 8,-
13783NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (30.-).NOK 11,-
13784NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).NOK 10,-
13785NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).NOK 12,-
13786NK 542/544 - Tekstil - Oslo 24.9.63. (21.-).NOK 8,-
13787NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).NOK 27,-
13788NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).NOK 15,-
13789NK 549/550 - Arbeidersamfund - Oslo 17.2.64. (10.-).NOK 12,-
13790NK 551/552 - Guldberg og Waage - Oslo 11.3.64. (22.-).NOK 23,-
13791NK 553/554 - Grunnlovsjubileum - Oslo 11.5.64. (19.-).NOK 12,-
13792NK 555/556 - Sjømnannsmisjon - Oslo 17.8.64. (23.-).NOK 12,-
13793NK 557 - Europa 1964 - Oslo 14.9.64. (23.-).NOK 15,-
13794NK 558/559 - Folkehøyskole - Oslo 31.10.64. (25.-).NOK 11,-
13795NK 560/561 - U.I.T. - Oslo 1.4.65. (17.-).NOK 9,-
13796NK 562/563 - Frigjøringen - Oslo 8.5.65. (13.-).NOK 11,-
13797NK 564/565 - Røde Kors - Oslo 4.6.65. (35.-).NOK 16,-
13798NK 566/567 - Europa 1965 - Oslo 25.9.65. (17.-).NOK 9,-
13799NK 568/569 - Harmonien - Bergen 25.20.65. (17.-).NOK 10,-
13800NK 570 - Rondane - Oslo 29.11.65. (13.-).NOK 8,-
13801NK 571/574 - VM på ski - Oslo 8.2.66. (45.-).NOK 70,-
13802NK 575/576 - Bibelselskap - Oslo 20.5.66. (14.-).NOK 8,-
13803NK 577/578 - Norges Bank - Oslo 14.6.66. (10.-).NOK 12,-
13804NK 579/580 - Sverdrup - Oslo 30.7.66. (10.-).NOK 20,-
13805NK 581/582 - Europa 1966 - Oslo 26.9.66. (14.-).NOK 10,-
13806NK 583/584 - Birkeland & Eyde - Oslo 29.10.66. (30.-).NOK 12,-
13807NK 585/586 - EFTA - Oslo 16.1.67. (19.-).NOK 8,-
13808NK 587/588 - Militær utannelse - Oslo 16.2.67. (28.-).NOK 29,-
13809NK 589/590 - Europa 1967 - Oslo 2.5.67. (15.-).NOK 8,-
13810NK 591/592 - Dybwad - Oslo 2.8.67. (10.-).NOK 21,-
13811NK 593/594 - Santalmisjon - Oslo 26.9.67. (13.-).NOK 8,-
13812NK 595/598 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 1.12.67. (17.-).NOK 28,-