Postfriske norske frimerker 1906 til 1972.

Stopped 19/09-01
Obj.DescriptionPrice
13598NK 88 x - 30 øre på 7 skilling. (190.-).NOK 114,-
13599NK 96/98 og 101 - 1, 2, 3 og 12 øre Posthorn 1909. (30.-).NOK 47,-
13600NK 99 - 5 øre Posthorn 1909. (150.-).NOK 57,-
13601NK 100 - 10 øre Posthorn 1909. (200.-).NOK 115,-
13602NK 103 - 20 øre Posthorn 1909. (225.-).NOK 80,-
13603NK 105 - 30 øre Posthorn 1909. (425.-).NOK 201,-
13604NK 107 - 40 øre Posthorn 1909. (325.-).NOK 101,-
13605NK 109 II - 60 øre Posthorn 1909. (950.-).NOK 475,-
13606NK 110/113 - Kronemerker Haakon VII 1910 - komplett serie (1 kr er NK 110 IIb). (235.-).NOK 150,-
13607NK 114/116 - Grunnlovsjubileum - komplett serie. (350.-).NOK 130,-
13608NK 117 a/b - 5 øre på 25 øre - begge nyanser. (65.-).NOK 63,-
13609NK 118/119 - 5 og 7 øre Posthorn 1920. (24.-).NOK 22,-
13610NK 120 - 10 øre Posthorn 1920. (325.-).NOK 145,-
13611NK 121 - 15 øre Posthorn 1920. (225.-).Unsold
13612NK 122 - 20 øre Posthorn 1920. (300.-).NOK 150,-
13613NK 123 - 25 øre Posthorn 1920. (180.-).NOK 121,-
13614NK 124 - 30 øre Posthorn 1920. (200.-).Unsold
13615NK 125 - 40 øre Posthorn 1920. (900.-).NOK 402,-
13616NK 126 - 10 øre Løve I. (250.-).NOK 150,-
13617NK 127 - 20 øre Løve I. (475.-).NOK 151,-
13618NK 128 - 25 øre Løve I. (180.-).NOK 81,-
13619NK 129 - 45 øre Løve I. (40.-).NOK 26,-
13620NK 130/131 - 2 og 3 øre Polmerke. (65.-).NOK 52,-
13621NK 132 - 5 øre Polmerke. (140.-).NOK 60,-
13622NK 133 - 10 øre Polmerke. (190.-).NOK 120,-
13623NK 134 - 15 øre Polmerke. (190.-).NOK 100,-
13624NK 136 - 20 øre Polmerke. (200.-).NOK 118,-
13625NK 137 - 25 øre Polmerke. (55.-).NOK 55,-
13626NK 138/140 - Svalbard - komplett serie. (360.-).NOK 200,-
13627NK 141/154 - Løve II - 10 valører (se bilde). (385.-).NOK 152,-
13628NK 144 - 20 øre rødfiolett Løve II. (750.-).NOK 301,-
13629NK 146 - 25 øre rød Løve II. (300.-).NOK 235,-
13630NK 155 II - 45 øre Luftpost I. (150.-).NOK 100,-
13631NK 156/158 - Løveprovisorier - komplett serie. (335.-).NOK 112,-
13632NK 159/162 - Ibsen - komplett serie. (370.-).NOK 190,-
13633NK 165/167 - 10, 15 og 20 øre Portoprovisorie. (90.-).NOK 65,-
13634NK 168 a/b - 40 øre Portoprovisorie - begge nyanser. (193.-).NOK 80,-
13635NK 169 a - 50 øre Portoprovisorie. (180.-).NOK 90,-
13636NK 170/171 - 100 og 200 øre Portoprovisorie. (120.-).NOK 90,-
13637NK 172/175 - Abel - komplett serie. (250.-).NOK 95,-
13638NK 176 - 14 øre 14. (30.-).NOK 30,-
13639NK 177 - 10 øre Hellig Olav. (275.-).NOK 211,-
13640NK 178/179 - 15 og 20 øre Hellig Olav. (50.-).NOK 47,-
13641NK 180 - 30 øre Hellig Olav. (65.-).NOK 67,-
13642NK 182 - 20 øre Nordkapp I. (525.-).NOK 201,-
13643NK 184 - Radium. (290.-).NOK 211,-
13644NK 185/188 - Bjørnson - komplett serie. (280.-).NOK 200,-
13645NK 189/192 - Holberg - komplett serie. (440.-).NOK 200,-
13646NK 193/196 - Nansen I - komplett serie. (295.-).NOK 115,-
13647NK 197/204a - Posthorn og Løve dyptrykk med vannmerke - 8 valører (se bilde). (127.-).NOK 72,-
13648NK 204 b - 15 øre grønnlig oliven Løve dyptrykk med vannmerke. (260.-).NOK 150,-
13649NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (35.-).NOK 32,-
13650NK 206 - 25 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (150.-).NOK 70,-
13651NK 207 - 30 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (95.-).NOK 53,-
13652NK 208 - 35 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (80.-).NOK 27,-
13653NK 209 - 40 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (85.-).NOK 52,-
13654NK 210 - 50 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (80.-).NOK 80,-
13655NK 211 - 60 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (65.-).NOK 65,-
13656NK 213/216 - Haakon kronemerker 1937 - komplett serie. (130.-).NOK 76,-
13657NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - komplett serie. (180.-).NOK 112,-
13658NK 220x/222x - Turistmerker på gult papir - komplett serie. (265.-).NOK 113,-
13659NK 220y/222y - Turistmerker uten vannmerke - komplett serie. (20.-).NOK 22,-
13660NK 223/224 - Nordkapp II - komplett serie. (170.-).NOK 85,-
13661NK 225/228 - Dronning Maud - komplett serie. (30.-).NOK 19,-
13662NK 229/232 - Kronemerker Løve - komplett serie. (190.-).NOK 66,-
13663NK 233/236 - Nansen II - komplett serie. (100.-).NOK 40,-
13664NK 237/252 - Posthorn og Løve dyptrykk uten vannmerke - komplett serie inkludert 246 I og 245 b. (338.-).NOK 114,-
13665NK 255/258 - Redningsselskapet - komplett serie. (90.-).NOK 32,-
13666NK 259 - Legion. (650.).NOK 326,-
13667NK 260 - Universitetet. (425.-).NOK 227,-
13668NK 261/268 - V-merker med vannmerke - 9 valører inkludert begge nyanser av 15 øre (se bilde). (194.-).NOK 66,-
13669NK 269/271 og 273 - 30, 35, 40 og 60 øre V-merker med vannmerke. (201.-).NOK 115,-
13670NK 272 - 50 øre V-merke med vannmerke. Attest : F.C.M. (2.900.-).NOK 1905,-
13671NK 274/283 - V-merker uten vannmerke - 10 valører (se bilde). (91.-).NOK 31,-
13672NK 284/288 - V-merker uten vannmerke - 5 valører (se bilde). (129.-).NOK 47,-
13673NK 289/292 - Krone V-merker. (550.-).NOK 225,-
13674NK 294/299 - Snorre - komplett serie. (66.-).NOK 27,-
13675NK 300/301 - Quisling. (120.-).NOK 61,-
13676NK 302/305 - Nordraak - komplett serie. (72.-).NOK 29,-
13677NK 311/313 - Nordkapp III - komplett serie. (50.-).NOK 22,-
13678NK 319/321 - Landshjelp I - komplett serie. (30.-).NOK 17,-
13679NK 322/324 - Krigsforlis - komplett serie. (30.-).NOK 16,-
13680NK 326/329 - Landshjelp II - komplett serie. (32.-).NOK 12,-
13681NK 331/338 - Londonserien. (50.-).NOK 28,-
13682NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - komplett serie. (35.-).NOK 17,-
13683NK 350/353 - Haakon kronemerker 1946 - komplett serie. (605.-).NOK 250,-
13684NK 354/358 - Løve dyptrykk 1946 - komplett serie. (675.-).NOK 227,-
13685NK 359/369 - Postjubileum - komplett serie. (247.-).NOK 124,-
13686NK 372/373 - Skogselskap - komplett serie. (25.-).NOK 17,-
13687NK 375/376 - Løveprovisorier - komplett serie. (25.-).NOK 16,-
13688NK 377/379 - Kielland - komplett serie. (45.-).NOK 17,-
13689NK 380/382 - Verdenspostforeningen - komplett serie. (13.-).NOK 11,-
13690NK 383/385 - Oslo 900 år - komplett serie. (18.-).NOK 10,-
13691NK 386/387 - Poliomyelitt - komplett serie. (70.-).NOK 25,-
13692NK 388/392 - Posthorn 1950 - komplett serie. (58.-).NOK 25,-
13693NK 393/403 - Haakon bruksmerker 1950/1952 - komplett serie. (560.-).Unsold
13694NK 404/413 - Norske frimerker 1951/1952 - 10 merker. (221.-).NOK 95,-
13695NK 414/418 - Norske frimerker 1953 - 5 merker. (339.-).NOK 131,-
13696NK 428/430 - Norwex 1955 - komplett serie. (285.-).NOK 185,-
13697NK 441/452 - Norske frimerker 1956/1957 - 12 merker. (210.-).NOK 90,-
13698NK 479/490 - Norske frimerker 1960 - 12 merker. (318.-).NOK 106,-
13699NK 491/505 - Norske frimerker 1961 - 15 merker. (106.-).NOK 47,-
13700NK 506/512 - Norske frimerker 1962 - 7 merker. (104.-).NOK 47,-
13701NK 513/529 - Bruksmerker ståltrykk - komplett serie. (407.-).NOK 150,-
13702NK 530/548 - Norske frimerker 1963 - 19 merker. (148.-).NOK 65,-
13703NK 549/559 - Norske frimerker 1964 - 11 merker. (117.-).NOK 60,-
13704NK 560/570 - Norske frimerker 1965 - 11 merker. (114.-).NOK 60,-
13705NK 571/584 - Norske frimerker 1966 - 14 merker. (113.-).NOK 60,-
13706NK 585/598 - Norske frimerker 1967 - 15 merker. (129.-).NOK 65,-
13707NK 599/616 - Norske frimerker 1968 - 18 merker. (116.-).NOK 60,-
13708NK 617/640 - Norske frimerker 1969 - 24 merker. (347.-).NOK 150,-
13709NK 641/665 - Norske frimerker 1970 - 25 merker. (298.-).NOK 159,-
13710NK 666/679 - Norske frimerker 1971 - 14 merker. (104.-).NOK 75,-
13711NK 680/702 - Norske frimerker 1972 - 19 merker inkl. miniark. (253.-).NOK 130,-